ข่าวภาคเหนือตอนบน สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3
echo Out 15 สิงหาคม 2562 / 06:48:11  
จ.ลำปาง รวมพลังทางศาสนา ประกอบพิธีสวดมนต์เฉลิมพระเกียรติ “สมเด็จพระบรมราชชนนีพันปีหลวง”
จ.ลำปาง รวมพลังทางศาสนา ประกอบพิธีสวดมนต์เฉลิมพระเกียรติ “สมเด็จพระบรมราชชนนีพันปีหลวง”
พสกนิกรทุกหมู่เหล่าในจังหวัดลำปาง ร่วมประกอบกิจกรรมรวมพลังทางศาสนา 5 ศาสนา ทำพิธีสวดมนต์ถวายพระพรชัยมงคลเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในโอกาสทรงเจริญพระชนมพรรษา 87 พรรษา

สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดลำปาง ร่วมกับ คณะสงฆ์จังหวัดลำปาง จัดกิจกรรม “ศาสนิกสัมพันธ์” รวมพลังทางศาสนาสร้างความสมานฉันท์ เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพทรงเจริญพระชนมพรรษา 87 พรรษา 12 สิงหาคม 2562 โดยได้ร่วมกันนำผู้แทนองค์กรทางศาสนา 5 ศาสนา ในจังหวัดลำปาง ร่วมประกอบพิธีสวดมนต์ถวายพระพรชัยมงคลต่อเบื้องหน้าพระบรมฉายาลักษณ์ ที่ ศาลาสิริกตบุญประชาสรรค์ วัดพระเจดีย์ซาวหลัง พระอารามหลวง ตำบลต้นธงชัย อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง มีพระราชจินดานายก ที่ปรึกษาเจ้าคณะจังหวัดลำปาง เจ้าอาวาสพระอารามหลวง วัดพระเจดีย์ซาวหลัง ผู้แทนศาสนาพุทธได้เมตตาเป็นประธานพิธีฝ่ายสงฆ์ นำพระภิกษุสงฆ์ทรงสมณศักดิ์ 9 รูป ร่วมประกอบพิธีทางศาสนาสวดเจริญพระพุทธมนต์ และทำพิธีสืบดวงชะตาเฉลิมพระเกียรติ “สมเด็จพระบรมราชชนนีพันปีหลวง” โดยมีนายสมเกียรติ ตันตระกูล รองผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง เป็นประธานพิธีฝ่ายฆราวาส นำคณะผู้บริหารหน่วยงานองค์กรภาครัฐ ภาคเอกชน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หัวหน้าส่วนราชการ ข้าราชการ พนักงานเจ้าหน้าที่จากทุกสังกัดหน่วยงาน ทั้งฝ่ายพลเรือน อัยการ ตุลาการ ทหาร ตำรวจ ตลอดจนประชาชนชาวลำปางทุกหมู่เหล่า ทุกศาสนา ร่วมประกอบพิธีเพื่อน้อมเกล้าฯ ถวายเป็นพระราชกุศล ด้วยน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณของ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ที่พระองค์ได้ทรงอุทิศพระวรกาย พระปัญญา และพระราชทรัพย์ ปฏิบัติพระราชกรณียกิจน้อยใหญ่นานัปการอย่างมิรู้เหน็ดเหนื่อย เพื่ออำนวยประโยชน์ต่ออาณาประชาราษฎร์ยังความร่มเย็นเป็นสุขมาสู่ประเทศชาติและเหล่าพสกนิกร ซึ่งได้เป็นที่ประจักษ์ประทับอยู่ในใจของพสกนิกรชาวไทยตลอดมา อีกทั้งการจัดกิจกรรมดังกล่าวยังเพื่อเป็นการแสดงออกถึงความจงรักภักดีต่อสถาบันชาติ ศาสน์ กษัตริย์ และรวมพลังเพื่อแสดงถึงความสมัครสมานสามัคคีปรองดองของพสกนิกรชาวลำปาง
โดยการนี้ รองผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง พร้อมด้วยเหล่าพสกนิกรชาวลำปางผู้นับถือพุทธศาสนา ต่างได้พร้อมใจร่วมกันประกอบพิธีสวดเจริญพระพุทธมนต์ถวายพระพรชัยมงคล เจริญภาวนาตั้งจิตอธิษฐานขอพรจากสิ่งศักดิ์สิทธิได้ช่วยโปรดอภิบาลประทานพรให้ “สมเด็จพระบรมราชชนนีพันปีหลวง” ทรงมีพระสุขภาพพลานามัยที่สมบูรณ์แข็งแรง ทรงพระเกษมสำราญ พระราชหฤทัยชื่นบาน มีพระชนมายุยิ่งยืนนาน และในโอกาสเดียวกันนี้ผู้แทนทางศาสนาอื่นๆ ในจังหวัดลำปาง ต่างได้นำเหล่าสมาชิกทางศาสนา ร่วมกันประกอบพิธีสวดกล่าวคำอธิษฐาน ถวายพระพรชัยมงคลโดยผู้นำศาสนาคริตส์ ได้ประกอบพิธีนมัสการพระเจ้า, ผู้นำศาสนาอิสลาม ประกอบพิธีขอพรจากพระอัลลอฮ์ ผู้นำศาสนาซิกซ์ พรามหณ์-ฮินดู ประกอบพิธีสวดอัรดาส เพื่อร่วมขอพรจากพระศาสดาได้ช่วยดลบันดาลให้ “สมเด็จพระบรมราชชนนีพันปีหลวง” ทรงมีพระสุขภาพพลานามัยสมบูรณ์แข็งแรง อยู่สถิตเป็นร่มโพธิ์ร่มไทรเป็นพระแม่มิ่งขวัญแก่ปวงชนชาวไทยไปตราบนานเท่านาน

ข่าวโดย : นายชาญณรงค์ ปันเต
บรรณาธิการ :
หน่วยงาน : ส.ปชส.ลำปาง
อ่าน : 177

LINE it!
Editor Login
Name :
Pass :
จัดทำและบริหารระบบ โดย ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3 จังหวัดเชียงใหม่
49 ถนนประชาสัมพันธ์ ตำบลช้างคลาน อำเภอเมือง เชียงใหม่ 50-100
โทร. 0-5328-3734 / แฟ็กซ์. 0-5328-3738