ข่าวภาคเหนือตอนบน สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3
echo Out 12 สิงหาคม 2562 / 16:43:09  
จ.ลำปาง จัดทำพิธีลงนามถวายพระพรชัยมงคล “สมเด็จพระบรมราชชนนีพันปีหลวง” พร้อมมอบทุนการศึกษาเทิดพระเกียรติฯ
จ.ลำปาง จัดทำพิธีลงนามถวายพระพรชัยมงคล “สมเด็จพระบรมราชชนนีพันปีหลวง” พร้อมมอบทุนการศึกษาเทิดพระเกียรติฯ
นายทรงพล สวาสดิ์ธรรม ผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง พร้อมด้วย นางศิรินุช สวาสดิ์ธรรม นายกเหล่ากาชาดจังหวัดลำปาง ภริยา ร่วมเป็นประธาน นำเหล่าบรรดาข้าราชการทั้งฝ่ายพลเรือน อัยการ ตุลาการ ทหาร ตำรวจ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และเจ้าหน้าที่ของรัฐจากทุกสังกัดหน่วยงาน ตลอดจนประชาชนทุกหมู่เหล่าในจังหวัดลำปาง รวมจำนวนกว่า 1,2000 คน ร่วมกันแสดงความจงรักภักดีลงนามถวายพระพรชัยมงคล สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 87 พรรษา 12 สิงหาคม 2562 ที่อาคารหอประชุมจังหวัดลำปาง ตำบลพระบาท อำเภอเมืองลำปาง

โดยการนี้ ผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง และนายกเหล่ากาชาดจังหวัดลำปาง ได้ร่วมกันนำเหล่าบรรดาข้าราชการ พนักงาน เจ้าหน้าที่ของรัฐ และประชาชนชาวลำปาง ร่วมกันประกอบพิธีเปิดกรวยกระทงดอกไม้ถวายราชสักการะ พร้อมกับร่วมลงนามถวายพระพรชัยมงคลต่อเบื้องหน้าพระบรมฉายาลักษณ์ “สมเด็จพระบรมราชชนนีพันปีหลวง” เพื่อเป็นการแสดงออกซึ่งความจงรักภักดี แสดงถึงความกตัญญูกตเวทิตา และร่วมแสดงความน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระองค์ ที่ได้ทรงอุทิศพระวรกาย พระปัญญา และพระราชทรัพย์ ปฏิบัติพระราชกรณียกิจน้อยใหญ่นานัปการอย่างมิรู้เหน็ดเหนื่อย เพื่ออำนวยประโยชน์อันเป็นคุณูปการยิ่งต่ออาณาประชาราษฎร์ปวงชนชาวไทย โดยพระราชกรณียกิจน้อยใหญ่ที่ได้ทรงปฏิบัติล้วนเป็นไปเพื่อประเทศชาติช่วยเหลือขจัดปัดเป่าความทุกข์ยากของพสกนิกร สร้างความเจริญรุ่งเรืองให้ปวงชนชาวไทยได้มีความอยู่ดีร่มเย็นเป็นสุขอย่างถ้วนหน้า ยังความสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณแก่เหล่าพสกนิกรชาวไทยทั้งมวลอย่างหาที่สุดมิได้
โอกาสนี้เพื่อเป็นการเทิดพระเกียรติและรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระองค์ จังหวัดลำปาง โดยเหล่ากาชาดจังหวัดลำปาง จึงได้ถือโอกาสอันเป็นมหามงคลนี้ จัดทำพิธีมอบทุนการศึกษาให้แก่เด็กเยาวชนนักเรียนของจังหวัดลำปาง ที่เรียนดีแต่ยากจนและขาดแคลนทุนทรัพย์ ซึ่งเป็นหนึ่งในโครงการที่เหล่ากาชาดจังหวัดลำปาง ได้จัดทำขึ้นเพื่อส่งเสริมคุณภาพด้านการศึกษาให้แก่เด็กและเยาวชนผู้ขาดแคลน ให้ได้มีโอกาสศึกษาต่อตามความเหมาะสม ตามพระราชปณิธานของ “สมเด็จพระบรมราชชนนีพันปีหลวง” โดยทุนการศึกษาที่มอบให้จะช่วยเหลือให้เยาวชนเด็กนักเรียนที่เรียนดีแต่ฐานะยากจนขาดแคลนทุนทรัพย์ ได้มีทุนชีวิตสำหรับใช้ในการศึกษาเล่าเรียน อันจะเป็นการเปิดโอกาสให้เด็กเยาวชนเหล่านี้ได้รับการศึกษาที่สูงขึ้นตามฐานะและความเหมาะสม สร้างความเท่าเทียมให้เกิดขึ้นในสังคมการศึกษา และเพื่อเป็นขวัญกำลังใจให้แก่เด็กนักเรียนเยาวชน ที่มีความประพฤติดีและตั้งใจศึกษาให้ได้เกิดแรงบันดาลใจ มีความมุ่งมั่นในการที่จะศึกษาเล่าเรียนให้เป็นผู้มีความรู้ ความสามารถ โดยเฉพาะอย่างยิ่งมีความพร้อมที่จะรับการเปลี่ยนแปลงต่างๆ ที่จะเกิดขึ้นในสังคมอนาคต รวมทั้งให้เจริญเติบโตเป็นทรัพยากรบุคคลที่มีคุณภาพ พร้อมที่จะนำความรู้จากการศึกษา กลับมาพัฒนาต่อยอดช่วยเหลือสังคม และประเทศชาติให้มีความเจริญรุ่งเรืองสืบไป
ทั้งนี้ สำหรับทุนการศึกษาที่มอบให้ ทางเหล่ากาชาดจังหวัดลำปางได้จัดสรรเงินทุนการศึกษาไว้มอบให้แก่เด็กนักเรียนเยาวชนที่เรียนดีแต่ขาดแคลนทุนทรัพย์ของจังหวัดลำปาง ในทั้ง 13 อำเภอ รวมจำนวนทั้งสิ้น 200 ทุน แบ่งเป็นทุนการศึกษาทุนละ 2,000 บาท รวมเป็นเงินทุนการศึกษาทั้งหมด 400,000 บาท ซึ่งในครั้งนี้ได้มอบทุนการศึกษา จำนวน 59 ทุน ให้แก่เยาวชนในพื้นที่ 3 อำเภอ ได้แก่ อำเภอเมือง 36 ทุน, อำเภอห้างฉัตร 17 ทุน และอำเภอเกาะคา 6 ทุน โดยในส่วนของทุนการศึกษาที่เหลืออีกจำนวน 141 ทุน ทางเหล่ากาชาดจังหวัดลำปาง จะได้นำส่งมอบให้กับเยาวชนในแต่ละเขตท้องที่ตามอำเภอต่างๆ ต่อไป

ข่าวโดย : นายชาญณรงค์ ปันเต
บรรณาธิการ :
หน่วยงาน : ส.ปชส.ลำปาง
อ่าน : 213

LINE it!
Editor Login
Name :
Pass :
จัดทำและบริหารระบบ โดย ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3 จังหวัดเชียงใหม่
49 ถนนประชาสัมพันธ์ ตำบลช้างคลาน อำเภอเมือง เชียงใหม่ 50-100
โทร. 0-5328-3734 / แฟ็กซ์. 0-5328-3738