ข่าวภาคเหนือตอนบน สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3
echo Out 18 สิงหาคม 2562 / 09:48:24  
ผู้ว่าฯ ลำปาง ลงพื้นที่ติดตามงานโครงการแก้ปัญหาความเดือดร้อนให้ประชาชนในเขตท้องที่ อ.เกาะคา
ผู้ว่าฯ ลำปาง ลงพื้นที่ติดตามงานโครงการแก้ปัญหาความเดือดร้อนให้ประชาชนในเขตท้องที่ อ.เกาะคา
ผวจ.ลำปาง ลงพื้นที่เดินหน้าต่อเนื่องสานงานพัฒนาเชิงรุก นำทีมตรวจเยี่ยมพบปะชาวบ้าน ติดตามงานโครงการงบพัฒนาจังหวัด ร่วมกันแบ่งปัน สร้างสรรค์ปันสุข ให้แก่พี่น้องประชาชนในเขตท้องที่อำเภอเกาะคา

นายทรงพล สวาสดิ์ธรรม ผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง พร้อมคณะเจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครองจังหวัด และเจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครองอำเภอเกาะคาในส่วนงานที่เกี่ยวข้อง ร่วมลงพื้นที่ปฏิบัติงานต่อเนื่องตามแผนเชิงรุก “ลำปางเดินหน้า สร้างสรรค์ปันสุข ให้แก่ประชาชนชาวลำปาง” ทำการออกตรวจเยี่ยมชุมชน พร้อมร่วมพบปะกับตัวแทนกลุ่มพี่น้องประชาชนชาวบ้านในเขตท้องที่ 2 หมู่บ้าน ของตำบลไหล่หิน อำเภอเกาะคา จังหวัดลำปาง ทั้งจากชุมชนบ้านเข้าซ้อน หมู่ที่ 1 และชุมชนบ้านไหล่หิน หมู่ที่ 2 ทั้งนี้เพื่อจะรับฟังถึงปัญหาความเดือดร้อนและความต้องการที่แท้จริงจากประชาชน ทำการเก็บรวบรวมข้อมูลสำหรับที่จะนำมาใช้ประโยชน์ เป็นแนวทางในการวางแผนเดินหน้าและผลักดัน ขับเคลื่อนงานการพัฒนาพื้นที่จังหวัดให้เป็นไปได้อย่างเหมาะสม สอดคล้องสนับสนุนกับการดำเนินงานในด้านต่างๆ ตามนโยบายสำคัญของรัฐ เพื่อการพัฒนาคุณชีวิตให้เกิดความยั่งยืนแก่พี่น้องประชาชนชาวบ้าน ตลอดจนเพื่อจะร่วมตรวจติดตามผลสัมฤทธิ์การดำเนินงานโครงการต่างๆ ที่ทางชุมชนได้รับการสนับสนุนจากงบพัฒนาจังหวัด ประจำปี พ.ศ.2562 มาดำเนินการในการพัฒนาพื้นที่ ทำการซ่อมแซม-ปรับปรุง หรือ ก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภคพื้นฐานของชุมชน
โดยการนี้ ผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง ได้ทำการตรวจติดตามผลการดำเนินงานโครงการ “ก่อสร้างท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมบ่อพัก” เลียบเส้นทางถนนเชื่อมต่อหมู่บ้าน บ้านเข้าซ้อน หมู่ที่ 1 กับบ้านไหล่หิน หมู่ที่ 2 ตำบลไหล่หิน พร้อมกับได้ร่วมเป็นสักขีพยานในพิธีเปิดการใช้งานท่อระบายน้ำ โดยได้ให้ชาวบ้านในชุมชนพื้นที่ได้ร่วมกันทำพิธีเปิดใช้งานกันเอง ทั้งนี้เพื่อเป็นการร่วมแบ่งปันและเติมเต็มความสุขให้แก่ชาวบ้าน ให้คนในพื้นที่ได้มีส่วนร่วมในกิจกรรมงานโครงการของรัฐ เพื่อจะได้รู้สึกถึงความเป็นเจ้าของในสิ่งก่อสร้างสาธารณูปโภคภายในชุมชนหมู่บ้าน และจะได้ช่วยกันดูแลรักษาให้เป็นสมบัติส่วนรวม