ข่าวภาคเหนือตอนบน สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3
echo Out 7 พฤศจิกายน 2562 / 11:53:33  
จังหวัดลำปาง ขอเชิญชวนสั่งซื้อลองกองของจังหวัดอุตรดิตถ์ เพื่อช่วยเหลือเกษตรกรผู้ปลูกลองกอง
จังหวัดลำปาง ขอเชิญชวนสั่งซื้อลองกองของจังหวัดอุตรดิตถ์ เพื่อช่วยเหลือเกษตรกรผู้ปลูกลองกอง
จังหวัดลําปาง ได้รับการประสานงานจากจังหวัดอุตรดิตถ์ ซึ่งเป็นแหล่งปลูกลองกองว่า ผลผลิตลองกองของจังหวัดอุตรดิตถ์จะออกสู่ตลาดปริมาณมากในช่วงเดือนตุลาคม - เดือนพฤศจิกายน 2562 เพื่อช่วยเหลือเกษตรกรผู้ปลูกลองกอง จึงขอเชิญชวนประชาชนผู้สนใจ สั่งซื้อลองกองของจังหวัดอุตรดิตถ์

นายสิธิชัย จินดาหลวง รองผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง เปิดเผยว่า จังหวัดลําปาง ได้รับการประสานงานจากจังหวัดอุตรดิตถ์ ซึ่งเป็นแหล่งปลูกลองกองว่า ผลผลิตลองกองของจังหวัดอุตรดิตถ์จะออกสู่ตลาดปริมาณมากในช่วงเดือนตุลาคม - เดือนพฤศจิกายน 2562 ทําให้เกษตรกรไม่สามารถระบายผลผลิตออกสู่ตลาดได้ทัน จึงขอความร่วมมือจังหวัดลําปาง ประชาสัมพันธ์เชิญชวนส่วนราชการ หน่วยงานรัฐวิสาหกิจ องค์การบริหารส่วนจังหวัด องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น องค์กร เอกชน และผู้ประกอบการ เข้ามารับซื้อผลผลิตลองกองของจังหวัดอุตรดิตถ์ เพื่อช่วยเหลือเกษตรกรและ เร่งระบายผลผลิตในพื้นที่ โดยประสานการเข้ามารับซื้อที่ กลุ่มกํากับและพัฒนาเศรษฐกิจการค้า สํานักงานพาณิชย์จังหวัดอุตรดิตถ์ พร้อมนี้ ได้กําหนดราคาจําหน่ายลองกอง ณ วันที่ 18 ตุลาคม 2562 ดังนี้
ลองกอง เกรด 1 ราคากิโลกรัมละ 21-22 บาท ลองกอง เกรด 2 ราคากิโลกรัมละ 17-18 บาท ลองกอง เกรด 3 ราคากิโลกรัมละ 15-16 บาท ลองกอง เกรดคละ ราคากิโลกรัมละ 9-10 บาท
เพื่อเป็นการช่วยเหลือเกษตรกรผู้ปลูกลองกองจังหวัดอุตรดิตถ์ ในการระบายผลผลิตในห้วง ที่ออกสู่ตลาดจํานวนมาก จังหวัดลําปาง จึงขอความร่วมมือประชาสัมพันธ์เชิญชวนบุคลากรในหน่วยงาน ผู้ประกอบการในเครือข่าย หรือประชาชนผู้สนใจ สั่งซื้อลองกองของจังหวัดอุตรดิตถ์ โดยสามารถติดต่อได้ที่ สํานักงานพาณิชย์จังหวัดอุตรดิตถ์ หมายเลขโทรศัพท์ 0 5551 7743, 0 558 7747

ข่าวโดย : ทิชากร อินต๊ะสืบ
บรรณาธิการ :
หน่วยงาน : ส.ปชส.ลำปาง
อ่าน : 181

LINE it!
Editor Login
Name :
Pass :
จัดทำและบริหารระบบ โดย ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3 จังหวัดเชียงใหม่
49 ถนนประชาสัมพันธ์ ตำบลช้างคลาน อำเภอเมือง เชียงใหม่ 50-100
โทร. 0-5328-3734 / แฟ็กซ์. 0-5328-3738