ข่าวภาคเหนือตอนบน สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3
echo Out 11 กรกฎาคม 2562 / 16:23:44  
งานรักษาความสะอาดฝ่ายบริหารสาธารณสุข กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลนครลำปาง แนะวิธีแก้ไขปัญหาขยะพลาสติก
งานรักษาความสะอาดฝ่ายบริหารสาธารณสุข กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลนครลำปาง แนะวิธีแก้ไขปัญหาขยะพลาสติก
งานรักษาความสะอาดฝ่ายบริหารสาธารณสุข กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลนครลำปาง แนะวิธีแก้ไขปัญหาขยะพลาสติก มีทั้งการส่งเสริมนโยบายงดใช้ถุงและหลอดพลาสติก แยกขยะในหน่วยงาน รวมทั้งการแปรรูปพลาสติกที่ใช้แล้วให้มีมูลค่า

น.ส.มุทิตา วงศ์สงคราม หัวหน้างานรักษาความสะอาดฝ่ายบริหารสาธารณสุข กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลนครลำปาง ได้เปิดเผยเกี่ยวกับการแก้ไขปัญหาขยะพลาสติกว่า ทางเทศบาลนครลำปางได้มีนโยบายเกี่ยวกับการแก้ไขปัญหาขยะพลาสติก โดยได้มีการให้ความรู้แก่ประชาชนในเรื่องของการคัดแยกขยะต่าง ๆ ตามครัวเรือน เช่น ขยะพลาสติก เศษอาหาร ขยะอันตราย เน้นชี้ให้ประชาชนเห็นว่าปัญหาจากขยะเหล่านี้มีอันตรายอย่างไร มีผลกระทบกับระบบนิเวศ อย่างเช่น ปลาหรือสัตว์ทะเลที่กินถุงขยะพลาสติกเข้าไป จะได้รับอันตราย จากการที่คนเราทิ้งถุงพลาสติก และถุงพลาสติกไหลลงไปในทะเล ซึ่งส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม ซึ่งเราสามารถช่วยแก้ปัญหาขยะพลาสติกเหล่านี้ได้ง่าย ๆ โดย เมื่อเราไปซื้อสินค้าตามร้านค้าต่าง ๆ เมื่อเรานำรถยนต์ไปซื้อสินค้าแล้ว ก็สามารถหยิบสินค้าใส่ตะกร้าได้เลย โดยไม่ต้องใช้ถุงพลาสติกจากร้านค้า ส่วนการไปซื้อของตามตลาดก็ให้เตรียมถุงผ้าหรือตะกร้าไปด้วย หรือใช้วิธีการวางแผนโดยถ้าเราซื้อของจำนวนมาก ๆ จากหลาย ๆ ร้านก็ให้ขอถุงพลาสติก ใบใหญ่ใบเดียวจากร้านแรก และก็สามารถใส่ของได้จำนวนมาก ๆ โดยไม่ต้องใช้ถุงพลาสติกในร้านต่อ ๆ ไป เป็นการช่วยลดการใช้ถุงพลาสติก 10 ใบ เหลือเพียง 1 ใบ
ส่วนทางด้านมาตรการลดและแยกขยะในหน่วยงาน ทางเทศบาลเองได้มีการจัดถังขยะแยกประเภทไว้บริการประชาชนที่มาใช้บริการ พร้อมทั้งมีคำแนะนำในการใช้งาน ไว้ด้วย นอกจากนั้นแล้วทางเทศบาลยังได้แนะนำให้ประชาชนแปรรูปขยะพลาสติกให้สามารถนำมาใช้ประโยชน์ได้หลากหลายอย่าง อาทิ การนำขวดน้ำอัดลมมาทำเป็นที่ปลูกพืชผักสวนครัวแบบแขวนกับกำแพงบ้าน ซึ่งเป็นการประหยัดพื้นที่อีกด้วย รวมถึงการนำขยะพลาสติกมาทำเป็นงานฝีมือ เช่น การนำนำเอาซองกาแฟมาทำเป็นกระเป๋า หรือขยะพลาสติกอื่น ๆ มาแปรรูปได้อีกมากมายหลากหลายรูปแบบตามที่เราต้องการ แล้วนำมาจำหน่ายสร้างรายได้ให้กับชุมชนอีกด้วย
หัวหน้างานรักษาความสะอาดฝ่ายบริหารสาธารณสุข กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลนครลำปาง กล่าวในตอนท้ายว่า อยากจะฝากในยังประชาชนว่า ขยะพลาสติก เป็นขยะที่ย่อยสลายได้ยาก เมื่อฝังดินไปนาน ๆ แล้วก็ยังไม่ย่อยสลาย ซึ่งต้องใช้ระยะเวลานานมากกว่าจะย่อยสลายได้ เกิดมลภาวะทางดิน และยังส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมด้วย วิธีการง่าย ๆ ที่เราจะสามารถช่วยลดปัญหาขยะพลาสติกลงได้ เช่น เวลาเราไปกินอาหารตามร้านเราก็ไม่ต้องขอหลอดพลาสติกจากทางร้าน โดยให้เราดื่มน้ำจากแก้วน้ำได้เลย เพียงทุกคนช่วยกันทำแค่นี้ ก็จะสามารถช่วยลดปัญหาขยะพลาสติกได้มากเลยทีเดียว..//

ข่าวโดย : ชาคริต แสนสุยะ
บรรณาธิการ : นายพิทยา แสงรัตนา
หน่วยงาน : สวศ.ลำปาง
อ่าน : 648

LINE it!
Editor Login
Name :
Pass :
จัดทำและบริหารระบบ โดย ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3 จังหวัดเชียงใหม่
49 ถนนประชาสัมพันธ์ ตำบลช้างคลาน อำเภอเมือง เชียงใหม่ 50-100
โทร. 0-5328-3734 / แฟ็กซ์. 0-5328-3738