ข่าวภาคเหนือตอนบน สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3
echo Out 12 สิงหาคม 2562 / 14:04:21  
หลายพื้นที่ใน จ.ลำปาง เหล่าจิตอาสาได้ร่วมกันบำเพ็ญประโยชน์ เนื่องในวันแม่แห่งชาติ
หลายพื้นที่ใน จ.ลำปาง เหล่าจิตอาสาได้ร่วมกันบำเพ็ญประโยชน์ เนื่องในวันแม่แห่งชาติ
หลายพื้นที่ใน จ.ลำปาง ข้าราชการ เยาวชน และประชาชนจิตอาสา ได้ร่วมกันทำกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาลำน้ำ ลำคลอง กำจัดเศษวัชพืชในสถานที่สำคัญต่างๆ เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 87 พรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง 12 สิงหาคม 2562

วันนี้ ( 12 สิงหาคม 2562 ) ที่จังหวัดลำปาง หลายพื้นที่ใน 13 อำเภอ ได้มีการจัดกิจกรรม จิตอาสาพัฒนาลำน้ำ ลำคลอง เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 87 พรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง 12 สิงหาคม 2562 อาทิ ที่บริเวณลำน้ำแม่ยาว บ้านเขาซ้อน ต.ไหล่หิน อ.เกาะคา จ.ลำปาง โดยมีเหล่าจิตอาสาจำนวนมากร่วมกันกำจัดผักตบชวา ที่กีดขวางเส้นทางน้ำ และพัฒนาทำความสะอาดบริเวณโดยรอบให้เกิดความเรียบร้อย
นอกจากนี้ที่บ้านแม่ปุ ม.2 ต.แม่ปุ อ.แม่พริก จ.ลำปาง นำโดยนายประภาส อึ้งตระกูล นายอำเภอแม่พริก พร้อมด้วยข้าราชการ พนักงาน ลูกจ้างทุกส่วนราชการ กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน และประชาชนจิตอาสา จำนวนกว่า 400 คน ได้ร่วมกันทำกิจกรรมจิตอาสาปลูกต้นไม้ เพื่อให้เกิดความร่มรื่น และลดปัญหาหมอกควันอย่างยั่งยืน ที่สอดรับกับนโยบาย ลำปางเย็นสบาย เขียวสวยด้วยมือเรา พร้อมกันนี้ยังได้มีการร่วมกันปรับปรุงภูมิทัศน์ ตลอดระยะทางของถนนบ้านแม่ปุ เพื่อให้เกิดความสะอาด เป็นระเบียบเรียบร้อย
ในส่วนของ อ.เมืองปาน จ.ลำปาง ว่าที่ร้อยตรีสมชาย สิริชูทรัพย์ นายอำเภอเมืองปาน พร้อมด้วยนางเกษรา สิริชูทรัพย์ นายกกิ่งกาชาดอำเภอเมืองปาน ได้นำหัวหน้าส่วนราชการ ตำรวจ กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน นักศึกษาวิชาทหาร และประชาชนจิตอาสา กว่า 200 คน ร่วมกันทำกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาลำน้ำ คูคลอง และกำจัดเศษวัชพืชบริเวณโดยรอบ เพื่อไม่ให้ขวางทางน้ำ และให้เกิดความสะอาด ที่ลำเหมืองม่วง ต.บ้านขอ อ.เมืองปาน จ.ลำปาง
นอกจากนี้ที่บ้านเข้าซ้อน ต.ไหล่หิน อ.เกาะคา จ.ลำปาง นายสมเกียรติ ตันตระกูล รองผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง พร้อมด้วย นายระพีศักดิ์ มาลัยรุ่งสกุล ผู้อำนวยการสำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 2 ลำปาง ได้นำข้าราชการ และประชาชนจิตอาสา กว่า 300 คน ร่วมทำกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาลำน้ำ ลำคลอง โดยได้ร่วมกัน กำจัดผักตบชวาในลำน้ำแม่ยาว ให้เกิดความสะอาดและลดสิ่งกีดขวางทางน้ำไหล
ทั้งนี้ในส่วนของ อ.เมืองลำปาง จ.ลำปาง ประชาชนจิตอาสายังได้ร่วมกันทำกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาลำน้ำ คูคลอง ณ บ้านหนองปล้อง ต.พระบาท อ.เมืองลำปาง จ.ลำปาง โดยการร่วมกันกำจัดผักตบชวา เพื่อให้เกิดความสะอาดและเป็นระเบียบเรียบร้อย

ข่าวโดย : ธนากร ลังกาพินธุ์
บรรณาธิการ : เยาวลักษณ์ เครือคำขาว
หน่วยงาน : สวท.ลำปาง
อ่าน : 213

LINE it!
Editor Login
Name :
Pass :
จัดทำและบริหารระบบ โดย ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3 จังหวัดเชียงใหม่
49 ถนนประชาสัมพันธ์ ตำบลช้างคลาน อำเภอเมือง เชียงใหม่ 50-100
โทร. 0-5328-3734 / แฟ็กซ์. 0-5328-3738