ข่าวภาคเหนือตอนบน สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3
echo Out 8 กันยายน 2562 / 14:31:04  
รมว.สธ. เผยบุหรี่ไฟฟ้ามีพิษภัย เป็นอันตรายต่อเด็กและเยาวชน และเป็นสินค้าห้ามนำเข้า
รมว.สธ. เผยบุหรี่ไฟฟ้ามีพิษภัย เป็นอันตรายต่อเด็กและเยาวชน และเป็นสินค้าห้ามนำเข้า
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข เผย บุหรี่ไฟฟ้ามีพิษภัย เป็นอันตรายต่อเด็กและเยาวชน และเป็นสินค้าห้ามนำเข้า พร้อมมอบหมายให้กรมควบคุมโรคในฐานะรับผิดชอบงานควบคุมการบริโภคยาสูบ สื่อสารทำความเข้าใจถึงพิษภัยของบุหรี่ไฟฟ้าให้ประชาชนรับทราบ เพื่อให้รู้เท่าทันและไม่ผันตัวเข้าไปเสพติดบุหรี่ไฟฟ้าที่นำออกขายหลายรูปแบบ ปรุงกลิ่นให้หอมชวนสูบ ซึ่งผลท้ายที่สุดคือนำไปสู่การเสพติดนิโคตินที่มากขึ้นกว่าเดิม

นายอนุทิน ชาญวีรกุล รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข เผยว่า บุหรี่ไฟฟ้ามีพิษภัย เป็นอันตรายต่อเด็กและเยาวชนและเป็นสินค้าห้ามนำเข้า พร้อมมอบหมายให้กรมควบคุมโรคในฐานะรับผิดชอบงานควบคุมการบริโภคยาสูบ สื่อสารทำความเข้าใจถึงพิษภัยของบุหรี่ไฟฟ้าให้ประชาชนรับทราบ เพื่อให้รู้เท่าทันและไม่ผันตัวเข้าไปเสพติดบุหรี่ไฟฟ้าที่นำออกขายหลายรูปแบบ ปรุงกลิ่นให้หอมชวนสูบ ซึ่งผลท้ายที่สุดคือนำไปสู่การเสพติดนิโคตินที่มากขึ้นกว่าเดิม
สำหรับสารนิโคตินที่มีอยู่ในบุหรี่ไฟฟ้าในปริมาณที่สูง หรือแม้แต่ในบุหรี่มวนทั่วไปนั้น ส่งผลเสียโดยตรงต่อสมองและระบบประสาท และเมื่อเกิดการเสพติดสารนิโคตินแล้ว ร่างกายจะต้องการสารนิโคตินเพิ่มขึ้นเรื่อยๆ ทำให้ผู้สูบบุหรี่ไฟฟ้าต้องเพิ่มปริมาณหยดน้ำยานิโคตินเพิ่มขึ้นตามความต้องการที่สมองสั่งการ จนเกิดผลเสียต่อระบบอวัยวะในร่างกายหลายระบบ เช่น ความดันโลหิตเพิ่มสูงขึ้น อัตราการเต้นหัวใจเพิ่มขึ้น หายใจถี่ขึ้น ระดับน้ำตาลในเลือดสูงขึ้น นอกจากนี้ยังทำให้ระบบภูมิคุ้มกันในร่างกายอ่อนแอลงเจ็บป่วยได้ง่ายขึ้น และที่สำคัญยังทำให้เซลล์ในร่างกายเจริญผิดปกติ จนกลายเป็นโรคมะเร็งในที่สุด
ทั้งนี้ นอกจากอันตรายของสารนิโคตินที่มีอยู่ในบุหรี่ไฟฟ้าในปริมาณที่สูงแล้ว กระบวนการทำงานของบุหรี่ไฟฟ้าที่เป็นระบบให้ความร้อนจากขดลวดไฟฟ้า เป็นผลให้ผู้สูบได้รับนิโคตินเข้าสู่ร่างกาย กรมควบคุมโรค จึงขอแจ้งเตือน ให้ประชาชนได้รับทราบถึงอันตรายของการเสพติดนิโคติน ในบุหรี่ไฟฟ้า ไม่หลงเชื่อหรือตกเป็นเหยื่อให้กับผลิตภัณฑ์ยาสูบรูปแบบใหม่ โดยเฉพาะบุหรี่ไฟฟ้าซึ่งเป็นสินค้าเสพติดและทำลายสุขภาพผู้สูบและคนรอบข้าง และหากประชาชน มีความประสงค์ในการขอคำปรึกษาเพื่อเลิกบุหรี่ สามารถโทรฟรี ได้ที่สายด่วน 1600 หรือเข้ารับบริการที่สถานพยาบาลใกล้บ้านท่านทั่วประเทศ..//

ข่าวโดย : นายชาคริต แสนสุยะ
บรรณาธิการ : นายพิทยา แสงรัตนา
หน่วยงาน : สวศ.ลำปาง
อ่าน : 181

LINE it!
Editor Login
Name :
Pass :
จัดทำและบริหารระบบ โดย ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3 จังหวัดเชียงใหม่
49 ถนนประชาสัมพันธ์ ตำบลช้างคลาน อำเภอเมือง เชียงใหม่ 50-100
โทร. 0-5328-3734 / แฟ็กซ์. 0-5328-3738