ข่าวภาคเหนือตอนบน สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3
echo Out 9 กันยายน 2562 / 17:47:56  
คลัง จ.ลำปาง เชิญชวนผู้ประกอบการ เข้าร่วมโครงการกระตุ้นเศรษฐกิจ ชิม ช้อป ใช้ โดยสามารถลงทะเบียนได้จนถึงวันที่ 20 ก.ย. 62
คลัง จ.ลำปาง เชิญชวนผู้ประกอบการ เข้าร่วมโครงการกระตุ้นเศรษฐกิจ ชิม ช้อป ใช้ โดยสามารถลงทะเบียนได้จนถึงวันที่ 20 ก.ย. 62
คลังจังหวัดลำปาง เชิญชวนผู้ประกอบการเข้าร่วมมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจ ชิม ช้อป ใช้ โดยสามารถลงทะเบียนไปจนถึงวันที่ 20 กันยายน 2562 นี้

นางสาววาสนา สมมุติ คลังจังหวัดลำปาง เปิดเผยว่า ขณะนี้มาตรการชิม ช้อป ใช้ ผู้ประกอบที่สนใจการยังคงสามารถเดินทางมาลงทะเบียนได้อย่างต่อเนื่อง ไปจนถึงวันที่ 20 กันยายน 2562 โดยที่ผ่านมามีผู้ประกอบการที่สนใจ เข้าร่วมมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจดังกล่าวแล้ว จำนวนกว่า 200 ราย โดยขณะนี้ยังคงสามารถเดินทางมาลงทะเบียนได้อย่างต่อเนื่อง
ซึ่งผู้ประกอบการจะต้องเตรียมเอกสารหลักฐานในการดำเนินการ ได้แก่ หนังสือรับรองการประกอบกิจการหรือใบอนุญาตประกอบกิจการสถานประกอบการ จากหน่วยงานราชการ เช่น สำเนาใบจดทะเบียนพาณิชย์ หนังสือจดทะเบียนการค้า หรือหนังสือรับรองจากหน่วยงานราชการอื่น ๆ ที่รับผิดชอบในการรับรองหรือออกใบอนุญาต ให้แก่ผู้ประกอบการ ร้านค้า ในแต่ละประเภท ตามรูปแบบที่หน่วยงานนั้น ๆ กำหนด เช่น องค์การมหาชน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เทศบาลเมือง เทศบาลตำบล เมืองพัทยา กรุงเทพมหานคร
หรือกรณีหน่วยงานราชการไม่มีรูปแบบการออกใบรับรองหรือใบอนุญาต ก็สามารถให้หน่วยงานเซ็นต์รับรองในแบบฟอร์มใบสมัครเข้าร่วม นอกจากนี้ให้ผู้ประกอบนำบัญชีเงินฝากธนาคารกรุงไทย ประเภทออมทรัพย์ หรือกระแสรายวัน ชื่อบัญชีสถานประกอบการ หรือชื่อผู้ประกอบการ ฉบับจริงหรือถ่ายสำเนา หากไม่มีบัญชีเงินฝากธนาคารกรุงไทย ทาง บมจ. ธนาคารกรุงไทย จะให้บริการรับเปิดบัญชีเงินฝาก ณ จุดบริการรับสมัคร เพื่อใช้งานตามมาตรการได้ และมือถือ Smart Phone ที่มีเครือข่าย Internet และหมายเลขโทรศัพท์ที่ใช้ติดตั้ง Application ถุงเงิน
นอกจากนี้สำหรับผู้ประกอบการที่อยู่ในพื้นที่ห่างไกลจากศาลากลาง จ.ลำปาง อีก 12 อำเภอ ทางสำนักงานคลังจังหวัดลำปาง ร่วมกับ บมจ.ธนาคารกรุงไทย จะมีการลงพื้นที่เปิดรับสมัคร ณ ที่ว่าอำเภอ แต่ละอำเภอ โดยผู้ประกอบการสามารถติดตามข้อมูลการลงพื้นที่ดังกล่าวได้ที่ เฟสบุค สนง คลังจังหวัดลำปาง สำหรับในวันเสาร์และวันอาทิตย์ ผู้ประกอบการสารถเดินทางมาลงทะเบียนได้ที่ ธนาคารกรุงไทยสาขาเซ็นทรัลพลาซาลำปาง
ทั้งนี้สำหรับมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจของรัฐบาล เป็นการส่งเสริมการท่องเที่ยวภายในประเทศ และสนับสนุนการใช้จ่ายผ่านระบบการชำระเงินทางอิเล็กทรอนิคส์ หรือ G-Wallet โดยผู้ประกอบการ ร้านค้า ประเภท ชิม ช้อป ใช้ เช่น ร้านอาหาร เครื่องดื่ม ร้านค้าท้องถิ่น ที่จำหน่ายผลิตภัณฑ์ชุมชน หรือ OTOP โรงแรม รีสอร์ท โฮมสเตย์ สถานประกอบการเพื่อสุขภาพ ที่สนใจเข้าสามารถเข้าร่วมมาตรการการดังกล่าวได้ โดยผู้ประกอบการที่สนใจสามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ สำนักงานคลังจังหวัดลำปาง ศาลากลางจังหวัดลำปางชั้น 1 ถ.วชิราวุธดำเนิน ต.พระบาท อ.เมืองลำปาง จ.ลำปาง โทร 0-5426 5031 โทรสาร 0-5426 5000

ข่าวโดย : ธนากร ลังกาพินธุ์
บรรณาธิการ : เยาวลักษณ์ เครือคำขาว
หน่วยงาน : สวท.ลำปาง
อ่าน : 573

LINE it!
Editor Login
Name :
Pass :
จัดทำและบริหารระบบ โดย ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3 จังหวัดเชียงใหม่
49 ถนนประชาสัมพันธ์ ตำบลช้างคลาน อำเภอเมือง เชียงใหม่ 50-100
โทร. 0-5328-3734 / แฟ็กซ์. 0-5328-3738