ข่าวภาคเหนือตอนบน สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3
echo Out 14 สิงหาคม 2562 / 14:57:03  
จ.ลำปาง จัดงานรวมพลังศาสนาเสริมสร้างความสมานฉันท์ เฉลิมพระเกียรติฯ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง
จ.ลำปาง จัดงานรวมพลังศาสนาเสริมสร้างความสมานฉันท์ เฉลิมพระเกียรติฯ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง
จ.ลำปาง จัดงานรวมพลังทางศาสนาเสริมสร้างความสมานฉันท์ เฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง 12 สิงหาคม 2562

วันนี้ ( 14 สิงหาคม 2562 ) ที่วัดพระเจดีย์ซาวหลัง พระอารามหลวง อำเภอเมืองลำปาง จังหวัดลำปาง นายสมเกียรติ ตันตระกูล รองผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง ประธานในพิธี พร้อมด้วยนายบพิตร วิทยาโรจน์ วัฒนธรรมจังหวัดลำปาง ข้าราชการ และประชาชน ร่วมงานรวมพลังทางศาสนาเสริมสร้างความสมานฉันท์ เฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในโอกาสเฉลิมพระชนมพรรษา 87 พรรษา วันที่ 12 สิงหาคม 2562
ในการนี้ได้มีผู้นำทางศาสนาต่างๆ เข้าร่วม ได้แก่ ศาสนาพุทธ คริสต์ อิสลาม ซิกข์ และศาสนาพราหมณ์-ฮินดู โดยศาสนาพุทธได้มีการประกอบพิธีกรรมทางพระพุทธศาสนา ศาสนาอิสลามได้มีการประกอบพิธีดุอาร์ขอพรจากพระอัลเลาะห์ ศาสนาคริส นิกายคาทอลิค และนิกายโปแตสแตนท์ ได้มีการประกอบพิธีนมัสการพระเจ้าและกล่าวคำอิษฐานถวายพระพร และศาสนาพราหมณ์ ฮินดู ซิกซ์ ก็มีการประกอบพิธีสวดอัรดาสขอพรจากพระศาสดา
โดยเหล่าศาสนิกชนที่เข้าร่วมงานดังกล่าว ต่างปลื้มปีติชื่นชมโสมนัส และสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณล้นเกล้าล้นกระหม่อม ที่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ทรงมีคุณูปการแก่พสกนิกรชาวไทย และประเทศชาติอย่างใหญ่หลวง ทรงทำนุบำรุง ศาสนาทุกศาสนา และเป็นศูนย์รวมจิตใจของชาวไทย และทรงบำเพ็ญพระราชกรณียกิจนานัปการ จึงทำให้ศาสนิกชนทุกศาสนา มีความเป็นอยู่อย่างร่มเย็นเป็นสุข
ทั้งนี้สำหรับงานดังกล่าวที่จัดขึ้น เพื่อให้ศาสนิกชนทุกศาสนา ได้เจริญรอยตามเบื้องพระยุคลบาทในการส่งเสริมสังคมไทยให้เป็นสังคมที่มีคุณธรรมจริยธรรม มีความสามัคคี ทั้งยังเป็นการสร้างความเข้าใจอันดีระหว่างศาสนิกชนของทุกศาสนา ที่เป็นปัจจัยสำคัญที่ก่อให้เกิดความสมานฉันท์ของคนในชาติ และความสันติสุขของสังคมไทยตลอดไป

ข่าวโดย : ธนากร ลังกาพินธุ์
บรรณาธิการ : เยาวลักษณ์ เครือคำขาว
หน่วยงาน : สวท.ลำปาง
อ่าน : 239

LINE it!
Editor Login
Name :
Pass :
จัดทำและบริหารระบบ โดย ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3 จังหวัดเชียงใหม่
49 ถนนประชาสัมพันธ์ ตำบลช้างคลาน อำเภอเมือง เชียงใหม่ 50-100
โทร. 0-5328-3734 / แฟ็กซ์. 0-5328-3738