ข่าวภาคเหนือตอนบน สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3
echo Out 17 สิงหาคม 2562 / 11:34:10  
อบจ.ลำปาง จัดอบรมเพิ่มศักยภาพผู้สูงอายุ อ.เถิน ครั้งที่ 3 ประจำปี 2562
อบจ.ลำปาง จัดอบรมเพิ่มศักยภาพผู้สูงอายุ อ.เถิน ครั้งที่ 3 ประจำปี 2562
องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปาง จัดอบรมโครงการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพแกนนำผู้สูงอายุจังหวัดลำปาง ครั้งที่ 3 ประจำปี 2562 ที่อำเภอเถิน เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตของผู้สูงอายุภายใน จ.ลำปาง และส่งเสริมให้ผู้สูงอายุ สามารถดูแลตนเองได้อย่างมีคุณค่าและมีความสุข

( 16 สิงหาคม 2562 ) ที่หอประชุมที่ว่าการอำเภอเถิน อ.เถิน จ.ลำปาง องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปาง ได้มีการจัดอบรมโครงการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพแกนนำผู้สูงอายุจังหวัดลำปาง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 ครั้งที่ 3 นายทองดี จอมวงศ์ ปลัด อบจ.ลำปาง ปฏิบัติหน้าที่นายก อบจ.ลำปาง ได้มอบหมายให้ นางสาวพรรณี การะกัน รองปลัด อบจ.ลำปาง เป็นประธานในการเปิดอบรมดังกล่าว
ในการอบรมช่วงเช้ามีการบรรยายโดยนายวันชัย สุขคร เกี่ยวกับสถานการณ์ผู้สูงอายุ การบรรยายเกี่ยวกับเทคโนโลยีและความรู้เท่าทันสื่อสำหรับผู้สูงอายุ การสร้างความสุขด้วยตนเอง และการสร้างคุณค่าให้กับผู้สูงอายุ พร้อมกันนี้ยังมีการให้บริการตรวจประเมินสุขภาพเบื้องต้นแก่ผู้สูงอายุ โดยบุคลากรจากโรงพยาบาลเถิน
สำหรับช่วงบ่ายได้รับเกียรติจากวิทยากรจากโรงพยาบาลแม่พริก และโรงพยาบาลเถิน มาให้ความรู้เกี่ยวการดูแลตนเองอย่างเหมาะสม การแนะนำการออกกำลังกาย แก่ผู้สูงอายุ ซึ่งบรรยากาศเป็นไปด้วยความสนุกสนาน สร้างเสียงหัวเราะให้แก่ผู้เข้าร่วมอบรมได้เป็นอย่างมาก
ทั้งนี้การอบรมในโครงการดังกล่าวที่จัดขึ้น เป็นการพัฒนาคุณภาพชีวิตของผู้สูงอายุภายใน จ.ลำปาง และส่งเสริมให้ผู้สูงอายุ สามารถดูแลตนเองได้อย่างมีคุณค่าและมีความสุข

ข่าวโดย : ธนากร ลังกาพินธุ์
บรรณาธิการ : เยาวลักษณ์ เครือคำขาว
หน่วยงาน : สวท.ลำปาง
อ่าน : 301

LINE it!
Editor Login
Name :
Pass :
จัดทำและบริหารระบบ โดย ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3 จังหวัดเชียงใหม่
49 ถนนประชาสัมพันธ์ ตำบลช้างคลาน อำเภอเมือง เชียงใหม่ 50-100
โทร. 0-5328-3734 / แฟ็กซ์. 0-5328-3738