ข่าวภาคเหนือตอนบน สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3
echo Out 9 ตุลาคม 2562 / 17:16:24  
จ.ลำปาง เตรียมจัดกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาลำน้ำวัง เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร 13 ตุลาคม 2562
จ.ลำปาง เตรียมจัดกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาลำน้ำวัง เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร 13 ตุลาคม 2562
จังหวัดลำปาง เตรียมจัดกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาลำน้ำวัง เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ในวันที่ 13 ตุลาคม 2562

นายณรงค์ศักดิ์ โอสถธนากร ผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง เปิดเผยว่า จังหวัดลำปาง กำหนดจัดโครงการจิตอาสาพัฒนา กิจกรรมจิตอาสาพัฒนาลำน้ำ ลำคลอง เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ประจำปี 2562 ในวันอาทิตย์ที่ 13 ตุลาคม 2562 ณ ลำน้ำวัง ตั้งแต่บริเวณสะพานรัตนโกสินทร์ 200 ปี จนถึงสะพานช้างเผือก อำเภอเมืองลำปาง จังหวัดลำปาง พร้อมเชิญชวนทุกภาคส่วนร่วมกิจกรรมโดยพร้อมเพรียงกัน

โดยเวลา 08.30 น. ข้าราชการ ประชาชนจิตอาสา และผู้เข้าร่วมกิจกรรมพร้อมกัน ณ บริเวณพิธีด้านหน้าอาคารมิวเชียมลำปาง อำเภอเมืองลำปาง จังหวัดลำปาง เวลา 09.30 น. ผู้ว่าราชการจังหวัด ประธานพิธีเปิดกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาลำน้ำ ลำคลอง เวลา 09.45 น. เริ่มกิจกรรมจิตอาสา

สำหรับการแต่งกาย จิตอาสาพระราชทาน 904 วปร. : ชุดจิตอาสาพระราชทาน 904 วปร. ประชาชน : ชุดสุภาพโทนสีเหลือง โดยขอให้นำอุปกรณ์ เช่น มีด คราด เคียว ไม้กวาด ถุงมือ ฯลฯ ไปร่วมกิจกรรมในครั้งนี้ด้วย


ข่าวโดย : กาญจนา ฟูปิง
บรรณาธิการ : เยาวลักษณ์ เครือคำขาว
หน่วยงาน : สวท.ลำปาง
อ่าน : 251

LINE it!
Editor Login
Name :
Pass :
จัดทำและบริหารระบบ โดย ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3 จังหวัดเชียงใหม่
49 ถนนประชาสัมพันธ์ ตำบลช้างคลาน อำเภอเมือง เชียงใหม่ 50-100
โทร. 0-5328-3734 / แฟ็กซ์. 0-5328-3738