ข่าวภาคเหนือตอนบน สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3
echo Out 8 พฤศจิกายน 2562 / 20:33:45  
สำนักงานพาณิชย์จังหวัดลำพูน พร้อมด้วยหน่วยงานที่เกี่ยวข้องลงพื้นที่คุมเข้มตรวจสอบการจำหน่ายดอกไม้เพลิงในช่วงเทศกาลลอยกระทง
สำนักงานพาณิชย์จังหวัดลำพูน  พร้อมด้วยหน่วยงานที่เกี่ยวข้องลงพื้นที่คุมเข้มตรวจสอบการจำหน่ายดอกไม้เพลิงในช่วงเทศกาลลอยกระทง
สำนักงานพาณิชย์จังหวัดลำพูน ร่วมกับสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคจังหวัดลำพูน และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องตรวจสอบการจำหน่ายดอกไม้เพลิง ในช่วงเทศกาลลอยกระทง พร้อมทั้งเน้นให้มีการเก็บรักษาให้ถูกหลักความปลอดภัย ซึ่งพบว่าผู้ประกอบการให้ความร่วมมือปฏิบัติตามกฎหมาย

วันนี้ ( 8 พฤศจิกายน 2562 ) เวลา 09.30 น. นายพิพัฒน์พงษ์ หลวงสุภา ผู้อำนวยการกลุ่มกำกับและพัฒนาเศรษฐกิจการค้า หัวหน้าคณะทำงานตรวจสอบฉลากสินค้าที่ควบคุมฉลาก พร้อมด้วยคณะทำงานจาก กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดลำพูน , ตำรวจภูธรจังหวัดลำพูน , สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดลำพูน , สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดลำพูน , เกษตรและสหกรณ์จังหวัดลำพูน สำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคจังหวัดลำพูนและพระพุทธศาสนาจังหวัดลำพูน ไปตรวจสอบพร้อมทั้งแนะนำผู้ประกอบการที่จำหน่ายดอกไม้เพลิงในช่วงเทศกาลลอยกระทง ในพื้นที่จังหวัดลำพูน เพื่อ ป้องกันอันตรายที่จะเกิดจากดอกไม้เพลิงในช่วงเทศกาลลอยกระทงปี 2562 และรณรงค์ให้ความรู้ความเข้าใจแก่ผู้ประกอบการให้ปฏิบัติถูกต้องตามระเบียบกฎหมาย โดยรณรงค์สร้างความรู้ความเข้าใจด้านฉลากสินค้าควบคุมฉลากอย่างถูกต้อง เน้นให้มีการเก็บรักษาให้ถูกหลักความปลอดภัย ห่างจากวัตถุไวไฟ
โดยสำนักงานพาณิชย์จังหวัดลำพูน ได้กำชับผู้ประกอบการปฏิบัติตามกฎหมายข้อบังคับว่าด้วยเรื่องการควบคุมฉลาก และคำเตือนของเจ้าหน้าที่ฯ อย่างเคร่งครัด โดยเฉพาะฉลากเตือนอันตรายที่เกิดจากการเล่นพลุ ประทัดตามประกาศคณะกรรมการว่าด้วยฉลาก ฉบับที่ 36 ปี พ.ศ.2556 ที่กำหนดให้ผู้ค้าจะต้องกำหนดรายละเอียดเกี่ยวกับฉลากให้ชัดเจน เช่น ผู้เล่นดอกไม้เพลิงที่มีอายุต่ำกว่า 14 ปี ต้องอยู่ในการกำกับดูแลของผู้ใหญ่ ควรเก็บประทัดให้พ้นมือเด็ก ไม่ควรเก็บประทัดไว้ในที่ที่มีอุณหภูมิสูง และควรเล่นประทัดในที่โล่งกว้าง ห่างไกลจากวัตถุไวไฟ โดยพบว่า ผู้ประกอบการได้ปฏิบัติถูกต้องตามระเบียบ ทั้งนี้ สำนักงานพาณิชย์จังหวัดลำพูน ได้แนะนำให้ผู้ค้าติดป้ายแสดงรายการสินค้า / ราคาที่มีจำแนกรายการสินค้าให้ครบถ้วน ตาม พรบ.ว่าด้วยราคาสินค้าและค่าบริการ พ.ศ. 2542 เพื่อให้ผู้บริโภคได้พิจารณาในการเลือกซื้อสินค้าให้เหมาะสม และเกิดความปลอดภัย .

ข่าวโดย : ฝ่ายข่าว สปชส.ลำพูน 053 511 555
บรรณาธิการ : ชีวิน ศรัทธา่ ประชาสัมพันธ์จังหวัดลำพูน
หน่วยงาน : ส.ปชส.ลำพูน
อ่าน : 147

LINE it!
Editor Login
Name :
Pass :
จัดทำและบริหารระบบ โดย ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3 จังหวัดเชียงใหม่
49 ถนนประชาสัมพันธ์ ตำบลช้างคลาน อำเภอเมือง เชียงใหม่ 50-100
โทร. 0-5328-3734 / แฟ็กซ์. 0-5328-3738