ข่าวภาคเหนือตอนบน สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3
echo Out 9 ตุลาคม 2562 / 16:07:38  
จังหวัดลำปาง เชิญชวนประชาชนร่วมโครงการจิตอาสาพัฒนา กิจกรรมพัฒนาลำน้ำวัง เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ประจำปี พ.ศ. 2562 ในวันอาทิตย์ที่ 13 ตุลาคม 25
จังหวัดลำปาง เชิญชวนประชาชนร่วมโครงการจิตอาสาพัฒนา กิจกรรมพัฒนาลำน้ำวัง เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ประจำปี พ.ศ. 2562 ในวันอาทิตย์ที่ 13 ตุลาคม 25
จังหวัดลำปาง เชิญชวนประชาชนร่วมโครงการจิตอาสาพัฒนา กิจกรรมพัฒนาลำน้ำวัง เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ประจำปี พ.ศ. 2562 ในวันอาทิตย์ที่ 13 ตุลาคม 2562 นายณรงค์ศักดิ์ โอสถธนากร ผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง เปิดเผยว่า ด้วยจังหวัดลำปาง กำหนดจัดกิจกรรมตามโครงการจิตอาสาพัฒนา กิจกรรมพัฒนาลำน้ำวัง เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ประจำปี พ.ศ. 2562 ในวันอาทิตย์ที่ 13 ตุลาคม 2562 เวลา 08.30 น. เป็นต้นไป ณ ลำน้ำวัง ตั้งแต่บริเวณสะพานรัตนโกสินทร์ 200 ปี จนถึงสะพานเขลางค์ อำเภอเมืองลำปาง จังหวัดลำปาง โดยมีกำหนดดังนี้

เวลา 08.30 น. -ข้าราชการ ประชาชนจิตอาสา และผู้เข้าร่วมกิจกรรมพร้อมกัน ณ บริเวณพิธีด้านหน้าอาคารมิวเชียมลำปาง อำเภอเมืองลำปาง จังหวัดลำปาง เวลา 09.00 น. –ประชุมซักซ้อมการปฏิบัติงาน เวลา 09.30 น. –ผู้ว่าราชการจังหวัด ประธานพิธีกล่าวเปิดกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาลำน้ำ ลำคลอง เวลา 09.45 น. –กิจกรรมจิตอาสา จิตอาสาพระราชทาน 904 วปร. และประชาชนเริ่มทำกิจกรรมจิตอาสาพัฒนากิจกรรมพัฒนาลำน้ำวัง ตั้งแต่สะพานรัตนโกสินทร์ 200 ปี จนถึงสะพานช้างเผือก จังหวัดลำปาง จึงขอเชิญชวนข้าราชการพลเรือน ข้าราชการทหาร ตำรวจ พนักงานรัฐวิสาหกิจ เจ้าหน้าที่ ประชาชนทุกหมู่เหล่า ร่วมกิจกรรมพัฒนาลำน้ำวัง เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๒ ของจังหวัดลำปาง ในวันอาทิตย์ที่ 13 ตุลาคม 2562 ณ ลำน้ำวังตั้งแต่บริเวณสะพานรัตนโกสินทร์ 200 ปี จนถึงสะพานเขลางค์ อำเภอเมืองลำปาง จังหวัดลำปาง และนำอุปกรณ์ เช่น มีด คราด เคียว ไม้กวาด ถุงมือ ไปด้วย โดยพร้อมเพรียงกัน สำหรับการแต่งกาย จิตอาสาพระราชทาน 904 วปร. : ชุดจิตอาสาพระราชทาน 904 วปร. ประชาชน : ชุดสุภาพโทนสีเหลือง.///

ข่าวโดย : ส.ปชส.ลำปาง/ข่าว
บรรณาธิการ :
หน่วยงาน : ส.ปชส.ลำปาง
อ่าน : 205

LINE it!
Editor Login
Name :
Pass :
จัดทำและบริหารระบบ โดย ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3 จังหวัดเชียงใหม่
49 ถนนประชาสัมพันธ์ ตำบลช้างคลาน อำเภอเมือง เชียงใหม่ 50-100
โทร. 0-5328-3734 / แฟ็กซ์. 0-5328-3738