ข่าวภาคเหนือตอนบน สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3
echo Out 11 กรกฎาคม 2562 / 20:58:35  
จังหวัดน่าน ร่วมกับภาคีเครือข่าย จัดการปฐมนิเทศและอบรมเยาวชน โครงการ "กล้าดี" ครั้งที่ 4 ประจำปี เพื่อการอนุรักษ์ป่าต้นน้ำน่าน
จังหวัดน่าน ร่วมกับภาคีเครือข่าย จัดการปฐมนิเทศและอบรมเยาวชน โครงการ
จังหวัดน่าน ร่วมกับภาคีเครือข่าย จัดการปฐมนิเทศและอบรมเยาวชน โครงการ "กล้าดี" ครั้งที่ 4 ประจำปี เพื่อการอนุรักษ์ป่าต้นน้ำน่าน

วันนี้ (11 พฤษภาคม 2562) ที่ ห้องประชุมศิริเบญญา1 วิทยาลัยชุมชนน่าน นายวัชพงษ์ โพธิ์สูง รองผู้ว่าราชการจังหวัดน่าน เป็นประธานเปิดการปฐมนิเทศและอบรมเยาวชน โครงการ “กล้าดี” ครั้งที่ 4 โดยมีผู้แทนการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย หัวหน้าส่วนราชการ มูลนิธิฮักเมืองน่าน และเยาวชนที่สนใจ เข้าร่วมโครงการกว่า 100 คน โดยจังหวัดน่าน ร่วมกับภาคีเครือข่าย จัดการปฐมนิเทศและอบรมเยาวชน โครงการ "กล้าดี" ครั้งที่ 4 ขึ้น เพื่อเปิดโอกาสให้เยาวชนจังหวัดน่าน ได้มีส่วนร่วมในการคิด พูด ทำ และกำหนดแนวทางในการดูแลรักษ์ป่าไม้ ซึ่งเป็นสมบัติล้ำค่าของแผ่นดินและจะเป็นมรดกส่งต่อจากรุ่นสู่รุ่นต่อไป โดยจัดให้มีการปฐมนิเทศและอบรมเยาวชนผู้สนใจ ที่จะร่วมส่งโครงการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ เพื่อเข้ารับการคัดเลือกให้ได้รับทุน จากการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) เพื่อการศึกษาข้อมูลหาเครือข่ายและดำเนินโครงการ ซึ่งในระหว่างการฝึกอบรมจะมีการให้ความรู้เรื่องการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมศิลปวัฒนธรรม ภูมิปัญญาท้องถิ่นเมืองน่าน เพื่อให้ผู้เข้าร่วมโครงการได้ตระหนักถึงคุณค่าและเป็นแรงบันดาลใจในการจัดทำโครงการที่จะอนุรักษ์และเพิ่มมูลค่า สร้างเมืองน่าน น่าอยู่ คู่ป่าต้นน้ำ สืบไป สำหรับโครงการกล้าดี ได้ดำเนินการครั้งแรกในปี 2559 จนในปีนี้เป็นครั้งที่ 4 ที่ผ่านมาได้จุดประกายความคิด เรื่องการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมของเยาวชน โดยให้ผู้ร่วมโครงการได้คิด ทำ และพูด เพื่อสิ่งแวดล้อมโดยการสนับสนุนการปลูกป่าในพื้นที่จังหวัดน่านจากภาครัฐ และเอกชน ซึ่งการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย(กฟผ.) เป็นอีกหนึ่งหน่วยงานที่สนับสนุนการปลูกป่าในพื้นที่จังหวัดน่านอย่างต่อเนื่อง ตั้งแต่ปี 2537 จนถึงปัจจุบัน กว่าแสนไร่ ครอบคลุมพื้นที่เกือบทุกอำเภอ

ข่าวโดย : อาชอำพล แก้ววิจิตร
บรรณาธิการ : กัมปนาท พอจิต
หน่วยงาน : ส.ปชส.น่าน
อ่าน : 308

LINE it!
Editor Login
Name :
Pass :
จัดทำและบริหารระบบ โดย ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3 จังหวัดเชียงใหม่
49 ถนนประชาสัมพันธ์ ตำบลช้างคลาน อำเภอเมือง เชียงใหม่ 50-100
โทร. 0-5328-3734 / แฟ็กซ์. 0-5328-3738