ข่าวภาคเหนือตอนบน สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3
echo Out 14 สิงหาคม 2562 / 20:11:41  
ผู้อำนวยการศูนย์อำนวยการใหญ่จิตอาสาพระราชทาน 904 วปร. และคณะประชุมและลงพื้นที่ติดตามผลการดำเนินการโครงการ จิตอาสาพระราชทาน 904 วปร. ในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่
ผู้อำนวยการศูนย์อำนวยการใหญ่จิตอาสาพระราชทาน 904 วปร. และคณะประชุมและลงพื้นที่ติดตามผลการดำเนินการโครงการ จิตอาสาพระราชทาน 904 วปร. ในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่
ผู้อำนวยการศูนย์อำนวยการใหญ่จิตอาสาพระราชทาน 904 วปร. และคณะประชุมและลงพื้นที่ติดตามผลการดำเนินการโครงการ จิตอาสาพระราชทาน 904 วปร. ในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่

          วันนี้ (14 ส.ค. 62) พลเรือเอกปวิตร รุจิเทศ ผู้อำนวยการศูนย์อำนวยการใหญ่จิตอาสาพระราชทาน 904 วปร. และคณะ ติดตามผลการดำเนินการโครงการ จิตอาสาพระราชทาน 904 วปร. โดยมีพลโทฉลองชัย ชัยยะคำ แม่ทัพภาคที่ 3 ในฐานะ ผู้อำนวยการจิตอาสา 904 วปร. ภาค 3 และ นายศุภชัย เอี่ยมสุวรรณ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ ในฐานะผู้อำนวยการศูนย์อำนวยการจิตอาสาจังหวัดเชียงใหม่ และจิตอาสาพระราชทาน 904 วปร. เข้าร่วมรับฟังผลการดำเนินโครงการ ที่ ห้องประชุมเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่
          จังหวัดเชียงใหม่ ได้จัดตั้งศูนย์อำนวยการจิตอาสาพระราชทาน 904 วปร. เพื่อเป็นกลไกในการขับเคลื่อนการดำเนินโครงการจิตอาสา ตามที่ศูนย์อำนวยการจิตอาสาพระราชทาน 904 วปร. ภาค 3 และศูนย์อำนวยการใหญ่จิตอาสาพระราชทาน 904 วปร. ได้กำหนดแนวทางในการบูรณาการขับเคลื่อน การดำเนินงานกิจกรรมจิตอาสาพัฒนา จิตอาสาภัยพิบัติ และจิตอาสาเฉพาะกิจ เพื่อบรรเทา ช่วยเหลือ และฟื้นฟูประชาชนจากภัยพิบัติต่างๆ รวมทั้งประชาชนที่ประสบความเดือดร้อนอื่นๆ ตลอดจนร่วมพัฒนาและแก้ไขปัญหาในพื้นที่ อาทิการพัฒนาคลองแม่ข่า ด้วยกลไกการบูรณาการความร่วมมือกับทุกภาคส่วนอย่างต่อเนื่องมาโดยตลอด
          ผอ.ศอญ. จิตอาสาพระราชทาน 904 วปร. ยังได้เน้นย้ำให้ประชาชนจิตอาสา 904 วปร. ในพื้นที่ มีความตั้งใจทำงานให้สำเร็จ และช่วยกันดูแลรักษาคลองแม่ข่า โดยให้จัดเป็นกิจกรรมหลักของศูนย์อำนวยการจิตอาสาพระราชทาน 904 วปร.จังหวัดเชียงใหม่ ทั้งนี้ถือเป็นวาระสำคัญของจังหวัดในการพัฒนาและแก้ไขปัญหา เพื่อคืนวิถีวัฒนธรรมที่มีคุณค่าให้กับประชาชนชาวจังหวัดเชียงใหม่ต่อไป
          จากนั้นในช่วงบ่าย พลเรือเอกปวิตร รุจิเทศ ผอ.ศอญ. จิตอาสาพระราชทาน 904 วปร. พร้อมคณะ ได้ลงพื้นที่ติดตามการแก้ไขปัญหา และพัฒนาคลองแม่ข่าบริเวณ หมู่ 5 ตำบลดอนแก้ว อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่ ตลอดจนติดตามการแก้ไขปัญหาการบุกรุกพื้นที่ร่องกระแจะ ซึ่งเป็นร่องน้ำสาขาคลองแม่ข่า พร้อมตรวจเยี่ยมระบบส่งและระบายน้ำสนับสนุนคลองแม่ข่า และการจัดระบบบำบัดน้ำเสีย บริเวณจุดเชื่อมคลองแม่ข่ากับลำเหมืองกลาง บริเวณถนนอัษฎาธร ตำบลศรีภูมิ อำเภอเมืองเชียงใหม่ เพื่อดูขั้นตอนการบำบัดน้ำเสียของคลองแม่ข่า นอกจากนั้น ยังได้เดินทางไปเยี่ยมชมที่ตั้งโครงการวงดนตรีจิตอาสาพระราชทาน 904 วปร. ณ มหาวิทยาลัยพายัพ ซึ่งได้แนะนำให้มีการปรับปรุงตกแต่งสถานที่ให้เรียบร้อย สามารถใช้ประโยชน์ได้ตามวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้ ต่อไป


ข่าวโดย : ศราวุธ เจิมจันทร์/สุดาภรณ์ อินต๊ะธรรม
บรรณาธิการ : สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดเชียงใหม่
หน่วยงาน : ส.ปชส.เชียงใหม่
อ่าน : 255

LINE it!
Editor Login
Name :
Pass :
จัดทำและบริหารระบบ โดย ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3 จังหวัดเชียงใหม่
49 ถนนประชาสัมพันธ์ ตำบลช้างคลาน อำเภอเมือง เชียงใหม่ 50-100
โทร. 0-5328-3734 / แฟ็กซ์. 0-5328-3738