ข่าวภาคเหนือตอนบน สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3
echo Out 13 สิงหาคม 2562 / 14:50:45  
สำนักงานปศุสัตว์ จ.ลำปาง แนะเกษตรกรฉีดวัคซีนให้แก่โค เพื่อป้องกันโรคที่มากับฤดูฝน
สำนักงานปศุสัตว์ จ.ลำปาง แนะเกษตรกรฉีดวัคซีนให้แก่โค เพื่อป้องกันโรคที่มากับฤดูฝน
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดลำปาง แนะนำเกษตรกรฉีดวัคซีนให้แก่โค เพื่อป้องกันโรคที่มากับฤดูฝน

สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดลำปาง ได้มีการให้ข้อแนะนำในการใช้วัคซีนป้องกันโรค สำหรับโคเนื้อ เมื่อโคอายุครบ 3 เดือนให้เกษตรกร ฉีดวัคซีนถ่ายพญาธิ และเสริมสร้างแร่ธาตุวิตามิน เมื่อโคมีอายุอยู่ในช่วง 4-5 เดือน ให้เกษตรกรฉีดวัคซีนป้องกันโรคคอบวม หรือเฮโมรายิกเซพติซีเมีย และวัคซีนป้องกันโรค ปากและเม้าเปื่อย เข็มที่ 1 จากนั้นเมื่อโคอายุ 6 เดือน ให้เกษตรกรฉีดวัคซีนป้องกันโรคปากและเท้าเปื่อย เข็มที่ 2 จากนั้นให้ทำการฉีดซ้ำใต้ผิวหนังทุกๆ 6 เดือน ในส่วนของวัคซีนโรคคอบวมจะต้องทำการฉีดซ้ำเข้ากล้ามเนื้อลึกทุกๆ 1 ปี โดยเกษตรกรนั้นจะต้องใช้วัคซีนซ้ำตามกำหนดเวลาอย่างสม่ำเสมอ
นอกจานี้ทางสำนักงานปศุสัตว์จังหวัดลำปางยังมีข้อแนะนำให้เกษตรกร ควรมีการฉีดวัคซีนป้องกันโรค ก่อนเกิดภาวการณ์ระบาด อาทิ ช่วงต้นฤดูฝน หรือก่อนการเคลื่อนย้ายสัตว์ นอกจากนี้ควรฉีดวัคซีนในสัตว์ที่มีอายุมากกว่า 4 เดือน ที่ไม่มีการรบกวนของระดับภูมิคุ้มกันที่ได้รับจากแม่
ทั้งนี้ยังมี 3 มาตรการหลัก ที่จะทำให้การป้องกันโรคเกิดประสิทธิภาพสูงสุด คือ 1.กําจัดเชื้อและป้องกันไม่ให้เชื้อเข้าไปในฟาร์มเลี้ยงสัตว์ โดยใช้บ่อนํ้ายาฆ่าเชื้อหรือพ่นนํ้ายาฆ่าเชื้อ ทิ้งไว้อย่างน้อย 10 นาที และโรยปูนขาวชนิดแคลเซียมออกไซด์ (calcium oxide) หรือปูนร้อน หน้าฟาร์ม บริเวณทางเข้า-ออก อย่างสมํ่าเสมอ และงดนําเข้าสัตว์ตัวใหม่ มายังฟาร์ม โดยไม่ทราบประวัติ และไม่มีการกักกันโรค 2.จัดการสุขภาพสัตว์ให้มีความแข็งแรง ให้อาหารหยาบอย่างเพียงพอ และสัตว์ต้องได้รับการถ่ายพยาธิภายใน-ภายนอก พร้อมทั้งเสริมวิตามิน และแร่ธาตุ เพื่อที่จะสามารถกระตุ้นการ สร้างระดับภูมิคุ้มกัน ได้อย่างมีประสิทธิภาพ และ 3.เกษตรกรจะต้องฉีดวัคซีนให้ครอบคลุมสัตว์ทุกตัวภายในฟาร์มตามโปรแกรม และวงรอบของการฉีดวัคซีนอย่างสม่ำเสมอ สำหรับผู้ที่ต้องการสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมสามารถสอบถามไปยัง สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดลำปาง โทรศัพท์ 0-5421 8127 ในวันและเวลาราชการ

ข่าวโดย : ธนากร ลังกาพินธุ์
บรรณาธิการ : เยาวลักษณ์ เครือคำขาว
หน่วยงาน : สวท.ลำปาง
อ่าน : 277

LINE it!
Editor Login
Name :
Pass :
จัดทำและบริหารระบบ โดย ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3 จังหวัดเชียงใหม่
49 ถนนประชาสัมพันธ์ ตำบลช้างคลาน อำเภอเมือง เชียงใหม่ 50-100
โทร. 0-5328-3734 / แฟ็กซ์. 0-5328-3738