ข่าวภาคเหนือตอนบน สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3
echo Out 10 กันยายน 2562 / 15:33:42  
รองผู้ว่าฯ ลำปาง หารือติดตามการดำเนินงานคณะอนุกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคประจำจังหวัดลำปาง ประจำปี 62
รองผู้ว่าฯ ลำปาง หารือติดตามการดำเนินงานคณะอนุกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคประจำจังหวัดลำปาง ประจำปี 62
รองผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง หารือติดตามการดำเนินงานคณะอนุกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคประจำจังหวัดลำปาง ประจำปี 2562 เพื่อขับเคลื่อนการดำเนินงานให้บรรลุตามวัตถุประสงค์

วันนี้ (10 สิงหาคม 2562 ) ที่ชั้น 4 ห้องประชุมเวียงละกอน ศาลากลางจังหวัดลำปาง นายประจวบ กันธิยะ รองผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง ประธานการประชุมคณะอนุกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคประจำจังหวัดลำปาง ครั้งที่ 1 ประจำปีงบประมาณ 2562 โดยในที่ประชุมได้มีการร่วมพูดคุยถึงผลการดำเนินงานคุ้มครองผู้บริโภค ประจำปีงบประมาณ 2562 ที่ผ่านมา การสรุปผลการดำเนินงานเกี่ยวกับเรื่องร้องทุกข์ ที่มีการร้องเรียนจากผู้บริโภค ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2561 – 9 กันยายน 2562 จ.ลำปาง มีผู้ร้องทุกข์ จำนวน 26 เรื่อง ซึ่งในขณะนี้ได้มีการยุติเรื่องร้องเรียนไปแล้วทั้งสิ้น 25 เรื่อง และยังคงเหลือเรื่องอยู่ระหว่างการดำเนินการอีก 1 เรื่อง
นอกจากนี้ในที่ประชุมยังได้รายงานการออกตรวจสอบ และให้คำแนะนำแก่สถานประกอบการร้านค้าต่างๆ ในพื้นที่ จ.ลำปาง ในช่วงเทศกาล อาทิ ช่วงเทศกาลลอยกระทง เทศกาลปีใหม่ เทศกาลสงกรานต์ และช่วงเข้าพรรษา เพื่อให้เกิดความเรียบร้อยและเป็นประโยชน์ต่อผู้บริโภคสูงสุด จากนั้นในที่ประชุม ยังได้มีการหารือถึงการจัดงาน วันคุ้มครองผู้บริโภค ภายใต้โครงการวันคุ้มครองผู้บริโภค 2562 ที่ผ่านมาและการเตรียมการจัดงานดังกล่าวในครั้งต่อไปในปี 2563
นายประจวบ กันธิยะ รองผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง กล่าวว่า สำหรับการประชุมในครั้งนี้ เป็นการประชุมขับเคลื่อนการดำเนินงานของคณะอนุกรรมการฯ ในการส่งเสริม พัฒนา สนับสนุนภารกิจด้านการคุ้มครอง สร้างความเข้าใจแก่ประชาชน และเครือข่ายด้านการคุ้มครองผู้บริโภคให้มีความเข้มแข็งเพื่อเป็นการป้องกันการละเมิดสิทธิของผู้บริโภค ทั้งยังเป็นการเป็นการหารือ เพื่อให้การดำเนินงานในปี 2563 เป็นไปด้วยความเรียบร้อยอย่างต่อเนื่อง เห็นผลเป็นรูปธรรม บรรลุตามวัตถุประสงค์

ข่าวโดย : ธนากร ลังกาพินธุ์
บรรณาธิการ : เยาวลักษณ์ เครือคำขาว
หน่วยงาน : สวท.ลำปาง
อ่าน : 151

LINE it!
Editor Login
Name :
Pass :
จัดทำและบริหารระบบ โดย ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3 จังหวัดเชียงใหม่
49 ถนนประชาสัมพันธ์ ตำบลช้างคลาน อำเภอเมือง เชียงใหม่ 50-100
โทร. 0-5328-3734 / แฟ็กซ์. 0-5328-3738