ข่าวภาคเหนือตอนบน สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3
echo Out 11 กันยายน 2562 / 15:28:17  
คณะแพทย์ฯ มช. เปิดศูนย์ฝึกทักษะผ่าตัดเสมือนจริงแห่งแรกในภาคเหนือ
คณะแพทย์ฯ มช. เปิดศูนย์ฝึกทักษะผ่าตัดเสมือนจริงแห่งแรกในภาคเหนือ
คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เปิดตัวศูนย์ฝึกผ่าตัดเสมือนจริง พัฒนาการเรียนการสอนให้มีมาตรฐาน ส่งเสริมให้แพทย์ได้ฝึกทักษะจากอุปกรณ์จำลองให้เกิดความชำนาญแก่แพทย์ เพื่อผลการรักษาที่ดีที่สุด

ที่ชั้น 8 อาคารปฏิบัติการ 50 ปี คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ศ.นพ.บรรณกิจ โลจนาภิวัฒน์ คณบดีคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เป็นประธานเปิดศูนย์ฝึกทักษะผ่าตัดเสมือนจริง คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โดยมี ผศ.พญ.วิมล ศิริมหาราช หัวหน้าภาควิชาศัลยศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ คณะแพทย์ และนักศึกษาแพทย์จำนวนมากเข้าร่วม
คณบดีคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เปิดเผยว่า ปัจจุบันเทคโนโลยีในการผ่าตัดได้มีการพัฒนาขึ้นมาก การผ่าตัดผ่านกล้องเป็นการผ่าตัดมาตรฐานในหลายโรค อาทิ การผ่าตัดถุงน้ำดี การผ่าตัดไส้เลื่อน โดยผู้ป่วยไม่ต้องมีแผลขนาดใหญ่ มีเพียงแผลเล็กๆขนาด 0.5 - 1 ซม. เพียงไม่กี่แผล นอกจากนั้นยังสามารถลดภาวะแทรกซ้อนต่างๆ จากการผ่าตัดได้อีกด้วย ซึ่งการผ่าตัดชนิดนี้ต้องใช้ทักษะและอุปกรณ์พิเศษในการผ่าตัด คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จึงได้บรรจุหลักสูตรการเรียนการสอนการผ่าตัดผ่านกล้องให้แก่แพทย์ประจำบ้านศัลยศาสตร์ และได้สร้างศูนย์ฝึกทักษะผ่าตัดเสมือนจริงขึ้นเป็นแห่งแรกในภาคเหนือ ซึ่งผู้ผ่าตัดจะไม่สามารถใช้มือเข้าไปหยิบจับ คลำอวัยวะต่างๆ ได้เหมือนการผ่าตัดทั่วๆ ไป เพราะกระทำผ่านแผลที่เล็ก จะต้องสอดอุปกรณ์ขนาดเล็กเข้าไป เพื่อทำการตัดต่ออวัยวะที่ต้องการ จึงต้องอาศัยประสบการณ์ และ การฝึกทักษะการทำงานประสานกันของมือและสายตา การหัดมองในรูปแบบสองมิติ ต้องมีการฝึกปฏิบัติให้ชำนาญก่อนผ่าตัดจริงในผู้ป่วย
ภายในศูนย์ฯ ประกอบไปด้วยห้องประชุมที่สามารถจุคนได้ถึง 60 คน ห้องฝึกผ่าตัดผ่านกล้อง 3 ห้อง เครื่องจำลองการผ่าตัดเสมือนจริงเครื่องแรกในภาคเหนือ สามารถจำลองการผ่าตัดชนิดต่างๆให้แพทย์ทำการฝึกหัดและแก้ไขสถานการณ์ที่ใกล้เคียงกับการผ่าตัดจริง ซึ่งศูนย์ฝึกทักษะฯ นี้ จะรองรับการเรียนการสอนแพทย์ประจำบ้านศัลยศาสตร์หลักสูตร 4 ปี รวมถึงแพทย์ประจำบ้านศัลยศาสตร์ต่อยอด และรองรับการจัดอบรมการผ่าตัดผ่านกล้องให้แก่ศัลยแพทย์ไทยและศัลยแพทย์ต่างประเทศ ให้ตรงกับกลยุทธ์ด้าน WISDOM LEADER และ INOVATIVE MEDICAL SCHOOL ของคณะแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่


ข่าวโดย : เสาวณัฐ มูลสม สวท.เชียงใหม่
บรรณาธิการ : นางสาวธิติมา พันรอด
หน่วยงาน : สวท.เชียงใหม่
อ่าน : 173

LINE it!
Editor Login
Name :
Pass :
จัดทำและบริหารระบบ โดย ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3 จังหวัดเชียงใหม่
49 ถนนประชาสัมพันธ์ ตำบลช้างคลาน อำเภอเมือง เชียงใหม่ 50-100
โทร. 0-5328-3734 / แฟ็กซ์. 0-5328-3738