ข่าวภาคเหนือตอนบน สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3
echo Out 8 พฤศจิกายน 2562 / 10:42:32  
ทส. ชวนคนไทยสร้างสถิติลอยกระทงปลอดโฟม แนะ ลอยออนไลน์ อีก 1 ทางเลือกสร้างสรรค์ ยุค 4.0
ทส. ชวนคนไทยสร้างสถิติลอยกระทงปลอดโฟม แนะ ลอยออนไลน์ อีก 1 ทางเลือกสร้างสรรค์ ยุค 4.0
กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (ทส.) เชิญชวนคนไทย ทั้งประชาชน ผู้จัดงาน และผู้ประกอบการร้านค้า ร่วมสืบสานประเพณีลอยกระทงควบคู่กับการจัดงานอย่างเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ด้วยการสร้างสถิติลอยกระทงปลอดโฟม 100% พร้อมแนะ อีก 1 ทางเลือกสร้างสรรค์ของการลอยกระทง ลดขยะ เข้ากับยุค 4.0 ด้วยการลอยกระทงออนไลน์ ทาง deqpth.green

นายวราวุธ ศิลปอาชา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม กล่าวว่า กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ตระหนักถึงความสำคัญของการสืบสานประเพณีดั้งเดิมของไทย แต่ยังคงให้ความสำคัญกับปัญหาขยะพลาสติก โฟม และขยะทะเล โดยได้รณรงค์ขอความร่วมมือในช่วงเทศกาลต่าง ๆ มาอย่างต่อเนื่อง โดยเฉพาะในช่วงประเพณีลอยกระทง ที่พบว่ายังคงมีปริมาณขยะกระทงจำนวนมากเกือบถึง 1 ล้านใบ ดังเช่น ปี 2561 ที่ผ่านมา จากสถิติการจัดเก็บขยะกระทง ของกรุงเทพมหานคร พบมีมากถึง 841,327 ใบ อีกทั้ง ยังคงพบกระทงโฟม ที่ถึงแม้จะมีจำนวนลดลง เหลือประมาณ 5% หรือ 44,883 ใบ เนื่องจากประชาชนหันมาใช้กระทงที่ทำจากใบตองหรือวัสดุที่สามารถย่อยสลายได้เองตามธรรมชาติมากขึ้นแล้วก็ตาม จึงเชิญชวนคนไทยให้ร่วมกันสืบสานประเพณีอันดีงามของไทย ควบคู่กับการลดขยะ ขยะพลาสติกและโฟม รวมถึงจัดงานลอยกระทงแบบเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ร่วมกันสร้างสถิติใหม่ให้เกิดขึ้น ด้วยการลอยกระทงปลอดโฟม 100% และเกิดขยะกระทงน้อยที่สุด เพื่อร่วมกันสืบสานประเพณีไทยแบบมีส่วนร่วมรักษาสิ่งแวดล้อมและสร้างภาพลักษณ์ที่ดีของประเพณีไทย ซึ่งปีนี้กระทรวงฯ ได้มีนโยบายไปยังสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดทุกจังหวัด หน่วยงานสังกัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมทุกแห่งทั่วประเทศ ตลอดจนขอความร่วมมือจากหน่วยงานต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง อาทิ กระทรวงวัฒนธรรม กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา และกรมประชาสัมพันธ์ ร่วมกันลอยกระทงปลอดโฟม ภายใต้แนวคิด “มาด้วยกัน ลอยด้วยกัน” “1 ครอบครัว 1 กระทง” “1 คู่รัก 1 กระทง” และ “1 แก๊ง/ก๊วน/กลุ่ม 1 กระทง” และขอเชิญชวนไปยังผู้จัดงานลอยกระทงทั่วประเทศ ให้ร่วมกันจัดงานลอยกระทงแบบเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม โดยขอความร่วมมือจากร้านค้าต่าง ๆ ลดการใช้ถุงพลาสติกหูหิ้วและโฟมบรรจุอาหาร เลือกใช้ภาชนะทดแทนที่ย่อยสลายได้ตามธรรมชาติ ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนพกถุงผ้า กระบอกน้ำ และกล่องอาหารมาเอง ส่งเสริมการจำหน่ายกระทงที่ทำจากวัสดุธรรมชาติ รวมทั้งมีการจัดการขยะภายในงานอย่างเป็นระบบ มีถังขยะแยกประเภทอย่างเพียงพอ และอาจส่งเสริมให้มีจิตอาสาคัดแยกขยะ เนื่องจากสถานที่จัดงานส่วนใหญ่อยู่ใกล้แม่น้ำลำคลอง หากมีการจัดการขยะไม่ถูกวิธีย่อมก่อให้เกิดขยะตกค้าง อาจตกลงสู่แม่น้ำลำคลองและในที่สุดก็จะไหลลงสู่ทะเล กลายเป็นปัญหาขยะทะเลตามมา
ด้าน นายรัชฎา สุริยกุล ณ อยุธยา อธิบดีกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม กล่าวเพิ่มเติมว่า การลอยกระทง ใส่ใจสิ่งแวดล้อม ช่วยลดปริมาณขยะ ลดโลกร้อน และยังคงสืบสานประเพณีอันดีงามของไทยไว้ มีหลายทางเลือกด้วยกัน เช่น การเลือกกระทงที่ทำจากวัสดุจากธรรมชาติ ใช้ไม้กลัดแทนเข็มหมุด ไม่ใช้แม็กเย็บ ลอยกระทงขนาดเล็กแทนขนาดใหญ่ ไม่ตกแต่งหรือใช้วัสดุที่หลากหลายจนเกินไปหรือเป็นอันตรายต่อสัตว์น้ำ เช่น กากเพชร สีเคมี ตลอดจนเลือกใช้กระทงให้เหมาะสมกับสภาพพื้นที่หรือแหล่งน้ำ เช่น หากลอยในแหล่งน้ำที่มีปลาหรือสัตว์น้ำจำนวนมาก ควรเลือกกระทงขนมปัง แต่หากจำนวนสัตว์น้ำที่อาศัยอยู่ไม่มาก ลอยในแหล่งน้ำระบบปิด เช่น บึง หรือหนองน้ำ อาจใช้กระทงใบตองหรือวัสดุธรรมชาติอื่นแทน หรือ การเลือกลอยกระทงแบบสร้างสรรค์ เหมาะกับยุค 4.0 ด้วยการลอยกระทงออนไลน์ ที่ปลอดขยะและสร้างมลพิษน้อยที่สุด โดยประชาชนและผู้สนใจสามารถเข้ามาลอยกระทงออนไลน์ร่วมกัน ได้ที่ deqpth.green ตั้งแต่วันที่ 9 - 11 พฤศจิกายน 2562
แหล่งข่าว : กลุ่มสื่อสารสิ่งแวดล้อม กองส่งเสริมและเผยแพร่ กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม โทรศัพท์ : 0-2298-5630, 0-2278-8400 ต่อ 1555-1556

ข่าวโดย : อัมฤทธิ์ จานุวี
บรรณาธิการ : เยาวลักษณ์ เครือคำขาว
หน่วยงาน : สวท.ลำปาง
อ่าน : 150

LINE it!
Editor Login
Name :
Pass :
จัดทำและบริหารระบบ โดย ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3 จังหวัดเชียงใหม่
49 ถนนประชาสัมพันธ์ ตำบลช้างคลาน อำเภอเมือง เชียงใหม่ 50-100
โทร. 0-5328-3734 / แฟ็กซ์. 0-5328-3738