ข่าวภาคเหนือตอนบน สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3
echo Out 12 สิงหาคม 2562 / 12:05:22  
อบจ.ลำปาง เชิญชวนเด็กนักเรียน ตั้งแต่ ป.4 ถึง ม.3 ร่วมฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการนักประดิษฐ์หุ่นยนต์ ปี 2
อบจ.ลำปาง เชิญชวนเด็กนักเรียน ตั้งแต่ ป.4 ถึง ม.3 ร่วมฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการนักประดิษฐ์หุ่นยนต์ ปี 2
อบจ.ลำปาง ร่วมกับวิทยาลัยเทคนิคลำปาง เชิญชวนเด็กนักเรียนระดับชั้นตั้งแต่ ระดับประถมศึกษา ปีที่ 4 – 6 และระดับมัธยมศึกษา ปีที่ 1 – 3 เข้ารับการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการนักประดิษฐ์หุ่นยนต์ ปี 2

องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปาง ร่วมกับวิทยาลัยเทคนิคลำปาง กำหนดจัดฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการนักประดิษฐ์หุ่นยนต์ ปี 2 ระหว่างวันที่ 17-18 สิงหาคม 2562 ที่วิทยาลัยเทคนิคลำปาง ภายใต้โครงการส่งเสริมการศึกษาเด็กและเยาวชนจังหวัดลำปางด้านเทคโนโลยีและนวัตกรรม โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการส่งเสริมความรู้ด้านหุ่นยนต์และระบบอัตโนมัติให้แก่เยาวชน นักเรียน นักศึกษา เกิดการแสดงความรู้ความสามารถของตนเอง เป็นการนำความรู้ทางวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และคอมพิวเตอร์ มาประยุกต์ใช้ให้เกิดประโยชน์แก่ตนเองสังคมและประเทศชาติ
สำหรับการจัดอบรมมีจำนวน 2 รุ่น รุ่นที่1 ระดับประถมศึกษา ปีที่ 4 – 6 หลักสูตร หุ่นยนต์ม้าวิ่งเร็ว รุ่นที่ 2 ระดับมัธยมศึกษา ปีที่ 1 – 3 หลักสูตร หุ่นยนต์เดินตามเส้น โดยใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ ซึ่งนักเรียนที่สนใจ สามารถส่งใบสมัครไปยังกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปาง โทรสาร 0 5423 7662 หรือ Email : nutchani@gmail.com สมัครได้รุ่นละ 1 ทีม ทีมละ 3 คน และครูผู้ควบคุม 1 คน สมัครได้ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป จนถึงวันที่ 16 สิงหาคม พ.ศ. 2562 หรือจนกว่าจะครบจำนวน

ข่าวโดย : ธนากร ลังกาพินธุ์
บรรณาธิการ : เยาวลักษณ์ เครือคำขาว
หน่วยงาน : สวท.ลำปาง
อ่าน : 245

LINE it!
Editor Login
Name :
Pass :
จัดทำและบริหารระบบ โดย ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3 จังหวัดเชียงใหม่
49 ถนนประชาสัมพันธ์ ตำบลช้างคลาน อำเภอเมือง เชียงใหม่ 50-100
โทร. 0-5328-3734 / แฟ็กซ์. 0-5328-3738