ข่าวภาคเหนือตอนบน สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3
echo Out 14 สิงหาคม 2562 / 16:32:51  
ออป.ลำปาง เตรียมจัดประชุมการป่าไม้ประจำปี 2562 การป่าไม้ก้าวไกล ขับเคลื่อนเศรษฐกิจไทยก้าวหน้า
ออป.ลำปาง เตรียมจัดประชุมการป่าไม้ประจำปี 2562 การป่าไม้ก้าวไกล ขับเคลื่อนเศรษฐกิจไทยก้าวหน้า
ออป.ลำปาง กำหนดจัดการประชุมการป่าไม้ประจำปี พ.ศ. 2562 ภายใต้แนวคิด การป่าไม้ก้าวไกล ขับเคลื่อนเศรษฐกิจไทยก้าวหน้า ระหว่างวันที่ 19-21 สิงหาคม 2562 นี้

องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้เขตลำปาง หรือ ออป.ลำปาง กำหนดจัดการประชุมการป่าไม้ประจำปี พ.ศ. 2562 ภายใต้แนวคิด การป่าไม้ก้าวไกล ขับเคลื่อนเศรษฐกิจไทยก้าวหน้า ระหว่างวันที่ 19-21 สิงหาคม 2562 ที่สถาบันคชบาลแห่งชาติ ในพระอุปถัมภ์ฯ องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ อำเภอห้างฉัตร จังหวัดลำปาง ภายในงานพบกับการประกวด และนำเสนอผลงานวิชาการ รับชมนิทรรศการจากหน่วยงานต่างๆ ประกอบด้วย องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ กรมป่าไม้ กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง คณะวนศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์กิจกรรมจากวนกรรุ่นใหม่ ทั้งยังมีการบรรยายพิเศษ การอภิปราย และเสวนาด้านวิชาการโดยในวันที่ 19 สิงหาคม 2562 จะมีพิธีเปิดอย่างเป็นทางการ โดยในช่วงสาย เวลา 11.00 น.จะมีการบรรยายพิเศษ ภายใต้หัวข้อ นโยบายป่าไม้แห่งชาติ โดย ผศ.ดร.ขวัญชัย ดวงสถาพร หัวหน้าภาควิชาการจัดการป่าไม้ คณะวนศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ในส่วนของช่วงบ่าย เวลา 13.00 น. จะมีการจัดเวทีเสวนา การป่าไม้ก้าวไกล ขับเคลื่อนเศรษฐกิจไทยก้าวหน้า โดย ภาครัฐ ซึ่งมีวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิ จาก คณะวนศาสตร์ องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ กรมป่าไม้ กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช และกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง ร่วมพูดคุย
นอกจากนี้ในช่วงเวลา 15.00 น. เป็นต้นไปจะมีการจัดเวทีเสวนา ภายใต้หัวข้อการป่าไม้ก้าวไกล ขับเคลื่อนเศรษฐกิจไทยก้าวหน้า โดยภาคเอกชน ซึ่งวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิ จาก Thailand Forest Certification Council หรือ TFCC บริษัท สยามฟอเรสทรี จำกัด คุณประพัฒน์ ปัญญาชาติรักษ์ ประธานสภาเกษตรกรแห่งชาติ และสมาคมผู้ประเมินมูลค่าทรัพย์สินแห่งประเทศไทย รวมพูดคุยในหัวข้อดังกล่าว
ในส่วนของวันที่ 20 สิงหาคม 2562 ช่วงเช้าตั้งแต่เวลา 09.30 น.เป็นต้นไป จะมีการจัดเสวนา ภายใต้หัวข้อ ขับเคลื่อนชุมชนไม้มีค่าให้ก้าวหน้าได้อย่างไร โดย วิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิ สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ หรือ วช. กรมป่าไม้ สำนักงานพัฒนาเศรษฐกิจจากฐานชีวภาพ และธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์
ทั้งนี้ในช่วงบ่ายตั้งแต่เวลา 13.30 น.จะมีการนำเสนอจาก Student Forum ในหัวข้อ นิสิต คิดอย่างไร พร้อมทั้งสรุปผลการประชุมการป่าไม้ ประจำปี 2562 และปิดพิธี จึงขอเชิญชวน นิสิต นักศึกษา ประชาชนและผู้สนใจ เข้าร่วมงานดังกล่าว สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ สำนักบริหารกลาง ฝ่ายกิจกรรมสัมพันธ์ โทรศัพท์ 0-2282 3243 ต่อ 101-103

ข่าวโดย : ธนากร ลังกาพินธุ์
บรรณาธิการ : เยาวลักษณ์ เครือคำขาว
หน่วยงาน : สวท.ลำปาง
อ่าน : 305

LINE it!
Editor Login
Name :
Pass :
จัดทำและบริหารระบบ โดย ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3 จังหวัดเชียงใหม่
49 ถนนประชาสัมพันธ์ ตำบลช้างคลาน อำเภอเมือง เชียงใหม่ 50-100
โทร. 0-5328-3734 / แฟ็กซ์. 0-5328-3738