ข่าวภาคเหนือตอนบน สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3
echo Out 11 กรกฎาคม 2562 / 17:33:25  
สำนักงานพาณิชย์จังหวัดลำพูน ลงพื้นที่ อ.ทุ่งหัวช้าง ตั้งโต๊ะรับสมัคร และเดินเชิญชวนพ่อค้าแม่ค้าสมัครเข้าร่วมโครงการธงฟ้าประชารัฐ APP "ถุงเงินประชารัฐ"
สำนักงานพาณิชย์จังหวัดลำพูน ลงพื้นที่ อ.ทุ่งหัวช้าง ตั้งโต๊ะรับสมัคร และเดินเชิญชวนพ่อค้าแม่ค้าสมัครเข้าร่วมโครงการธงฟ้าประชารัฐ APP
วันนี้ (11 กรกฎาคม 2562) สำนักงานพาณิชย์จังหวัดลำพูน โดยกลุ่มส่งเสริมการประกอบธุรกิจการค้าและการตลาด บูรณาการร่วมกับ สำนักงานคลังจังหวัดลำพูน ธนาคารกรุงไทย สาขาลำพูน และบริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน) ลงพื้นที่ตั้งโต๊ะ และเดินเชิญชวนพ่อค้าแม่ค้าสมัครเข้าร่วมร้านค้าธงฟ้าประชารัฐใช้งานแอพพลิเคชั่น "ถุงเงินประชารัฐ" แบบ One Stop Service ณ อำเภอทุ่งหัวช้าง จังหวัดลำพูน เพื่อเพิ่มช่องทางอำนวยความสะดวกในการรับสมัครเข้าร่วมโครงการฯ แก่ผู้ประกอบการร้านค้า พ่อค้า แม่ค้า แบบ One Stop Service ซึ่งจะทำให้ร้านค้ากระจายได้อย่างทั่วถึง และยังมีส่วนช่วยให้ร้านค้ารายย่อย โชวห่วย แผงลอย รถเร่ มีโอกาสในการจำหน่ายสินค้าได้เพิ่มขึ้น อีกทั้งเป็นการขยายเพิ่มทางเลือกให้ผู้ใช้บัตรสวัสดิการแห่งรัฐตามนโยบายรัฐบาล

ซึ่งผลการดำเนินการวันนี้ มีผู้ประกอบการร้านค้าให้ความสนใจเป็นจำนวนมาก โดยยอดรวมผู้สมัครเข้าร่วมโครงการฯ ณ ปัจจุบัน มีร้านค้าที่สมัครเข้าร่วมโครงการฯ แล้วทั้งสิ้น จำนวน 410 ราย ทั้งนี้ สำนักงานพาณิชย์จังหวัดลำพูน ร่วมกับ 3 หน่วยงาน หรือเรียกว่า (4 ทหารเสือ) กำหนดแผนบูรณาการขับเคลื่อนลงพื้นที่รับสมัครร้านค้าเข้าร่วมโครงการฯ ในเชิงรุกอย่างต่อเนื่อง และยังมีแผนดำเนินการลงพื้นที่รับสมัครในตลาดสด ร้านค้า ทุกอำเภอในพื้นที่จังหวัดลำพูนให้ครอบคลุมทั่วถึง โดยพรุ่งนี้ (12 ก.ค. 62) จะลงพื้นที่อำเภอลี้ เชิญชวน พ่อค้า แม่ค้าสมัครเข้าร่วมโครงการานค้าธงฟ้าประชารัฐใช้งานแอพพลิเคชั่น "ถุงเงินประชารัฐ" หากต้องการสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ สำนักงานพาณิชย์จังหวัดลำพูน โทรศัพท์ 053-511184

ข่าวโดย : รุจิรา เสนานุช 053-511555
บรรณาธิการ : ชีวิน ศรัทธา ประชาสัมพันธ์จังหวัดลำพูน
หน่วยงาน : ส.ปชส.ลำพูน
อ่าน : 339

LINE it!
Editor Login
Name :
Pass :
จัดทำและบริหารระบบ โดย ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3 จังหวัดเชียงใหม่
49 ถนนประชาสัมพันธ์ ตำบลช้างคลาน อำเภอเมือง เชียงใหม่ 50-100
โทร. 0-5328-3734 / แฟ็กซ์. 0-5328-3738