ข่าวภาคเหนือตอนบน สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3
echo Out 8 พฤศจิกายน 2562 / 10:39:16  
จ.ลำปาง เตรียมจัดกิจกรรมวิ่งต้านโกง ปี 2 เนื่องในวันต่อต้านคอร์รัปชันสากล
 จ.ลำปาง เตรียมจัดกิจกรรมวิ่งต้านโกง ปี 2 เนื่องในวันต่อต้านคอร์รัปชันสากล
จังหวัดลำปาง เตรียมจัดกิจกรรม “ลำปางวิ่งต้านโกง ปี 2” เนื่องในวันต่อต้านคอร์รัปชันสากล ในวันอาทิตย์ที่ 24 พฤศจิกายน 2562 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฎลำปาง

จังหวัดลำปาง ร่วมกับสำนักงาน ป.ป.ช.ประจำจังหวัดลำปาง ร่วมกันจัดกิจกรรมวิ่ง “ลำปาง วิ่ง ต้านโกง ปี 2” เนื่องในวัน ต่อต้านคอรัปชั่นสากล (ประเทศไทย) ประจำปี 2562 โดยกำหนดจัดกิจกรรมในวันอาทิตย์ที่ 24 พฤศจิกายน 2562 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง เพื่อรณรงค์ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนชาวลำปาง ได้ตระหนักและใส่ใจในความเสียหายที่จะเกิดขึ้นจากการทุจริตคอร์รัปชั่น และเชิญชวนประชาชนชาวลำปางร่วมต่อสู้กับการทุจริตคอร์รัปชั่น
สำหรับกิจกรรมดังกล่าว ถือเป็นนโยบายสำคัญของรัฐบาลและของชาติ ซึ่งทางจังหวัดลำปางได้จัดทำกิจกรรมขึ้น เพื่อร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการขับเคลื่อนนโยบาย ดำเนินการตามพันธกิจว่าด้วยการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น โดยมีจุดมุ่งหมายเพื่อต้องการสร้างกระแสกระตุ้นให้ประชาชนทุกภาคส่วนในพื้นที่ ได้เห็นความสำคัญและร่วมมือกับภาครัฐในการป้องกันและปราบปรามการทุจริต เพื่อสร้างพลังทางสังคมที่ไม่ทนต่อการทุจริต และยกระดับค่าดัชนีการรับรู้การทุจริต (CPI)

ข่าวโดย : ทิชากร อินต๊ะสืบ
บรรณาธิการ :
หน่วยงาน : ส.ปชส.ลำปาง
อ่าน : 115

LINE it!
Editor Login
Name :
Pass :
จัดทำและบริหารระบบ โดย ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3 จังหวัดเชียงใหม่
49 ถนนประชาสัมพันธ์ ตำบลช้างคลาน อำเภอเมือง เชียงใหม่ 50-100
โทร. 0-5328-3734 / แฟ็กซ์. 0-5328-3738