ข่าวภาคเหนือตอนบน สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3
echo Out 12 สิงหาคม 2562 / 12:41:07  
ประชาชนชาวลำปางทุกหมู่เหล่า ร่วมทำบุญตักบาตรข้าวสารอาหารแห้งในวันแม่แห่งชาติ เพื่อร่วมถวายเป็นพระราชกุศล
ประชาชนชาวลำปางทุกหมู่เหล่า ร่วมทำบุญตักบาตรข้าวสารอาหารแห้งในวันแม่แห่งชาติ เพื่อร่วมถวายเป็นพระราชกุศล
ผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง นำข้าราชการ และประชาชนชาวจังหวัดลำปางทุกหมู่เหล่า ร่วมทำบุญตักบาตรข้าวสารอาหารแห้งเฉลิมพระเกียรติถวายเป็นพระราชกุศลแด่ “สมเด็จพระบรมราชชนนีพันปีหลวง”

นายทรงพล สวาสดิ์ธรรม ผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง พร้อมด้วย นางศิรินุช สวาสดิ์ธรรม นายกเหล่ากาชาดจังหวัดลำปาง ภริยา ร่วมเป็นประธานนำคณะผู้บริหารหน่วยงานองค์กรภาครัฐ รัฐวิสาหกิจ ภาคเอกชน รวมทั้งพนักงาน เจ้าหน้าที่ และเหล่าบรรดาข้าราชการจากสังกัดหน่วยงานต่างๆ ทั้งฝ่ายพลเรือน อัยการ ตุลาการ ทหาร ตำรวจ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น นักเรียน นักศึกษา ตลอดจนประชาชนชาวไทยในจังหวัดลำปางทุกหมู่เหล่า ร่วมกันแสดงพลังแห่งความรักความเทิดทูน ทำกิจกรรมสร้างความดีทำบุญตักบาตร รวมจิตน้อมเกล้าเฉลิมพระเกียรติถวายเป็นพระราชกุศลแด่ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา โดยได้ร่วมกันประกอบกิจกรรมขึ้น ที่บริเวณห้องโถง ชั้น1 อาคารหอประชุมจังหวัดลำปาง ตำบลพระบาท อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง โดยได้รับความเมตตาจากพระจินดารัตนาภรณ์ เจ้าคณะจังหวัดลำปาง เจ้าอาวาสพระอารามหลวง วัดพระแก้วดอนเต้าสุชาดาราม เป็นประธานพิธีฝ่ายสงฆ์ นำพระภิกษุสงฆ์ทรงสมณศักดิ์ 9 รูป ร่วมสวดเจริญพระพุทธมนต์ ประกอบพิธีทางพระพุทธศาสนา ต่อเบื้องหน้าพระบรมฉายาลักษณ์ พร้อมนำคณะพระสังฆาธิการ พระภิกษุสงฆ์-สามเณร รวมจำนวน 88 รูป ร่วมอนุโมทนาออกเดินรับสิ่งของบิณฑบาตจากพุทธศาสนิกชนผู้มาร่วมพิธี
สำหรับกิจกรรมดังกล่าวทางจังหวัดลำปางได้จัดทำขึ้น เพื่อเป็นกิจกรรมในการทำความดีร่วมน้อมเกล้าฯ เฉลิมพระเกียรติถวายเป็นพระราชกุศลแด่ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 87 พรรษา 12 สิงหาคม 2562 ทั้งนี้เพื่อต้องการให้ประชาชนชาวลำปาง ได้พร้อมใจร่วมกันแสดงออกถึงความจงรักภักดี แสดงความกตัญญูกตเวทิตาน้อมสำนึกในพระเมตตาคุณและพระมหากรุณาธิคุณอันล้นพ้นไพศาลหาที่สุดมิได้ของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ที่พระองค์ได้ทรงประกอบพระราชกรณียกิจนานัปการ ทรงตรากตรำพระวรกายเพื่อให้ปวงชนชาวไทยทั่วทุกพื้นที่ได้มีความอยู่ดีด้วยความผาสุก อีกทั้งยังเพื่อต้องการจะกระตุ้นเตือนสร้างจิตสำนึกให้ประชาชนทุกภาคส่วน ทุกฝ่าย ได้เกิดความรัก ความผูกพัน มีความเทิดทูนต่อสถาบันพระมหากษัตริย์ ตามค่านิยมหลัก 12 ประการของคนไทย ตลอดจนเพื่อเป็นกิจกรรมสานสัมพันธ์สร้างความสมัครสมาน สามัคคีปรองดองให้แก่ประชาชนคนในพื้นที่ ซึ่งจะทำให้สังคมเมืองลำปางได้เกิดความสันติสุขสงบร่มเย็น
โดยในการประกอบพิธีพระภิกษุสงฆ์ สามเณร ทั้ง 88 รูป ได้ร่วมกันสวดเจริญพระพุทธมนต์เพื่อความเป็นสิริมงคล และได้ร่วมกันอนุโมทนาออกเดินบิณฑบาตรับสิ่งของจากประชาชนผู้มาร่วมทำบุญ ซึ่งตลอดพิธีประชาชนผู้มาร่วมงานต่างได้ร่วมจิตรวมใจอนุโมทนา ตั้งจิตอธิษฐานขอพรจากสิ่งศักดิ์สิทธิ ได้โปรดดลบันดาลให้ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิตติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ทรงมีพระสุขภาพพลานามัยสมบูรณ์แข็งแรง พระราชหฤทัยชื่นบาน มีพระชนมายุยิ่งยืนนาน สถิตเป็นร่มโพธิ์ร่มไทรเป็นพระแม่มิ่งขวัญแก่ปวงชนชาวไทยไปตราบนานเท่านาน

ข่าวโดย : นายชาญณรงค์ ปันเต
บรรณาธิการ :
หน่วยงาน : ส.ปชส.ลำปาง
อ่าน : 215

LINE it!
Editor Login
Name :
Pass :
จัดทำและบริหารระบบ โดย ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3 จังหวัดเชียงใหม่
49 ถนนประชาสัมพันธ์ ตำบลช้างคลาน อำเภอเมือง เชียงใหม่ 50-100
โทร. 0-5328-3734 / แฟ็กซ์. 0-5328-3738