ข่าวภาคเหนือตอนบน สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3
echo Out 8 ตุลาคม 2562 / 22:09:16  
จังหวัดลำปาง จัดประชุมเตรียมความพร้อมการจัดงานสัมมนาหอการค้าทั่วประเทศ ครั้งที่ 37 “เปิดลำปาง เชื่อมเส้นทาง”เศรษฐกิจไทย
จังหวัดลำปาง จัดประชุมเตรียมความพร้อมการจัดงานสัมมนาหอการค้าทั่วประเทศ ครั้งที่ 37 “เปิดลำปาง เชื่อมเส้นทาง”เศรษฐกิจไทย
คณะทำงานฝ่ายต่างๆ ร่วมประชุมติดตามความคืบหน้าการจัดสัมมนาหอการค้าเป็นครั้งที่ 2 ด้านผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง เผย การได้รับเกียรติเป็นเจ้าภาพครั้งนี้ถือเป็นโอกาสสำคัญที่เมืองรองจะได้แสดงศักยภาพที่สามารถเชื่อมโยงด้านการค้าและการลงทุน

บ่ายวันนี้ ( 8 ตุลาคม 2562) ที่ห้องประชุมอาลัมภางค์ ชั้น 4 ศาลากลางจังหวัดลำปาง นายณรงค์ศักดิ์ โอสถธนากร ผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง เป็นประธานในการประชุมเตรียมความพร้อมการจัดงานสัมมนาหอการค้าทั่วประเทศ ครั้งที่ 37 ประจำปี 2562 ที่จะมีขึ้นในช่วงระหว่างวันที่ 29 พฤศจิกายน – 1 ธันวาคม 2562 โดยหอการค้าจังหวัดลำปางได้รับความไว้วางใจให้เป็นเจ้าภาพในการจัดการสัมมนาครั้งนี้ ซึ่งถือได้ว่าเป็นครั้งแรกที่จัดขึ้นในกลุ่มจังหวัดเมืองรอง มีการเชิญคณะรัฐมนตรี ผู้บริหารระดับสูง ผู้ว่าราชการจังหวัดทั่วประเทศ ประธานหอการค้า คณะกรรมการบริหาร ประธานและเลขาธิการ YEC ทั่วประเทศ เข้าร่วมงานกว่า 3,000 คน ผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง กล่าวเพิ่มเติมว่า ในการประชุมระดับประเทศของเอกชนที่ใหญ่ที่สุด ถือเป็นครั้งแรกของจังหวัดลำปางที่จะได้เปิดเมือง เปิดการค้า เปิดการท่องเที่ยว และเปิดศักยภาพการลงทุน ให้เชื่อมโยงกับประเทศไทย นำเอาของดีของเด่นที่เรามีมานำเสนอเชื่อมโยงการลงทุน จึงขอให้คณะทำงานทุกส่วนเตรียมพร้อมรับผู้ที่จะเดินทางมาเข้าร่วมให้รอบด้านมากที่สุด โดยเฉพาะเรื่องของการจราจรเส้นทางโรงแรมลำปางเวียงทองตลอดจนการเดินทางไปที่หอประชุมใหญ่ มหาวิทยาลัยราชภัฎลำปาง
สำหรับหอการค้าไทยนั้นถือได้ว่ามีบทบาทสำคัญในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจร่วมกับเครือข่าย อาทิ หอการค้าจังหวัด หอการค้าต่างประเทศ สมาคมการค้า มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย และองค์กรเอกชน อื่น ๆ ร่วมกับภาครัฐ และประชาสังคม รวมทั้ง ผู้ประกอบการรุ่นใหม่ (YEC) ในการเสริมสร้างความเข้มแข็งของเศรษฐกิจไทย และลดความเหลื่อมล้ำของสังคม เพื่อให้ประเทศไทยมีการเติบโตทุกภาคส่วนอย่างทั่วถึงและอย่างยั่งยืน เป็นสถาบันหลักของภาคเอกชนในด้านการค้าและบริการ โดยได้ผลักดันการดำเนินงาน มุ่งสู่ Trade and Services 4.0 โดยเน้นใน 3 Value Chain ด้วยกัน คือ ด้านการค้าการลงทุน ด้านการเกษตรและอาหาร และ ด้านท่องเที่ยวและบริการ

ข่าวโดย : รพีพันธ์ อุดขันจริง
บรรณาธิการ : จันทร์สวย บุญนำมา
หน่วยงาน : ส.ปชส.ลำปาง
อ่าน : 177

LINE it!
Editor Login
Name :
Pass :
จัดทำและบริหารระบบ โดย ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3 จังหวัดเชียงใหม่
49 ถนนประชาสัมพันธ์ ตำบลช้างคลาน อำเภอเมือง เชียงใหม่ 50-100
โทร. 0-5328-3734 / แฟ็กซ์. 0-5328-3738