ข่าวภาคเหนือตอนบน สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3
echo Out 10 กันยายน 2562 / 16:33:47  
สำนักงานพลัง จ.ลำปาง เตรียมหารือคณะทำงานโครงการการสร้างความรู้ความเข้าใจและพัฒนาการสื่อสารด้านพลังงานเพื่อเจตคติที่ดีต่อการขับเคลื่อนงานพลังงานในชุม
สำนักงานพลัง จ.ลำปาง เตรียมหารือคณะทำงานโครงการการสร้างความรู้ความเข้าใจและพัฒนาการสื่อสารด้านพลังงานเพื่อเจตคติที่ดีต่อการขับเคลื่อนงานพลังงานในชุม
สำนักงานพลังจังหวัดลำปาง กำหนดหารือคณะทำงานโครงการการสร้างความรู้ความเข้าใจและพัฒนาการสื่อสารด้านพลังงานเพื่อเจตคติที่ดีต่อการขับเคลื่อนงานพลังงานในชุม

นายจารุเกียรติ ปัญญาดี เปิดเผยว่า สำนักงานพลังจังหวัดลำปางกำหนดจัดประชุมคณะทำงานโครงการการสร้างความรู้ความเข้าใจและพัฒนาการสื่อสารด้านพลังงานเพื่อเจตคติที่ดีต่อการขับเคลื่อนงานพลังงานในชุม ในวันจันทร์ที่ 16 กันยายน 2562 ที่ห้องประชุมสำนักงานพลังงานจังหวัดลำปางชั้น 2 ศาลากลางจังหวัดลำปางเวลา 10.00 น.เป็นต้นไป
โดยการประชุมดังกล่าวเป็นการมุ่งเน้นการดำเนินงานในพื้นที่ระดับจังหวัด ที่ชุมชนมีความสนใจเรื่องพลังงาน และมีทัศนคติที่พร้อมเรียนรู้เรื่องพลังงาน ด้วยการสร้างการมีส่วนร่วมกับภาคส่วนต่างๆ ทั้งด้านการจัดหาพลังงาน และการพัฒนาโครงการพื้นฐานด้านพลังงาน โดยการสนับสนุนการสร้างความรู้ความเข้าใจและเจตคติที่ดีต่องานพลังงานให้กับประชาชนกลุ่มต่างๆ เชิงพื้นที่ระดับจังหวัด ซึ่งกลุ่มเป้าหมายประกอบด้วย กลุ่มเยาวชนในโรงเรียนในพื้นที่ กลุ่มเยาวชนนอกโรงเรียนในพื้นที่ กลุ่มผู้นำหรือแกนนำในพื้นที่ กลุ่มประชาชนในพื้นที่ กลุ่มหน่วยงานราชการและองค์กรต่างๆในระดับจังหวัดในพื้นที่ กลุ่มนักสืบสานพลังงานในระดับจังหวัด เพื่อให้การดำเนินงานโครงการเป็นไปตามเป้าหมาย และเป็นประโยชน์ต่อชุมชนสูงสุด

ข่าวโดย : ธนากร ลังกาพินธุ์
บรรณาธิการ : เยาวลักษณ์ เครือคำขาว
หน่วยงาน : สวท.ลำปาง
อ่าน : 157

LINE it!
Editor Login
Name :
Pass :
จัดทำและบริหารระบบ โดย ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3 จังหวัดเชียงใหม่
49 ถนนประชาสัมพันธ์ ตำบลช้างคลาน อำเภอเมือง เชียงใหม่ 50-100
โทร. 0-5328-3734 / แฟ็กซ์. 0-5328-3738