ข่าวภาคเหนือตอนบน สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3
echo Out 7 พฤศจิกายน 2562 / 14:42:24  
9 จังหวัดภาคเหนือตอนบน เดินหน้าขับเคลื่อนการป้องกันและแก้ไขปัญหาไฟป่าและหมอกควัน
9 จังหวัดภาคเหนือตอนบน เดินหน้าขับเคลื่อนการป้องกันและแก้ไขปัญหาไฟป่าและหมอกควัน
กองบัญชาการควบคุมสถานการณ์ไฟป่าและหมอกควันภาคเหนือ กองทัพภาคที่ 3 ประชุมติดตามสถานการณ์ไฟป่าและหมอกควันภาคเหนือประจำสัปดาห์ ครั้งที่ 4 ร่วมกับ 9 จังหวัดภาคเหนือตอนบน เดินหน้าขับเคลื่อนการป้องกันและแก้ไขปัญหาไฟป่าและหมอกควัน

ในการประชุมติดตามสถานการณ์ไฟป่าและหมอกควันภาคเหนือประจำสัปดาห์ ครั้งที่ 4 โดยมีส่วนราชการและหน่วยทหารที่รับผิดชอบพื้นที่ระดับจังหวัด 9 จังหวัดภาคเหนือตอนบน โดยมี พ.อ.กฤติ พันธะสา เลขานุการกองบัญชาการควบคุมสถานการณ์ไฟป่าและหมอกควันภาคเหนือ กองทัพภาคที่ 3 เป็นประธานการประชุมฯ ทางไกลผ่านทางจอภาพ (VTC) ในวันที่ 6 พ.ย. 62 ที่ผ่านมา ซึ่งแต่ละจังหวัดได้นำเสนอข้อหารือและความคืบหน้าการดำเนินการขับเคลื่อนการป้องกันและแก้ไขปัญหาไฟป่าและหมอกควันในพื้นที่
ที่ประชุม ให้แต่ละจังหวัดจัดทำบัญชีผู้ที่เกี่ยวข้องกับการหาของป่าหรือทำกิจกรรมในพื้นที่ป่า (Know Your Men) โดยส่งข้อมูลให้กองทัพภาคที่ 3/กองบัญชาการควบคุมสถานการณ์ไฟป่าและหมอกควันระดับภาค (ทภ.3/ บก.คฟป.ทภ.3) ภายใน วันที่ 26 ธ.ค. 62 ผ่านทาง Email : 3rdarmyforestfire@gmail.com พร้อมให้แต่ละจังหวัดดำเนินการและขับเคลื่อนแต่ละดับอำเภอ ในการสั่งการต่อกำนัน/ ผู้ใหญ่บ้าน ว่ามีแผนปฏิบัติการในพื้นที่จนถึงระดับหมู่บ้านหรือชุมชนอย่างไร และห้วงเวลาใด โดยเมื่อมีการตรวจพบหรือเกิดเหตุไฟป่าในพื้นที่ให้ดำเนินการดับไฟป่า โดยการจัดชุดดับไฟป่า ในการบูรณาการร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องและประชาชนจิตอาสา อีกทั้งการตรวจสอบที่เกิดเหตุจะต้องมีเจ้าของพื้นที่ เจ้าหน้าที่ตำรวจ ปลัดอำเภอ/ กำนัน/ ผู้ใหญ่บ้าน ร่วมตรวจสอบ และให้แต่ละจังหวัดเสนอห้วงในการห้ามเผา เพื่อให้มีการประกาศใช้ในมาตรการเดียวกัน

ข่าวโดย : อัมฤทธิ์ จานุวี
บรรณาธิการ : เยาวลักษณ์ เครือคำขาว
หน่วยงาน : สวท.ลำปาง
อ่าน : 301

LINE it!
Editor Login
Name :
Pass :
จัดทำและบริหารระบบ โดย ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3 จังหวัดเชียงใหม่
49 ถนนประชาสัมพันธ์ ตำบลช้างคลาน อำเภอเมือง เชียงใหม่ 50-100
โทร. 0-5328-3734 / แฟ็กซ์. 0-5328-3738