ข่าวภาคเหนือตอนบน สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3
echo Out 8 พฤศจิกายน 2562 / 11:57:32  
สำนักงานเจ้าท่าภูมิภาคสาขาเชียงใหม่ แจ้งมาตรการรักษาความปลอดภัยในช่วงเทศกาลลอยกระทง
สำนักงานเจ้าท่าภูมิภาคสาขาเชียงใหม่ แจ้งมาตรการรักษาความปลอดภัยในช่วงเทศกาลลอยกระทง
นายพงษ์ธร ชำนิกุล ผู้อำนวยการสำนักงานเจ้าท่าภูมิภาคสาขาเชียงใหม่ เปิดเผยว่า ในช่วงวันที่ 10 – 12 พฤศจิกายนนี้ เป็นช่วงเทศกาลลอยกระทง ซึ่งในช่วงเทศกาลดังกล่าวจะมีประชาชนนำเรือออกมาสัญจรท่องเที่ยวในแม่น้ำ อ่างเก็บน้ำและเขื่อนเป็นจำนวนมาก ทำให้การเดินเรือเกิดความแออัด คับคั่ง อาจเกิดอุบัติเหตุเรือโดนกันหรือเรือล่มขึ้นได้ และนักท่องเที่ยวนิยมออกมาลอยกระทง ตลอดจนใช้ท่าเรือ/ท่าน้ำต่างๆ บริเวณริมแม่น้ำเป็นจำนวนมาก อาจทำให้เกิดอุบัติเหตุทางน้ำขึ้นได้ สำนักงานเจ้าท่าภูมิภาคสาขาเชียงใหม่ จึงประกาศกำหนดมาตรการเพื่อความปลอดภัยเกี่ยวกับการใช้โป๊ะเทียบเรือ การเดินเรือ สำหรับประชาชนและนักท่องเที่ยว ดังนี้

โป๊ะท่าเทียบเรือ ต้องมีป้ายระบุจำนวนคนที่สามารถรับน้ำหนัก ติดไว้ที่ที่มองเห็นได้ชัดเจน, ต้องมีพวงชูชีพพร้อมที่จะใช้งานได้ทันที และต้องติดตามมุงต่างๆของโป๊ะ อย่างน้อย 4 พวง , ติดตั้งไฟส่องสว่างให้เพียงพอตลอดทั่วบริเวณโป๊ะ และทางขึ้นลง , ต้องมีที่กั้นทางขึ้น-ลงของโป๊ะเทียบเรือ และจัดเจ้าหน้าที่ควบคุม ไม่ให้ประชาชนลงไปบนโป๊ะเกินกว่าจำนวนที่กำหนด
สำหรับผู้ควบคุมเรือ ต้องปฏิบัติหน้าที่ด้วยความรับผิดชอบ ไม่ดื่มสุรา ไม่เสพยาเสพติดหรือของมึนเมาขณะปฏิบัติหน้าที่ ไม่เดินเรือด้วยความเร็วเกินควรจนอาจก่อให้เกิดอันตรายได้ และที่สำคัญต้องไม่ทำการบรรทุกผู้โดยสารเกินกว่าจำนวนที่ระบุไว้ในใบอนุญาตใช้เรือ
สำหรับเจ้าของเรือหรือผู้ประกอบการเดินเรือ ต้องตรวจสอบ ดูแลตัวเรือ เครื่องจักร และท่าเทียบเรือ ให้อยู่ในสภาพที่มีความมั่นคงแข็งแรงเหมาะสมแก่ให้บริการผู้โดยสาร โดยเฉพาะโป๊ะเทียบเรือต้องจัดให้มีพวงชูชีพและเครื่องมือเครื่องใช้ที่จำเป็นต่อการช่วยชีวิตให้เพียงพอพร้อมที่สามารถใช้งานได้ และติดตั้งป้ายระบุจำนวนคนที่สามารถรับน้ำหนักได้บนโป๊ะเทียบเรือที่สามารถมองเห็นได้ชัดเจน
สำหรับประชาชนผู้ใช้บริการและสัญจรทางน้ำ การลงเรือไม่ควรยืนคอยบนโป๊ะเทียบเรือ อย่าแย่งกันขึ้น – ลงเรือ ให้เรือจอดเทียบท่าเรียบร้อยก่อน ขณะอยู่ในเรืออย่านั่งหรือยืนบริเวณท้ายเรือ หัวเรือ กราบเรือ และหลังคาเรือ ควรนั่งกระจายออกไปตามตัวเรือ ไม่ควรดื่มสุราหรือของมึนเมาจนไม่สามารถครองสติได้ สำหรับผู้โดยสารที่ว่ายน้ำไม่เป็นควรนำเสื้อชูชีพติดตัวเมื่อโดยสารเรือทุกครั้ง ทั้งนี้ สำนักงานเจ้าท่าภูมิภาคสาขาเชียงใหม่ ได้จัดตั้งกองอำนวยการความปลอดภัยทางน้ำในช่วงเทศกาลลอยกระทง เพื่อคอยรับแจ้งอุบัติเหตุและเหตุฉุกเฉินทางน้ำ หมายเลขโทรศัพท์ 053-357437

ข่าวโดย : ทิชากร อินต๊ะสืบ
บรรณาธิการ :
หน่วยงาน : ส.ปชส.ลำปาง
อ่าน : 121

LINE it!
Editor Login
Name :
Pass :
จัดทำและบริหารระบบ โดย ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3 จังหวัดเชียงใหม่
49 ถนนประชาสัมพันธ์ ตำบลช้างคลาน อำเภอเมือง เชียงใหม่ 50-100
โทร. 0-5328-3734 / แฟ็กซ์. 0-5328-3738