ข่าวภาคเหนือตอนบน สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3
echo Out 15 สิงหาคม 2562 / 16:05:37  
อบจ.ลำปาง ห่วงใยประชาชนในช่วงฤดูฝน พ่นยากำจัดยุง ที่สวนสาธารณะหนองกระทิง
อบจ.ลำปาง ห่วงใยประชาชนในช่วงฤดูฝน พ่นยากำจัดยุง ที่สวนสาธารณะหนองกระทิง
องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปาง พ่นยากำจัดยุง เพื่อป้องกันโรคติดต่อที่มียุงลายเป็นพาหะ แก่ผู้ที่ออกกำลังกายและพักผ่อนหย่อนใจ ภายในสวนสาธารณะหนองกระทิง

วันนี้ ( 15 สิงหาคม 2562 ) องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปาง ได้ดำเนินการพ่นยากำจัดยุง ภายในสวนสาธารณะหนองกระทิง จ.ลำปาง เพื่อป้องกันโรคไข้เลือดออกและโรคต่างๆ ที่มียุงเป็นพาหะ โดยที่ผ่านมานายแพทย์ประเสริฐ กิจสุวรรณรัตน์ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดลำปาง เปิดเผยถึง สถานการณ์โรคที่ติดต่อนำโดยยุงลายในช่วงฤดูฝนของจังหวัดลำปาง จากสถิติตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม – 9 สิงหาคม 2562 ที่ผ่านมา พบผู้ป่วยจำนวนทั้งสิ้น 562 ราย ซึ่งสูงกว่าปี 2561 ถึง 2.4 เท่า ที่พบผู้ป่วยจำนวน 236 ราย โดยอำเภอที่มีอัตราผู้ป่วยสูงสุด 3 อันดับ ได้แก่ สบปราบ แม่เมาะ และแม่พริก
สำหรับโรคไข้เลือดออกของจังหวัดลำปาง ขณะนี้จัดอยู่ในอันดับที่ 51 ของประเทศ และเป็นอันดับที่ 3 ของภาคเหนือตอนบน ซึ่งปัจจุบันพบการระบาดในพื้นที่ 5 อำเภอ ของจังหวัดลำปาง ได้แก่ อ.เมืองลำปาง อ.แม่เมาะ อ.เกาะคา อ.แม่ทะ และ อ.สบปราบ
ในส่วนของโรคไข้ปวดข้อยุงลาย หรือชิคุนกุนยา สถานการณ์ปัจจุบันของจังหวัดลำปาง สถิติตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม – 9 สิงหาคม 2562 พบการระบาดเพียง 2 ครั้ง โดยครั้งที่ 1 พบที่ตำบลบ้านร้อง อำเภองาว มีผู้ป่วยทั้งสิ้นจำนวน 8 ราย และมีผู้ที่เข้าข่ายอีกจำนวน 54 ราย และครั้งที่ 2 พบที่ตำบลบ้านแหง อำเภองาว มีผู้ป่วยจำนวนทั้งสิ้น 1 ราย และมีผู้ที่เข้าข่ายอีกจำนวน 18 ราย ซึ่งจังหวัดลำปาง มีอัตราการป่วยโรคไข้ปวดข้อยุงลาย เป็นอันดับที่ 23 ของประเทศ และเป็นอันดับที่ 2 ของภาคเหนือตอนบน
นอกจากนี้สำหรับโรคติดเชื้อไวรัสซิกา สถานการณ์ปัจจุบันของจังหวัดลำปาง สถิติตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม – 9 สิงหาคม 2562 ที่ อ.แม่ทะ อ.แม่เมาะ อ.ห้างฉัตร และ อ.เสริมงาม พบผู้ป่วยจำนวน 9 ราย และพบผู้ป่วยเข้าเกณฑ์สอบสวนโรค อีกจำนวน 137 ราย
ทั้งนี้ อบจ.ลำปาง มีความห่วงใยถึงสุขภาพของประชาชน ที่เข้ามาใช้บริการ อาทิ การออกกำลังกาย หรือพักผ่อนหย่อนใจภายในสวนสาธารณะหนองกระทิง ซึ่งทางหน่วยงาน มีอำนาจหน้าที่ในการดำเนินงานตามยุทธศาสตร์การพัฒนาชุมชน การรักษาความสงบเรียบร้อย ด้านการป้องกันรักษา และส่งเสริมสุขภาพอนามัยของประชาชนจึงได้มีการดำเนินการดังกล่าว

ข่าวโดย : ธนากร ลังกาพินธุ์
บรรณาธิการ : เยาวลักษณ์ เครือคำขาว
หน่วยงาน : สวท.ลำปาง
อ่าน : 248

LINE it!
Editor Login
Name :
Pass :
จัดทำและบริหารระบบ โดย ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3 จังหวัดเชียงใหม่
49 ถนนประชาสัมพันธ์ ตำบลช้างคลาน อำเภอเมือง เชียงใหม่ 50-100
โทร. 0-5328-3734 / แฟ็กซ์. 0-5328-3738