ข่าวภาคเหนือตอนบน สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3
echo Out 6 ตุลาคม 2562 / 14:37:13  
สภาวัฒนธรรมเทศบาลนครลำปาง คว้ารางวัลวัฒนคุณาธร ของกระทรวงวัฒนธรรม
สภาวัฒนธรรมเทศบาลนครลำปาง คว้ารางวัลวัฒนคุณาธร ของกระทรวงวัฒนธรรม
สภาวัฒนธรรมเทศบาลนครลำปาง คว้ารางวัลวัฒนคุณาธร ของกระทรวงวัฒนธรรม เป็นการยกย่องเชิดชูเกียรติ สร้างขวัญกำลังใจ แก่ผู้ส่งเสริม สนับสนุน การขับเคลื่อนงานด้านศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม

ที่อาคารวัฒนธรรมวิศิษฎ์ กระทรวงวัฒนธรรม กรุงเทพมหานครฯ นายสุคนธ์ อินเตชะ ประธานสภาวัฒนธรรมเทศบาลนครลำปาง ในฐานะเลขานุการนายกเทศมนตรีนครลำปาง เข้ารับโล่รางวัลวัฒนคุณาธร โดยมีนายอิทธิพล คุณปลื้ม รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม เป็นประธานประธานมอบโล่เชิดชูเกียรติ ผู้ทำคุณประโยชน์ต่อกระทรวงวัฒนธรรม สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดดีเด่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 และข้าราชการพลเรือนดีเด่น ประจำปี พ.ศ. 2561 เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันสถาปนา 17 ปี 3 ตุลาคม 2562

สำหรับการมอบโล่รางวัลดังกล่าวของกระทรวงวัฒนธรรม เป็นการยกย่องเชิดชูและประกาศเกียรติคุณ ทั้งยังเป็นการสร้างขวัญกำลังใจในการปฏิบัติงานของภาคีเครือข่าย ที่มีความมุ่งมั่น ร่วมกันเป็นแกนนำในการส่งเสริม สนับสนุน การร่วมขับเคลื่อนงานด้านศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม อันก่อเกิดประโยชน์ต่อประชาชนและประเทศชาติ


ข่าวโดย : ธนากร ลังกาพินธุ์
บรรณาธิการ : เยาวลักษณ์ เครือคำขาว
หน่วยงาน : สวท.ลำปาง
อ่าน : 196

LINE it!
Editor Login
Name :
Pass :
จัดทำและบริหารระบบ โดย ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3 จังหวัดเชียงใหม่
49 ถนนประชาสัมพันธ์ ตำบลช้างคลาน อำเภอเมือง เชียงใหม่ 50-100
โทร. 0-5328-3734 / แฟ็กซ์. 0-5328-3738