ข่าวภาคเหนือตอนบน สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3
echo Out 8 พฤศจิกายน 2562 / 15:11:22  
จังหวัดลำปาง ขอความร่วมมือผู้ประกอบการร้านค้า ร้านอาหาร โรงแรม ไม่ฉวยโอกาสขึ้นราคาสินค้า และปิดป้ายแสดงราคาให้ชัดเจน
จังหวัดลำปาง ขอความร่วมมือผู้ประกอบการร้านค้า ร้านอาหาร โรงแรม ไม่ฉวยโอกาสขึ้นราคาสินค้า และปิดป้ายแสดงราคาให้ชัดเจน
จังหวัดลำปาง ขอความร่วมมือผู้ประกอบการร้านค้า ร้านอาหาร ที่พัก โรงแรม ไม่ฉวยโอกาสขึ้นราคาสินค้า และปิดป้ายแสดงราคาสินค้าและค่าบริการให้ชัดเจน ในช่วงจัดงานสัมมนาหอการค้าทั่วประเทศ และช่วงสมัครเพื่อบรรจุเป็นนักเรียนนายสิบตำรวจ

นายสิธิชัย จินดาหลวง รองผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง เปิดเผยว่า จังหวัดลำปางได้รับเกียรติให้เป็นเจ้าภาพจัดงานสัมมนาหอการค้าทั่วประเทศ ครั้งที่ 37 ประจำปี 2562 ระหว่างวันที่ 29 พฤศจิกายน 2562 ถึงวันที่ 1 ธันวาคม 2562 และสำนักงานตำรวจแห่งชาติมอบหมายให้ตำรวจภูธรภาค 5 รับสมัครและคัดเลือกบุคคลภายนอกเพื่อบรรจุเป็นนักเรียนนายสิบตำรวจ พ.ศ. 2562 จำนวน 4 สนามสอบ ในวันอังคารที่ 10 ธันวาคม 2562 โดยในห้วงเวลาดังกล่าวจะมีผู้เข้าร่วมสัมมนา ผู้สมัครสอบ และผู้ติดตามเดินทางเข้ามาในจังหวัดลำปางเป็นจำนวนมาก ดังนั้นเพื่อให้ผู้บริโภคได้รับความเป็นธรรมในเรื่องราคาสินค้าและค่าบริการ รวมทั้งเพื่อเป็นการกระตุ้นเศรษฐกิจ ส่งเสริมการท่องเที่ยว และเป็นเจ้าบ้านที่ดี จึงขอความร่วมมือผู้ให้ประกอบการค้า ร้านอาหาร ที่พัก โรงแรม หรือสถานที่บริการทุกแห่ง ดังต่อไปนี้ 1.ห้ามฉวยโอกาสขึ้นราคาสินค้าและค่าบริการอย่างไม่เป็นธรรม 2.ให้จำหน่ายสินค้าและบริการในราคาที่เป็นธรรม และเหมาะสม 3.ต้องปิดป้ายแสดงสินค้าและค่าบริการเป็นตัวเลขอารบิคในลักษณะที่เห็นได้ชัดเจนและเปิดเผย 4.กรณีมีการเรียกเก็บค่าใช้จ่ายอื่นๆ นอกเหนือจากราคาสินค้าและค่าบริการ ต้องแสดงค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บดังกล่าวนั้นให้ชัดเจนและครบถ้วนเพื่อให้ผู้บริโภครับทราบ 5.การแสดงราคาสินค้าและค่าบริการ ต้องแสดงให้ตรงกับราคาที่จำหน่าย หรือค่าบริการที่ให้บริการ 6.กรณีสินค้าที่ผู้ผลิตหรือผู้นำเข้ามาในราชอาณาจักรได้พิมพ์หรือแสดงราคาไว้ที่สินค้านั้น หากผู้จำหน่ายประสงค์จะจำหน่ายในราคาดังกล่าวก็ไม่ต้องแสดงราคาใหม่ แต่ถ้าหากผู้จำหน่ายประสงค์จะจำหน่ายในราคาแตกต่างไปจากราคาที่ผู้ผลิตหรือผู้นำเข้าต้องแสดงราคาจำหน่ายใหม่ ทั้งนี้ หากฝ่าฝืนไม่ปิดป้ายแสดงราคาสินค้าและค่าบริการ จะมีความผิดตามกฎหมายต้องระวางโทษปรับไม่เกิน 10,000 บาท นอกจากนี้หากฉวยโอกาสขึ้นราคาอย่างไม่เป็นธรรมโดยไม่มีเหตุผลอันสมควรอาจเข้าข่ายเป็นความผิดตามพระราชบัญญัติว่าด้วยราคาและบริการ พ.ศ. 2562 หากพบเห็นการกระทำผิดหรือถูกเอารัดเอาเปรียบ สามารถแจ้งได้ที่ สำนักงานพาณิชย์จังหวัดลำปาง โทร 0 5426 5087-8 สายด่วน 1569

ข่าวโดย : วนัชพร ภู่กัน นศ.ฝึกประสบการ์ณวอศ.ลำปาง
บรรณาธิการ :
หน่วยงาน : ส.ปชส.ลำปาง
อ่าน : 130

LINE it!
Editor Login
Name :
Pass :
จัดทำและบริหารระบบ โดย ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3 จังหวัดเชียงใหม่
49 ถนนประชาสัมพันธ์ ตำบลช้างคลาน อำเภอเมือง เชียงใหม่ 50-100
โทร. 0-5328-3734 / แฟ็กซ์. 0-5328-3738