ข่าวภาคเหนือตอนบน สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3
echo Out 19 สิงหาคม 2562 / 15:22:02  
สำนักงานเกษตรอำเภอแม่สะเรียง ลงตรวจพื้นที่ ไม่พบการระบาดของหนอนกระทู้ข้าวโพดลายจุด
สำนักงานเกษตรอำเภอแม่สะเรียง ลงตรวจพื้นที่ ไม่พบการระบาดของหนอนกระทู้ข้าวโพดลายจุด
สำนักงานเกษตรอำเภอแม่สะเรียง ลงตรวจพื้นที่ ไม่พบการระบาดของหนอนกระทู้ข้าวโพดลายจุด

นายธนกฤต ฉันทะจำรัสศิลป์ นายอำเภอแม่สะเรียง และนางสาวชุติกาญจน์ งามวิสัย นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ สำนักงานเกษตรอำเภอแม่สะเรียง ร่วมออกตรวจพื้นที่และสอบถามเกษตรกรผู้ปลูกข้าวโพดในพื้นที่ ที่มีการแพร่ระบาดของ “หนอนกระทู้ข้าวโพดลายจุด” ซึ่งโตเต็มวัยจะเป็นหนอนผีเสื้อกลางคืน นอกจากข้าวโพดที่หนอนชอบแล้ว ยังสามารถเข้าโจมตีพืชชนิดอื่นๆอีก เช่น ข้าว อ้อย พืชตระกูลผัก ไม้ดอกไม้ประดับ และแพร่ระบาดหนักเกือบทุกภาคของประเทศไทย
หนอนกระทู้ข้าวโพดลายจุด มีลักษณะตัวเป็นสีน้ำตาลหรือดำ มีเส้นขาวระหว่างดาวตา บนลำตัวมีแถบสีซีดอ่อน ในช่วงที่เป็นผีเสื้อจะชอบข้าวโพดต้นอ่อนมากที่สุด อายุ 10-12 วัน โดยเข้าไปวางไข่ในต้นข้าวโพด ตรงที่เป็นส่วนกรวยแล้วฝังตัวอยู่ในนั้น ซึ่งเกษตรกรจะมองไม่เห็น ดังนั้นต้องฉีดพ่นสารเคมีที่สัมผัสตัวหนอนถึงจะตาย ซึ่งหากหนอนฝักเป็นตัว ตัวเล็กเพิ่งจะฟักสามารถกระจายไปยังต้นข้าวโพดข้างเคียง โดยปลิวไปกับลม หนอนจะเข้าไปกัดกินอยู่ในส่วนยอดของข้าวโพด
จากการสอบถามลุงหมื่น ศรีคำเรือง และนายคำ ระพีพนม ชาวบ้านบ้านทุ่งแพม ซึ่งทั้งสองลงมือปลูกข้าวโพดเทียนเมื่อประมาณกลางเดือน กรกฎาคม ข้าวโพดอายุประมาณ 1 เดือน จึงเกิดหนอนกระทู้ข้าวโพดลายจุดระบาด และข้าวโพดจะเก็บเกี่ยวผลผลิตได้เมื่อมีอายุ 110 วัน หรือประมาณเดือน ตุลาคม ซึ่งลุงหมื่น ปลูกข้าวโพดเทียน 3 ไร่ ถูกหนอนกัดกิน ท้ังหมด 3 ไร่ ลุงคำ ปลูกข้าวโพดเทียน 6 ไร่ ถูกหนอนกัดกินทั้ง 6 ไร่ ในเบื้องต้นลุงหมื่น และ ลุงคำ ทราบว่าหนอนกระทู้ข้าวโพดลายจุดระบาดได้ 2 วันแล้ว จึงฉีดพ่นสารเคมีไปแล้ว 1 ครั้ง ซึ่งเจ้าหน้าที่เกษตรอำเภอแม่สะเรียง ได้แนะนำให้ฉีดพ่นเคมีซ้ำอีกเป็นครั้งที่ 2 ภายใน 5-7 วัน จึงจะควบคุมการแพร่ระบาดของหนอนกระทู้ข้าวโพดลายจุดได้ และให้เพิ่มการเฝ้าระวังและใช้สารเคมี ให้ถูกต้องตามเวลาและสถานการณ์
แต่จากการที่ปลูกข้าวโพดในฤดูฝน หากมีการกระจายของฝนต่อเนื่องอย่างสม่ำเสมอ ความรุนแรงในการระบาดของหนอนจะลดลง ฝนตกหนักจะชะล้างกลุ่มไข่ หรือหนอนขนาดเล็กที่เพิ่งฟัก ทำให้หนอนมีชีวิตรอดน้อยลง ในส่วนการปลูกข้าวโพดของอำเภอแม่สะเรียง สามารถควบคุมไม่ให้หนอนกระทู้ข้าวโพดลายจุดแพร่ระบาด ได้เป็นผลสำเร็จแล้ว

ข่าวโดย : ศศิมัณฑ์ จันทวงศ์
บรรณาธิการ : นวรัตน์ ศรีแก้วเลิศ
หน่วยงาน : สวท.แม่สะเรียง-แม่ฮ่องสอน
อ่าน : 260

LINE it!
Editor Login
Name :
Pass :
จัดทำและบริหารระบบ โดย ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3 จังหวัดเชียงใหม่
49 ถนนประชาสัมพันธ์ ตำบลช้างคลาน อำเภอเมือง เชียงใหม่ 50-100
โทร. 0-5328-3734 / แฟ็กซ์. 0-5328-3738