ข่าวภาคเหนือตอนบน สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3
echo Out 19 สิงหาคม 2562 / 10:35:23  
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดลำปางเผยเกี่ยวกับสถานการณ์โรคติดต่อนำโดยยุงลายจังหวัดลำปาง
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดลำปางเผยเกี่ยวกับสถานการณ์โรคติดต่อนำโดยยุงลายจังหวัดลำปาง
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดลำปางเผยเกี่ยวกับสถานการณ์โรคติดต่อนำโดยยุงลายจังหวัดลำปาง ทั้งไข้เลือดออก โรคติดเชื้อไวรัสซิกา และโรคไข้ปวดข้อยุงลายหรือชิคุนกุนยา

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดลำปางเผยเกี่ยวกับสถานการณ์โรคไข้เลือดออกประเทศไทยปี 2562 มีแนวโน้มที่จะมีความรุนแรงกว่าปี 2561 ข้อมูลกระทรวงสาธารณสุข ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม ถึง 13 สิงหาคม 2562 พบผู้ป่วย 69,055 ราย เสียชีวิต 75 ราย ซึ่งสูงกว่าปี 2561 ในช่วงเวลาเดียวกันถึง 1.6 เท่า เช่นเดียวกับจังหวัดลำปาง ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม – 16 สิงหาคม 2562 พบผู้ป่วย 603 ราย (ปี 2561 = 246 ราย) ซึ่งสูงกว่าปี 2561 ถึง 2.5 เท่า พบผู้ป่วย ทุกอำเภอ อำเภอที่มีอัตราป่วยสูงที่สุด 3 ลำดับ คือ สบปราบ แม่เมาะ และแม่พริก จังหวัดลำปางพบอัตราป่วย โรคไข้เลือดออกเป็นอันดับที่ 49 ของประเทศ และเป็นอันดับที่ 3 ของภาคเหนือตอนบน ปัจจุบันพบการระบาดใน 5 อำเภอ ได้แก่ 1) ม.4 ต.พระบาท อ.เมืองลำปาง 2) ม.3 ต.บ้านดง อ.แม่เมาะ 3) ม.4 ต.จางเหนือ อ.แม่เมาะ 4) ม.1 ต.นาแส่ง อ.เกาะคา 5) ม.1 ต.สันดอนแก้ว อ.แม่ทะ และ 6) ม.5, ม.11, ม.12 ต.สบปราบ อ.สบปราบ
สำหรับโรคติดเชื้อไวรัสซิกานั้น ในส่วนของจังหวัดลำปาง ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม – 16 สิงหาคม 2562 พบผู้ป่วยยืนยัน 11 ราย (ปี 2561=28ราย) และพบผู้ป่วยเข้าเกณฑ์สอบสวนโรค(PUI) 165 ราย (ปี 2561 = 71 ราย) ที่ อ.แม่ทะ อ.แม่เมาะ อ.ห้างฉัตร และ อ.เสริมงาม โดยมีแนวโน้มที่สถานการณ์ของโรคจะแพร่กระจายไปอีกหลายพื้นที่ในจังหวัดลำปาง ส่งผลกระทบกับประชาชนโดยเฉพาะหญิงตั้งครรภ์ ที่อาจเกิดการติดเชื้อไวรัสซิกาทำให้ทารกที่คลอดออกมามีโอกาสเกิดความผิดปกติทางโครงสร้างขึ้นได้ นอกจากนี้ยังอาจจะพบความผิดปกติอย่างอื่นร่วมด้วย เช่น ความผิดปกติเกี่ยวกับตาอย่างรุนแรง
ส่วนสถานการณ์โรคไข้ปวดข้อยุงลายชิคุนกุนยา ประเทศไทยปี 2562 มีแนวโน้มที่จะมีการระบาดมากกว่า 2561 ข้อมูลกระทรวงสาธารณสุข ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม ถึง 13 สิงหาคม 2562 พบผู้ป่วย 6,289 ราย จังหวัดลำปาง ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม – 16 สิงหาคม 2562 พบการระบาด 2 ครั้ง ในพื้นที่อำเภองาว ครั้งที่ 1 ที่ตำบลบ้านร้องอำเภองาว พบผู้ป่วยยืนยัน 8 รายและมีผู้ที่เข้าข่าย 54 ราย โดยสาเหตุมาจากมีผู้ป่วยจากจังหวัดภูเก็ตเดินทางมาในพื้นที่ และครั้งที่ 2 ที่ตำบลบ้านแหง พบผู้ป่วยยืนยัน 1 ราย และมีผู้สงสัย 18 ราย ซึ่งอยู่ระหว่างการสอบสวนหาสาเหตุของการเกิดโรค (ลำปางพบผู้ป่วยล่าสุดปี 2552) จังหวัดลำปางพบอัตราป่วยโรคไข้ปวดข้อยุงลายอันดับที่ 27 ของประเทศ เป็นอันดับที่ 4 ของภาคเหนือตอนบน
สำหรับมาตรการในการป้องกันและควบคุมโรคติดต่อนำโดยยุงลายนั้น ทำได้ดังนี้ คือ 1.รณรงค์จิตอาสาพัฒนาสิ่งแวดล้อมป้องกันโรคไข้เลือดออกโดยการกำจัดแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลาย(Big cleaning day) ในบ้านของตนเองและชุมชน อย่างน้อยสัปดาห์ละ 1 ครั้ง รวมถึงในพื้นที่มีคนอาศัยอยู่เป็นจำนวนมาก เช่น โรงเรียน โรงธรรม โรงแรม โรงงาน และสถานที่ราชการ อย่างต่อเนื่อง 2.การป้องกันตนเอง ไม่ให้ถูกยุงกัด โดยการนอนในมุ้ง ใช้โลชั่นทากันยุง และ 3.หากมีอาการไข้สูง ทานยาแล้วไม่ดีขึ้น หรือสงสัยว่าป่วยเป็นโรคไข้เลือดออก ควรไปพบแพทย์หรือเจ้าหน้าที่สาธารณสุข ในสถานพยาบาลใกล้บ้าน..//

ข่าวโดย : ชาคริต แสนสุยะ
บรรณาธิการ : นายพิทยา แสงรัตนา
หน่วยงาน : สวศ.ลำปาง
อ่าน : 437

LINE it!
Editor Login
Name :
Pass :
จัดทำและบริหารระบบ โดย ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3 จังหวัดเชียงใหม่
49 ถนนประชาสัมพันธ์ ตำบลช้างคลาน อำเภอเมือง เชียงใหม่ 50-100
โทร. 0-5328-3734 / แฟ็กซ์. 0-5328-3738