ข่าวภาคเหนือตอนบน สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3
echo Out 14 สิงหาคม 2562 / 18:18:09  
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ตอบข้อหารือ ส.ส.ลำพูน ในที่ประชุมสภาฯ ขอช่วยเยียวยาเกษตรกรประสบปัญหาหนอนกระทู้ลายจุดกัดกินไร่ข้าวโพด
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ตอบข้อหารือ ส.ส.ลำพูน ในที่ประชุมสภาฯ ขอช่วยเยียวยาเกษตรกรประสบปัญหาหนอนกระทู้ลายจุดกัดกินไร่ข้าวโพด
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ทำหนังสือชี้แจงตอบข้อหารือ ส.ส.ลำพูน ในที่ประชุมสภาฯ ขอให้เร่งดำเนินการเยียวยาเกษตรกร ที่ประสบปัญหาหนอนกระทู้ลายจุด กัดกินไร่ข้าวโพดในพื้นที่อำเภอลี้ อำเภอทุ่งหัวช้าง และอำเภอแม่ทา จังหวัดลำพูน เป็นกรณีเร่งด่วน

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ตามที่นายรังสรรค์ มณีรัตน์ สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดลำพูน เขต 2 พรรคเพื่อไทย ได้เข้าร่วมประชุมสภาผู้แทนราษฎร ชุดที่ 25 ปีที่ 1 ครั้งที่ 10 (สมัยสามัญประจำปีครั้งที่หนึ่ง) เมื่อวันที่ 11 กรกฎาคม 2562 ที่ผ่านมา โดยได้หารือต่อที่ประชุมสภาผู้แทนราษฎรในประเด็น ขอให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งดำเนินการเยียวยาเกษตรกร ที่ประสบปัญหาหนอนกระทู้ลายจุดกัดกินไร่ข้าวโพดในพื้นที่อำเภอลี้ อำเภอทุ่งหัวช้าง และอำเภอแม่ทา จังหวัดลำพูน นั้น
ล่าสุด นายเฉลิมชัย ศรีอ่อน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ได้ทำหนังสือชี้แจงกรณีข้อหารือดังกล่าวไปยังประธานสภาผู้แทนราษฎรแล้วว่า จังหวัดลำพูน พบการระบาดของหนอนกระทู้ลายจุดในข้าวโพด Fall Armyworm (FAW) ตั้งแต่วันที่ 19 มิถุนายน 2562 เป็นต้นมา พบการระบาดในพื้นที่จำนวน 4 อำเภอ ได้แก่ 1) อำเภอทุ่งหัวช้าง , 2) อำเภอบ้านโฮ่ง ,3) อำเภอลี้ และ 4) อำเภอแม่ทา จังหวัดลำพูน มีพื้นที่ปลูกข้าวโพดทั้งสิ้น จำนวน 46,121.50 ไร่ เกษตรกรผู้ปลูกทั้งสิ้น จำนวน 4,196 ราย มีพื้นที่ระบาด จำนวน 45,124.50 ไร่ (คิดเป็นจำนวน 97.84% ของพื้นที่ปลูกทั้งหมด) และเกษตรกรที่พบการระบาด จำนวน 4,090.00 ราย (คิดเป็นจำนวน 97.47% ของเกษตรกรที่ปลูกทั้งหมด) มีพื้นที่ไม่พบระบาดจำนวน 997 ราย(คิดเป็นจำนวน 2.16% ของพื้นที่ปลูกทั้งหมด) เกษตรกรที่ไม่พบการระบาด จำนวน 106 ราย (คิดเป็นจำนวน 2.53% ของเกษตรกรที่ปลูกทั้งหมด) ซึ่งปัจจุบันสถานการณ์การระบาดหนอนกระทู้ข้าวโพดลายจุดในพื้นที่จังหวัดลำพูน พบว่ามีพื้นที่การระบาดเพิ่มขึ้น โดยเพิ่มขึ้นตามพื้นที่ที่มีการเพาะปลูกข้าวโพดของเกษตรกรเพิ่มขึ้นในช่วงฤดูฝน เบื้องต้นสำนักงานเกษตรจังหวัดลำพูน ได้บูรณาการร่วมกับภาคส่วนต่างๆในการกำหนดและดำเนินการตามมาตรการในการควบคุมป้องกันและกำจัดหนอนกระทู้ในพื้นที่แล้ว ดำเนินการตามแผนการเฝ้าระวังก่อนเกิดการระบาด ป้องกันและควบคุมกรณีเกิดการระบาดมาอย่างต่อเนื่อง
สำหรับการดำเนินการให้ความช่วยเหลือเยียวยาเกษตรนั้น พบว่าพื้นที่เกษตรกรที่ปลูกส่วนใหญ่เป็นพื้นที่ไม่มีเอกสารสิทธิ์ ซึ่งจะต้องมีการตรวจสอบการขึ้นทะเบียนเกษตรกร เพื่อประกอบการให้ความช่วยเหลือเยียวยาตามระเบียบการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติด้านการเกษตร และในการประกาศเขตประสบภัยพิบัติ กรณีหนอนกระทู้ลายจุดข้าวโพดจะต้องมีนักวิชาการจากกรมวิชาการเกษตร สำนักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตที่ 1 มาร่วมประเมินความเสียหายถึงจะสามารถดำเนินการรายงานคณะกรรมการให้ความช่วยเหลือระดับอำเภอและระดับจังหวัดประกาศเขตประสบภัย และให้การช่วยเหลือเยียวยาตามหลักเกณฑ์ต่อไป ซึ่งขณะนี้หน่วยงานในพื้นที่อยู่ระหว่างการสำรวจและรับขึ้นทะเบียนเกษตรกรในพื้นที่เพื่อดำเนินการให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์การช่วยเหลือเยียวยาต่อไป
นายรังสรรค์ กล่าวด้วยว่า การเกษตรเป็นอาชีพหลักของเกษตรกรในพื้นที่ ดังนั้นแล้วปัญหาที่เกี่ยวโยงกับการเกษตร และความเดือดร้อนของประชาชนนั้น ในฐานะตัวแทนจึงต้องรีบดำเนินการอย่างเร่งด่วน อย่างไรก็ตาม สภาฯกำหนดเวลาหารือได้ไม่มาก ในส่วนของเรื่องอื่นๆนั้น เตรียมจะทยอยหารือให้ครบถ้วนต่อไป

ข่าวโดย : นันทพร ฝั้นเครือ 053525565
บรรณาธิการ : มัณฑนา อาษากิจ 05352565
หน่วยงาน : สวท.ลำพูน
อ่าน : 389

LINE it!
Editor Login
Name :
Pass :
จัดทำและบริหารระบบ โดย ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3 จังหวัดเชียงใหม่
49 ถนนประชาสัมพันธ์ ตำบลช้างคลาน อำเภอเมือง เชียงใหม่ 50-100
โทร. 0-5328-3734 / แฟ็กซ์. 0-5328-3738