ข่าวภาคเหนือตอนบน สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3
echo Out 7 พฤศจิกายน 2562 / 15:49:41  
กฟผ.แม่เมาะ จัดทำ MOU การรณรงค์ลดอุบัติเหตุและโรคจากการทำงาน
กฟผ.แม่เมาะ จัดทำ MOU การรณรงค์ลดอุบัติเหตุและโรคจากการทำงาน
การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย แม่เมาะ จัดทำ MOU การรณรงค์ลดอุบัติเหตุและโรคจากการทำงาน เพื่อส่งเสริมงานด้านความปลอดภัยในการทำงานแก่เจ้าหน้าที่

วันนี้ (7 พฤศจิกายน 2562) ที่ศูนย์ฝึกอบรมแม่เมาะ จ.ลำปาง นายก่อพงษ์ โกมลรัตน์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง นายพลศรี สุวิศิษฏ์อาษา ผู้ช่วยผู้ว่าการผลิตไฟฟ้า 2 โรงไฟฟ้าแม่เมาะ และนายอนันต์ บวรเนาวรักษ์ หัวหน้าผู้ตรวจราชการกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน ร่วมเปิดงานวันความปลอดภัยโรงไฟฟ้าแม่เมาะ หรือ Safety Day โดยในครั้งนี้จัดขึ้นเป็นครั้งที่ 2 เพื่อรณรงค์ ส่งเสริมงานด้านความปลอดภัยในการทำงานแก่เจ้าหน้าที่ ของ กฟผ.แม่เมาะ รวมทั้งนายจ้าง ลูกจ้างของสถานประกอบกิจการต่างๆ ในพื้นที่ของโรงไฟฟ้าแม่เมาะ ซึ่งได้ร่วมบูรณาการกับสำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดลำปาง ในการขับเคลื่อนงานดังกล่าว

โดยในปัจจุบันยังพบว่ามีลูกจ้างที่ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความเสียงต่อการเกิดอุบัติเหตุ และโรคจากการทำงาน จำนวนกว่า 1,500 คน ไม่ว่าจะเป็นการทำงานด้วยความเสี่ยงในที่สูง อันตรายจากสภาพความร้อน การใช้งานเครื่องจักร และอุปกรณ์ต่างๆรวมถึงอันตรายจากไฟฟ้า จึงทำให้มีการผลักดันให้สถานประกอบกิจการ มีการปฏิบัติตามกฎหมายอย่างจริงจังมากยิ่งขึ้น

นอกจากนี้ภายในงานยังมีการจัดทำบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ หรือ MOU ในการรณรงค์ลดอุบัติเหตุและโรคจากการทำงาน ระหว่าง จังหวัดลำปาง กับการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย โรงไฟฟ้าแม่เมาะ และผู้รับจ้างขึ้น พร้อมมอบรางวัลสถานประกอบการดีเด่นด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน รวมถึงรางวัลสถานศึกษาปลอดภัย ประจำปี 2562 ก่อนเดินทางไปเยี่ยมชมโรงผลิตไฟฟ้าของ กฟผ.แม่เมาะ และเดินทางกลับ


ข่าวโดย : ธนากร ลังกาพินธุ์
บรรณาธิการ : เยาวลักษณ์ เครือคำขาว
หน่วยงาน : สวท.ลำปาง
อ่าน : 277

LINE it!
Editor Login
Name :
Pass :
จัดทำและบริหารระบบ โดย ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3 จังหวัดเชียงใหม่
49 ถนนประชาสัมพันธ์ ตำบลช้างคลาน อำเภอเมือง เชียงใหม่ 50-100
โทร. 0-5328-3734 / แฟ็กซ์. 0-5328-3738