ข่าวภาคเหนือตอนบน สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3
echo Out 14 สิงหาคม 2562 / 17:22:23  
มณฑลทหารบกที่38 จัดงานวันสถาปนา มณฑลทหารบกที่ 38 ครบรอบปีที่ 29 ปี พร้อมมอบทุนการศึกษาจำนวน 318 ทุน และเปิดห้องตัดผม เพื่อเป็นขวัญกำลังใจกับกำลังพลและครอบครัว
มณฑลทหารบกที่38 จัดงานวันสถาปนา มณฑลทหารบกที่ 38 ครบรอบปีที่ 29 ปี พร้อมมอบทุนการศึกษาจำนวน 318 ทุน และเปิดห้องตัดผม เพื่อเป็นขวัญกำลังใจกับกำลังพลและครอบครัว
มณฑลทหารบกที่38 จัดงานวันสถาปนา มณฑลทหารบกที่ 38 ครบรอบปีที่ 29 ปี พร้อมมอบทุนการศึกษาจำนวน 318 ทุน และเปิดห้องตัดผม เพื่อเป็นขวัญกำลังใจกับกำลังพลและครอบครัว

วันนี้ (14 สิงหาคม 2562) ที่ สโมสรนายทหาร มณฑลทหารบกที่38 ค่ายสุริยพงษ์ อำเภอเมือง จังหวัดน่าน พล.ต.ดุษิต ปุระเสาร์ ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 38 เป็นประธานในพิธีทำบุญ เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันสถาปนา มณฑลทหารบกที่ 38 ครบรอบปีที่ 29 ปี โดยมีอดีตผู้บังคับบัญชา มทบ.38 กำลังพลและครอบครัว หัวหน้าส่วนราชการในพื้นที่จังหวัดน่าน ร่วมพิธี กว่า 200 คน เพื่อทำบุญอุทิศส่วนกุศลแด่ผู้บังคับบัญชา และกำลังพลของหน่วย ที่เสียชีวิตในการปฏิบัติหน้าที่ จากนั้นได้มอบสิ่งของเครื่องใช้ให้กับกำลังพล และมอบเงินทุนการศึกษาให้แก่บุตรหลานของกำลังพล ชั้นอนุบาลจนถึงปริญญาตรี รวมทั้งหมดจำนวน 318 ทุน เป็นจำนวนเงิน 526,000 บาท (ห้าแสนสองหมื่นหกพันบาทถ้วน) พร้อมกันนี้ยังได้ทำพิธีเปิดห้องตัดผม MC 38 บาร์เบอร์ เพื่อใช้บริการตัดผมให้กับกำลังพล และครอบครัวภายในค่ายสุริยะพงษ์ ในราคาย่อมเยาว์ เพื่อเป็นขวัญกำลังใจ แก่กำลังพลชั้นผู้น้อย ในการช่วยเหลือกำลังพลด้านค่าครองชีพ ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 38 ได้มอบนโยบายให้แก่กำลังพล ที่ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์ ขยันหมั่นเพียร ช่วยเหลือผู้อื่นและมีความมุมานะในการทำงาน ปฏิบัติหน้าที่อย่างไม่ย่อท้อจนเกิดประสิทธิภาพ เกิดผลสำเร็จ และสร้างชื่อเสียงให้กับหน่วย มีความมุมานะในการทำงานเข้าร่วมปฏิบัติและได้ผลสมความมุ่งหมายของทางกองทัพบกเสมอมา และส่งเสริมโครงการพระราชดำริฯ หลายๆโครงการอย่างเห็นผลได้ชัดเจนได้แก่โครงการเศรษฐกิจพอเพียงโครงการพัฒนาเพื่อความมั่นคงลุ่มน้ำน่าน และโครงการอนุรักษ์ระบบนิเวศป่าไม้ห้วยลู่ ตามพระราชดำริ สมเด็จพระขนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี โครงการทหารพันธ์ดี โครงการพัฒนาชุมชนที่เกี่ยวข้องกับยาเสพติด และการออกให้ช่วยเหลือประชาชน เมื่อเกิดภัยทางธรรมชาติ อาทิภัยแล้ง อุทกภัยน้ำป่าไหลหลาก และวาตภัย เป็นต้น

ข่าวโดย : อาชอำพล แก้ววิจิตร
บรรณาธิการ : กัมปนาท พอจิต
หน่วยงาน : ส.ปชส.น่าน
อ่าน : 245

LINE it!
Editor Login
Name :
Pass :
จัดทำและบริหารระบบ โดย ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3 จังหวัดเชียงใหม่
49 ถนนประชาสัมพันธ์ ตำบลช้างคลาน อำเภอเมือง เชียงใหม่ 50-100
โทร. 0-5328-3734 / แฟ็กซ์. 0-5328-3738