ข่าวภาคเหนือตอนบน สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3
echo Out 11 กันยายน 2562 / 11:39:36  
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดลำปางเผยเกี่ยวกับสถานการณ์โรคติดต่อนำโดยยุงลายจังหวัดลำปาง
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดลำปางเผยเกี่ยวกับสถานการณ์โรคติดต่อนำโดยยุงลายจังหวัดลำปาง
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดลำปางเผยเกี่ยวกับสถานการณ์โรคติดต่อนำโดยยุงลาย ทั้งไข้เลือดออก โรคติดเชื้อไวรัสซิกา และโรคไข้ปวดข้อยุงลายหรือชิคุนกุนยา

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดลำปางเผยเกี่ยวกับ สถานการณ์โรคไข้เลือดออกประเทศไทยปี 2562 มีแนวโน้มที่จะมีความรุนแรงกว่าปี 2561 ข้อมูลกระทรวงสาธารณสุข ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม ถึง 10 กันยายน 2562 พบผู้ป่วย 85,520 ราย เสียชีวิต 94 ราย ซึ่งสูงกว่าปี 2561 ในช่วงเวลาเดียวกันถึง 1.6 เท่า เช่นเดียวกับจังหวัดลำปาง ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม – 10 กันยายน 2562 พบผู้ป่วย 713 ราย (ปี 2561 = 287 ราย) ซึ่งสูงกว่าปี 2561 ถึง 2.5 เท่า พบผู้ป่วยทุกอำเภอ อำเภอที่มีอัตราป่วยสูงที่สุด 3 ลำดับ คือ สบปราบ แม่เมาะ และแม่พริก จังหวัดลำปางพบอัตราป่วยโรคไข้เลือดออกเป็นอันดับที่ 44 ของประเทศ และเป็นอันดับที่ 3 ของภาคเหนือตอนบน รองจากจังหวัดเชียงใหม่ และเชียงราย ปัจจุบันพบการระบาดใน 3 อำเภอ ได้แก่ 1) ม.4 ต.พระบาท อ.เมืองลำปาง 2) ม.5, ม.9 ม.11 ม.12 ต.สบปราบ อ.สบปราบ 3) ม.6 ต.บ้านโป่ง อ.งาว
สำหรับโรคติดเชื้อไวรัสซิกานั้น ในส่วนของจังหวัดลำปาง ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม – 10 กันยายน 2562 พบผู้ป่วยยืนยัน 15 ราย (ปี 2561=28ราย) และพบผู้ป่วยเข้าเกณฑ์สอบสวนโรค(PUI) 179 ราย (ปี 2561 = 71 ราย) ที่ อ.แม่ทะ อ.แม่เมาะ อ.ห้างฉัตร อ.เสริมงาม และ อ.เมืองลำปาง โดยมีแนวโน้มที่สถานการณ์ของโรคจะแพร่กระจายไปอีกหลายพื้นที่ในจังหวัดลำปาง ส่งผลกระทบกับประชาชนโดยเฉพาะหญิงตั้งครรภ์ ที่อาจเกิดการติดเชื้อไวรัสซิกาทำให้ทารกที่คลอดออกมามีโอกาสเกิดความผิดปกติทางโครงสร้างขึ้นได้ นอกจากนี้ยังอาจจะพบความผิดปกติอย่างอื่นร่วมด้วย เช่น ความผิดปกติเกี่ยวกับตาอย่างรุนแรง
ส่วนสถานการณ์โรคไข้ปวดข้อยุงลายประเทศไทยปี 2562 มีแนวโน้มที่จะมีการระบาดมากกว่า 2561 ข้อมูลกระทรวงสาธารณสุข ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม ถึง 10 กันยายน 2562 พบผู้ป่วย 7,287 ราย ไม่พบผู้เสียชีวิต ในส่วนของจังหวัดลำปาง ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม – 10 กันยายน 2562 พบการระบาด 2 ครั้ง ในพื้นที่อำเภองาว ครั้งที่ 1 ที่ตำบลบ้านร้องอำเภองาว พบผู้ป่วยยืนยัน 8 รายและมีผู้ที่เข้าข่าย 54 ราย โดยสาเหตุมาจากมีผู้ป่วยจากจังหวัดภูเก็ตเดินทางมาในพื้นที่ ครั้งที่ 2 ที่ตำบลบ้านแหง พบผู้ป่วยยืนยัน 1 ราย และมีผู้สงสัย 53 ราย และครั้งที่ 3 ตำบลนิคมพัฒนา พบผู้ป่วยยืนยัน 1 ราย (ลำปางพบผู้ป่วยล่าสุดปี 2562) จังหวัดลำปางพบอัตราป่วยโรคไข้ปวดข้อยุงลายอันดับที่ 28 ของประเทศ เป็นอันดับที่ 5 ของภาคเหนือตอนบน
สำหรับมาตรการในการป้องกันและควบคุมโรคติดต่อนำโดยยุงลายนั้น ทำได้ดังนี้ คือ 1.รณรงค์จิตอาสาพัฒนาสิ่งแวดล้อมป้องกันโรคไข้เลือดออกโดยการกำจัดแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลาย(Big cleaning day) ในบ้านของตนเองและชุมชน อย่างน้อยสัปดาห์ละ 1 ครั้ง รวมถึงในพื้นที่มีคนอาศัยอยู่เป็นจำนวนมาก เช่น โรงเรียน โรงธรรม โรงแรม โรงงาน และสถานที่ราชการ อย่างต่อเนื่อง 2.การป้องกันตนเอง ไม่ให้ถูกยุงกัด โดยการนอนในมุ้ง ใช้โลชั่นทากันยุง และ 3.หากมีอาการไข้สูง ทานยาแล้วไม่ดีขึ้น หรือสงสัยว่าป่วยเป็นโรคไข้เลือดออก ควรไปพบแพทย์หรือเจ้าหน้าที่สาธารณสุข ในสถานพยาบาลใกล้บ้าน..//

ข่าวโดย : ชาคริต แสนสุยะ
บรรณาธิการ : นายพิทยา แสงรัตนา
หน่วยงาน : สวศ.ลำปาง
อ่าน : 391

LINE it!
Editor Login
Name :
Pass :
จัดทำและบริหารระบบ โดย ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3 จังหวัดเชียงใหม่
49 ถนนประชาสัมพันธ์ ตำบลช้างคลาน อำเภอเมือง เชียงใหม่ 50-100
โทร. 0-5328-3734 / แฟ็กซ์. 0-5328-3738