ข่าวภาคเหนือตอนบน สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3
echo Out 13 สิงหาคม 2562 / 13:21:16  
ประชาชนจิตอาสา อ.เกาะคา จ.ลำปาง ร่วมทำความดีด้วยหัวใจช่วยกันบำเพ็ญประโยชน์ พัฒนาลำน้ำลำคลอง
ประชาชนจิตอาสา อ.เกาะคา จ.ลำปาง ร่วมทำความดีด้วยหัวใจช่วยกันบำเพ็ญประโยชน์ พัฒนาลำน้ำลำคลอง
จังหวัดลำปาง จัดกิจกรรมรวมใจจิตอาสา “เราทำความ ดีด้วยหัวใจ” นำประชาชนและเยาวชนจากทุกภาคส่วนในเขตพื้นที่แต่งกายชุดพระราชทาน ร่วมสานพลังบำเพ็ญประโยชน์เพื่อสังคม รวมใจน้อมเกล้าฯ ถวายเป็นพระราชกุศลแด่ “สมเด็จพระบรมราชชนนีพันปีหลวง”

นายสมเกียรติ ตันตระกูล รองผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง นำทีมคณะผู้บริหารหน่วยงานองค์กรภาครัฐ รัฐวิสาหกิจ พร้อมด้วยเหล่าบรรดาข้าราชการ พนักงาน และเจ้าหน้าที่ จากหน่วยงานส่วนราชการต่างๆ ทั้งฝ่ายพลเรือน อัยการ ทหาร ตำรวจ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และภาคเอกชนในเขตท้องที่อำเภอเกาะคา นำกลุ่มพลังมวลชนและเยาวชนจิตอาสา รวมกว่า 500 คน แต่งกายชุดพระราชทาน “เราทำความดี ด้วยหัวใจ” ร่วมกันทำกิจกรรมความดีเพื่อสังคม “จิตอาสาพัฒนาลำน้ำ ลำคลอง” เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิตติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ประจำปี 2562 โดยได้ร่วมกันประกอบกิจกรรมทำความดีด้วยกาย บำเพ็ญประโยชน์ขุดลอกคูคลอง กำจัดผักตบชวา พร้อมพัฒนาสถานที่แหล่งพื้นที่สาธารณะ รอบบริเวณพื้นที่ริมสองฟากฝั่งลำน้ำแม่ยาว ชุมชนบ้านเข้าซ้อน หมู่ที่ 1 ตำบลไหล่หิน อำเภอเกาะคา จังหวัดลำปาง
สำหรับการประกอบกิจกรรมสาธารณะบำเพ็ญประโยชน์เพื่อสังคมดังกล่าว จังหวัดลำปาง โดยที่ทำการปกครองจังหวัดลำปาง และเทศบาลตำบลไหล่หิน ได้ร่วมบูรณาการกับหลายหน่วยงานองค์กรทุกภาคส่วนในเขตพื้นที่จังหวัดลำปาง ทั้งหน่วยงานส่วนราชการ ภาคเอกชน รวมถึงภาคประชาชนจัดทำขึ้น เพื่อให้เป็นกิจกรรมในการร่วมทำความดีเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิตติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในโอกาสทรงเจริญพระชนมพรรษาครบ 87 พรรษา ในวันที่ 12 สิงหาคม 2562 ทั้งนี้เพื่อต้องการให้ประชาชนชาวลำปางได้พร้อมใจร่วมกันแสดงออกถึงความจงรักภักดี แสดงความกตัญญูกตเวทิตา ร่วมน้อมสำนึกถึงพระเมตตาคุณและพระมหากรุณาธิคุณอันยิ่งใหญ่หาที่สุดมิได้ของพระองค์ ที่ได้ทรงอุทิศพระวรกาย พระปัญญา และพระราชทรัพย์ ปฏิบัติพระราชกรณียกิจน้อยใหญ่นานัปการอย่างมิรู้เหน็ดเหนื่อย เพื่ออำนวยประโยชน์อันเป็นคุณูปการยิ่งต่ออาณาประชาราษฎร์ปวงชนชาวไทย ช่วยเหลือขจัดปัดเป่าความทุกข์ยากของหมู่เหล่าพสกนิกร อีกทั้งการจัดกิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์ยังเพื่อต้องการจะกระตุ้นเตือนสร้างจิตสำนึกให้ประชาชนทุกภาคส่วน ทุกฝ่าย ได้เกิดความรักความผูกพัน มีความเทิดทูนต่อสถาบันพระมหากษัตริย์ ตามค่านิยมหลัก 12 ประการของคนไทย ตลอดจนยังเพื่อให้เป็นกิจกรรมเทิดพระเกียรติสานพลังแห่งความดีร่วมกับพี่น้องประชาชนชาวไทยทั่วประเทศ เพื่อเป็นมหากุศลน้อมเกล้าฯ ถวายแด่ “สมเด็จพระบรมราชชนนีพันปีหลวง”
โดยการทำกิจกรรมครั้งนี้ รองผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง ได้นำคณะผู้บริหาร หัวหน้าส่วนราชการ ข้าราชการ รวมถึงพี่น้องประชาชนจากชุมชนต่างๆ ในเขตท้องที่ตำบลไหล่หิน และตำบลใกล้เคียง รวมพลังร่วมกันเป็นจิตอาสาทำกิจกรรมพัฒนาพื้นที่ปรับปรุงภูมิทัศน์ริมสองฟากฝั่งของลำน้ำแม่ยาว รวมระยะทางกว่า 1 กิโลเมตร ด้วยการช่วยกันฟื้นฟูขุดลอกตักเลน กำจัดผักตบชวา จอกแหน วัชพืช และสิ่งปฏิกูลที่กีดขวางทางน้ำ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการระบายน้ำและการกักเก็บ ทั้งนี้เนื่องจากลำน้ำแม่ยาวสายนี้ เมื่อถึงช่วงฤดูฝนมักจะเกิดน้ำไหลหลากและเอ่อล้นตลิ่งท่วมบ้านเรือนประชาชนที่อาศัยอยู่ริมน้ำเป็นประจำทุกปี สาเหตุหลักเกิดมาจากเศษขยะ เศษวัชพืชต่างๆ ที่อยู่ในลำน้ำได้ไปกีดขวางเส้นทางไหลของน้ำ ดังนั้นการกำจัดขยะและพัฒนาแหล่งน้ำครั้งนี้ จึงเป็นการช่วยเหลือแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนที่เกิดขึ้นให้กับพี่น้องประชาชนผู้อาศัยอยู่ในเขตบริเวณพื้นที่ด้วย

ข่าวโดย : นายชาญณรงค์ ปันเต
บรรณาธิการ :
หน่วยงาน : ส.ปชส.ลำปาง
อ่าน : 386

LINE it!
Editor Login
Name :
Pass :
จัดทำและบริหารระบบ โดย ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3 จังหวัดเชียงใหม่
49 ถนนประชาสัมพันธ์ ตำบลช้างคลาน อำเภอเมือง เชียงใหม่ 50-100
โทร. 0-5328-3734 / แฟ็กซ์. 0-5328-3738