ข่าวภาคเหนือตอนบน สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3
echo Out 14 สิงหาคม 2562 / 20:49:45  
พมจ.แม่ฮ่องสอน บูรณาการร่วมกับภาคีเครือข่าย ทบทวนแผนการรับมืออัคคีภัยที่อาจเกิดขึ้นในสถานศึกษาพิเศษ
พมจ.แม่ฮ่องสอน บูรณาการร่วมกับภาคีเครือข่าย ทบทวนแผนการรับมืออัคคีภัยที่อาจเกิดขึ้นในสถานศึกษาพิเศษ
สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดแม่ฮ่องสอน บูรณาการร่วมกับศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดฯ โรงพยาบาลศรีสังวาลย์ และ ปภ.แม่ฮ่องสอน ทบทวนแผนการอพยพสถานการณ์อัคคีภัยในสถานศึกษาพิเศษ

วันนี้ (14 สิงหาคม 2562) สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดแม่ฮ่องสอน บูรณาการร่วมกับศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดแม่ฮ่องสอน โรงพยาบาลศรีสังวาลย์ และสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดแม่ฮ่องสอน จัดการประชุมทบทวนแผนการอพยพในสถานการณ์อัคคีภัย เพื่อสร้างความเข้าใจและเป็นแนวทางในการบริหารจัดการป้องกันและระงับ รวมถึงเพื่อเป็นการเตรียมพร้อมรับมือสถานการณ์อัคคีภัยที่อาจเกิดขึ้นในสถานศึกษา แก่คณะครู เจ้าหน้าที่ ผู้ปกครอง และเด็กพิเศษ โดยมีการบรรยายหัวข้อ แผนการจัดการภัยพิบัติสำหรับคนพิการ ฉบับที่ 1 พ.ศ.2560-2564 และบทบาทของศูนย์บริการคนพิการจังหวัดฯ ในการช่วยเหลือคนพิการที่ประสบภัยพิบัติ/ การฝึกซ้อมการปฐมพยาบาลในสถานการณ์อัคคีภัย และการทบทวนผลและจัดทำแผนการอพยพในสถานการณ์อัคคีภัย โดยมีคณะครู เจ้าหน้าที่ ผู้ปกครอง และนักเรียน จากศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดแม่ฮ่องสอน เข้าร่วมกิจกรรมจำนวนกว่า 60 คน

ข่าวโดย : อัมฤทธิ์ จานุวี/ รุจิรา ศรีมูล เครือข่าย สวท.มส.
บรรณาธิการ : อรรถเวทย์ สุนทรพานิชกิจ
หน่วยงาน : สวท.แม่ฮ่องสอน
อ่าน : 223

LINE it!
Editor Login
Name :
Pass :
จัดทำและบริหารระบบ โดย ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3 จังหวัดเชียงใหม่
49 ถนนประชาสัมพันธ์ ตำบลช้างคลาน อำเภอเมือง เชียงใหม่ 50-100
โทร. 0-5328-3734 / แฟ็กซ์. 0-5328-3738