ข่าวภาคเหนือตอนบน สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3
echo Out 15 สิงหาคม 2562 / 15:09:02  
อบจ.ลำปาง จัดอบรมพัฒนาศักยภาพแกนนำผู้สูงอายุ ครั้งที่ 2 ประจำปี 2562
อบจ.ลำปาง จัดอบรมพัฒนาศักยภาพแกนนำผู้สูงอายุ ครั้งที่ 2 ประจำปี 2562
องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปาง จัดอบรมโครงการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพแกนนำผู้สูงอายุจังหวัดลำปาง ครั้งที่ 2 ประจำปี 2562 เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตของผู้สูงอายุภายใน จ.ลำปาง และส่งเสริมให้ผู้สูงอายุ สามารถดูแลตนเองได้อย่างมีคุณค่าและมีความสุข

ที่หอประชุมที่ว่าการอำเภอแม่ทะ จ.ลำปาง องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปาง ได้มีการจัดอบรมโครงการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพแกนนำผู้สูงอายุจังหวัดลำปาง ประจำปีงบประมาณ 2562 โดยนายทองดี จอมวงศ์ ปลัด อบจ.ลำปาง ปฏิบัติหน้าที่นายก อบจ.ลำปาง มอบหมายให้นางสาวพรรณี การะกัน รองปลัด อบจ.ลำปาง เป็นประธานในการเปิดการอบรม ซึ่งในครั้งนี้จัดขึ้นเป็นครั้งที่ 2 โดยมีแกนนำผู้สูงอายุ จำนวนกว่า 200 คน ร่วมรับฟังการบรรยาย อาทิ การบรรยายเกี่ยวกับสถานการณ์ผู้สูงอายุ การบรรยายเกี่ยวกับเทคโนโลยีและความรู้เท่าทันสื่อสำหรับผู้สูงอายุ การสร้างความสุขด้วยตนเอง และการสร้างคุณค่าให้กับผู้สูงอายุ
นอกจากนี้ยังได้รับเกียรติจากนายวันชัย สุขคร เป็นวิทยากร บรรยายความรู้ ในเรื่องของการเตรียมการด้านสุขภาพกาย สุขภาพจิต สิ่งอำนวยความสะดวก และการดูแลตนเองอย่างเหมาะสมให้สำหรับผู้สูงอายุ พร้อมกันนี้ยังมีบริการตรวจ และให้คำแนะนำด้านสุขภาพเบื้องต้น แก่ผู้เข้าร่วมอบรม จากวิทยากรโรงพยาบาลแม่ทะ จ.ลำปาง อีกด้วย
สำหรับการจัดการอบรมในครั้งนี้ทาง อบจ.ลำปาง ได้มีการบูรณาการร่วมกับสมาคมสภาผู้สูงอายุแห่งประเทศไทยในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี ประจำจังหวัดลำปาง และสมาคมกิจการผู้สูงอายุจังหวัดลำปาง จัดการอบรมดังกล่าวขึ้น เพื่อเป็นการร่วมกันบูรณาการ การทำงานร่วมกัน เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตของผู้สูงอายุภายใน จ.ลำปาง และส่งเสริมให้ผู้สูงอายุ สามารถดูแลตนเองได้อย่างมีคุณค่าและมีความสุข

ข่าวโดย : ธนากร ลังกาพินธุ์
บรรณาธิการ : เยาวลักษณ์ เครือคำขาว
หน่วยงาน : สวท.ลำปาง
อ่าน : 138

LINE it!
Editor Login
Name :
Pass :
จัดทำและบริหารระบบ โดย ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3 จังหวัดเชียงใหม่
49 ถนนประชาสัมพันธ์ ตำบลช้างคลาน อำเภอเมือง เชียงใหม่ 50-100
โทร. 0-5328-3734 / แฟ็กซ์. 0-5328-3738