เพื่อจะได้ใช้งานอย่างสมประโยชน์ตามความต้องการของชุมชนต่อไป โดยบรรยากาศของการเปิดใช้งานท่อระบายน้ำเป็นไปอย่างชื่นมื่น ชาวบ้านที่มาร่วมงานมีแต่รอยยิ้มกับเสียงหัวเราะ พร้อมต่างชื่นชมฝากคำขอบคุณผ่านไปถึงยังรัฐบาลที่ได้ให้การสนับสนุนมอบงบประมาณให้กับทางจังหวัด ซึ่งได้นำมาใช้ประโยชน์เพื่อการช่วยเหลือแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนให้กับพี่น้องประชาชนชาวบ้านในชุมชนท้องถิ่นได้อย่างแท้จริง
ทั้งนี้ สำหรับท่อระบายน้ำที่ได้ดำเนินการจัดสร้างขึ้น นับเป็นความต้องการของชาวบ้านในชุมชนพื้นที่ทั้ง 2 หมู่บ้าน ทั้งบ้านเข้าซ้อน และบ้านไหล่หิน เนื่องจากแต่เดิมบริเวณริมเส้นทางถนนเชื่อมต่อระหว่างหมู่บ้านสายนี้ ไม่มีระบบระบายน้ำเมื่อเกิดฝนตกหนักต่อเนื่องลงมาในพื้นที่ มักทำให้น้ำฝนเอ่อท่วมพื้นผิวจราจร รวมถึงทะลักไหลท่วมพื้นที่อยู่อาศัยของชาวบ้านที่อยู่ติดริมถนนทั้งสองฟากฝั่ง โดยน้ำจะท่วมกินพื้นที่ยาวไปหลายร้อยเมตร และจะท่วมขังกินเวลาอยู่นานหลายวัน ทำให้ชาวบ้านที่อาศัยอยู่ตามริมถนนได้รับความเดือดร้อน จะเดินทางสัญจรเข้าออกจากบ้านก็เป็นไปด้วยความยากลำบาก เมื่อมีรถใหญ่วิ่งผ่านน้ำที่ท่วมขังมักสาดกระเซ็นข้ามรั้วบ้าน ไหลเข้าท่วมบ้านเรือนที่อยู่อาศัยข้าวของภายในบ้านได้รับความเสียหาย ตลอดจนผู้ที่ใช้รถใช้ถนนสัญจรผ่านเส้นทาง โดยเฉพาะรถจักรยานยนต์มักเกิดอุบัติเหตุบ่อยครั้ง เนื่องจากวิ่งสวนทางกับรถใหญ่แล้วถูกน้ำพัดจนล้ม ที่ผ่านมามีผู้ได้รับบาดเจ็บไปแล้วหลายราย โดยจากสภาพปัญหาที่เกิดขึ้น จังหวัดลำปางจึงได้จัดสรรงบประมาณ จากงบพัฒนาจังหวัด ประจำปี พ.ศ. 2562 จำนวนกว่า 1,200,000 บาท สนับสนุนดำเนินการจัดสร้างท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมบ่อพัก เลียบเส้นทางถนนสายดังกล่าวให้ โดยมีระยะทางรวมทั้งหมด 380 เมตร ทั้งนี้เพื่อให้เกิดความปลอดภัยและอำนวยความสะดวกแก่ชาวบ้านประชาชนผู้ใช้เส้นทางสัญจร ซึ่งปัจจุบันระบบท่อระบายน้ำได้มีการดำเนินการก่อสร้างแล้วเสร็จเป็นที่เรียบร้อย สามารถแก้ปัญหาน้ำท่วมขังช่วยให้การสัญจรตามเส้นทางถนนมีความปลอดภัย โดยมีชาวบ้านกว่า 6 หมู่บ้าน 1,200 หลังคาเรือน ได้รับประโยชน์จากตัวโครงการ โดยยังไม่นับรวมประชาชนชาวบ้านในเขตท้องที่ตำบลใกล้เคียง ที่ได้อาศัยใช้เส้นทางสัญจรผ่านอีกจำนวนหลายร้อยครัวเรือน

ข่าวโดย : นายชาญณรงค์ ปันเต
บรรณาธิการ :
หน่วยงาน : ส.ปชส.ลำปาง
อ่าน : 275

LINE it!
Editor Login
Name :
Pass :
จัดทำและบริหารระบบ โดย ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3 จังหวัดเชียงใหม่
49 ถนนประชาสัมพันธ์ ตำบลช้างคลาน อำเภอเมือง เชียงใหม่ 50-100
โทร. 0-5328-3734 / แฟ็กซ์. 0-5328-3738