ข่าวภาคเหนือตอนบน สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3
echo Out 7 พฤศจิกายน 2562 / 12:49:22  
สภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทย ขอเชิญอุดหนุนผลิตภัณฑ์ "ดอกแก้วกัลยา" รายได้ช่วยเหลือคนพิการทั่วประเทศ
สภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทย ขอเชิญอุดหนุนผลิตภัณฑ์
สภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทยฯ เชิญชวนสั่งซื้อผลิตภัณฑ์ "ดอกแก้วกัลยา" ดอกไม้สัญลักษณ์ของคนพิการ รายได้ช่วยเหลือคนพิการทั่วประเทศ และขอเชิญเที่ยวงานวันคนพิการ ครั้งที่ 51 ประจำปี 2562 ภายใต้หัวข้อ “สืบสานพระราชปณิธาน คนพิการร่วมจิตอาสา” ระหว่างวันที่ 16 – 17 พฤศจิกายน 2562 ณ ศูนย์แสดงสินค้าและการประชุม อิมแพ็ค เมืองทองธานี (Hall 5)

สภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทยฯ กําหนดจัดงานวันคนพิการ ครั้งที่ 51 ประจําปี 2562 ระหว่างวันที่ 16-17 พฤศจิกายน 2562 ณ ศูนย์การแสดงสินค้าและการประชุม อิมแพ็ค เมืองทองธานี ในหัวข้อ “สืบสานพระราชปณิธาน คนพิการร่วมจิตอาสา” โดยกิจกรรมภายในงานประกอบด้วย การประกาศเกียรติคุณบุคคลพิการตัวอย่าง การจัดนิทรรศการ การแสดงบนเวที การประกวดร้องเพลง การตรวจประเมินความพิการ การให้คําปรึกษา ด้านต่างๆ แก่คนพิการ การจําหน่ายผลิตภัณฑ์ตลอดจนเครื่องอุปโภคบริโภคที่ได้รับบริจาคในราคาถูก เพื่อเปิดโอกาสให้ผู้พิการทุกประเภทได้พบปะสังสรรค์และมีโอกาสในการแสดงความสามารถ
และขอเชิญอุดหนุน “ดอกแก้วกัลยา" ดอกไม้สัญลักษณ์ของคนพิการ ผลิตภัณฑ์อื่น ๆ โดยฝีมือคนพิการ รายได้เพื่อช่วยเหลือคนพิการทั่วประเทศ ได้ที่สำนักส่งเสริมอาชีพและพัฒนาคนพิการ สภาสังคมสงเคราะห์ฯ ถนนเทอดดำริ เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร สอบถามเพิ่มเติมที่ โทรศัพท์ 0-2241-2841 และโทรสาร 0-2241-5125

ข่าวโดย : ทิชากร อินต๊ะสืบ
บรรณาธิการ :
หน่วยงาน : ส.ปชส.ลำปาง
อ่าน : 170

LINE it!
Editor Login
Name :
Pass :
จัดทำและบริหารระบบ โดย ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3 จังหวัดเชียงใหม่
49 ถนนประชาสัมพันธ์ ตำบลช้างคลาน อำเภอเมือง เชียงใหม่ 50-100
โทร. 0-5328-3734 / แฟ็กซ์. 0-5328-3738