ข่าวภาคเหนือตอนบน สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3
echo Out 13 สิงหาคม 2562 / 11:30:58  
คณะนิเทศงานตรวจพิจารณาคัดเลือก ส.ปชส.ดีเด่นระดับภาคลงพื้นที่จังหวัดลำปาง ติดตามการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ 2561
คณะนิเทศงานตรวจพิจารณาคัดเลือก ส.ปชส.ดีเด่นระดับภาคลงพื้นที่จังหวัดลำปาง ติดตามการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ 2561
ผู้อำนวยการสำนักประชาสัมพันธ์เขต 3 พร้อมคณะนิเทศงานตรวจพิจารณาคัดเลือก ส.ปชส.ดีเด่นระดับภาคที่จังหวัดลำปาง

เช้าวันนี้ ( 13 สิงหาคม 2562 ) ที่สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดลำปาง นางระพีพร มีสอาด ผู้อำนวยการสำนักประชาสัมพันธ์เขต 3 พร้อมคณะฯ เดินทางนิเทศงานและตรวจพิจารณาคัดเลือกสำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดดีเด่น(ส.ปชส.ดีเด่น) ระดับภาค โดยมีนางสาวจันทร์สวย บุญนำมา ประชาสัมพันธ์จังหวัดลำปาง พร้อมข้าราชการและเจ้าหน้าที่ในสังกัดให้การต้อนรับ พร้อมสรุปผลงานเด่นปี พ.ศ.2561 ตามหลักเกณฑ์การประกวดให้คณะกรรมการพิจารณาซึ่งทางสำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดลำปางได้ดำเนินงานครอบคลุมและมีความโดดเด่นในหลายภารกิจตามตัวชี้วัดได้อย่างชัดเจน ทั้งในเชิงปริมาณ และคุณภาพ ภายใต้ความร่วมมือกับเครือข่ายด้านการสื่อสารมวลชนในพื้นที่อย่างต่อเนื่อง
ผู้อำนวยการสำนักประชาสัมพันธ์เขต 3 กล่าวว่า ภายใต้การทำงานของกรมประชาสัมพันธ์จะต้องประสานบูรณาการในการทำงานร่วมกันให้เป็นทีมสอดรับกับนโยบายของส่วนกลางจึงอยากให้ในการเสนอแผนของบประมาณจังหวัดทางสำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดควรพิจารณาเรื่องการใช้สื่อของกรมประชาสัมพันธ์ทั้ง สวท.และ NBT ร่วมด้วยเพื่อให้เกิดการขยายผลได้อย่างมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น นอกจากนี้ ยังได้ฝากเรื่องหลักการทำงานอย่างไรให้คนทำงานมีความสุขควบคู่กับการทำงานที่มีคุณภาพ ซึ่งจะช่วยขับเคลื่อนองค์กรเป็นไปในทิศทางเดียวกัน ทั้งนี้ ผู้อำนวยการสำนักประชาสัมพันธ์เขต 3 และคณะได้เยี่ยมชมห้อง PR Lampang Online ที่สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดลำปางจัดทำขึ้นเพื่อไว้ใช้ผลิตและเผยแพร่ข่าวสารตลอดจนนโยบายสำคัญของรัฐบาลผ่านสื่อออนไลน์ ซึ่งมีกำหนดดำเนินการทดลองออกอากาศเร็วๆนี้

ข่าวโดย : รพีพันธ์ อุดขันจริง
บรรณาธิการ : จันทร์สวย บุญนำมา ปชส.ลำปาง
หน่วยงาน : ส.ปชส.ลำปาง
อ่าน : 286

LINE it!
Editor Login
Name :
Pass :
จัดทำและบริหารระบบ โดย ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3 จังหวัดเชียงใหม่
49 ถนนประชาสัมพันธ์ ตำบลช้างคลาน อำเภอเมือง เชียงใหม่ 50-100
โทร. 0-5328-3734 / แฟ็กซ์. 0-5328-3738