ข่าวภาคเหนือตอนบน สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3
echo Out 11 กรกฎาคม 2562 / 15:42:30  
จังหวัดลำปาง เตรียมพร้อมจัดโครงการปศุสัตว์เคลื่อนที่เฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 67 พรรษา
จังหวัดลำปาง  เตรียมพร้อมจัดโครงการปศุสัตว์เคลื่อนที่เฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 67 พรรษา
จังหวัดลำปาง เตรียมพร้อมจัดโครงการปศุสัตว์เคลื่อนที่เฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 67 พรรษา

เช้าวันนี้(11 ก.ค.62) ที่ประชุมสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดลำปาง คณะกรรมการดำเนินงานโครงการปศุสัตว์เคลื่อนที่เฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว 67 พรรษา จังหวัดลำปาง เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว และร่วมเทิดพระเกียรติและน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณที่ทรงมีต่อพสกนิกรผู้เลี้ยงสัตว์ ได้จัดประชุมเพื่อเตรียมความพร้อมจัดกิจกรรม โครงการปศุสัตว์เคลื่อนที่เฉลิมพระเกียรติฯ ระหว่างวันที่ 23-24 กรกฎาคม 2562 ในพื้นที่ อำเภอเมืองลำปาง อำเภอแม่ทะ อำเภอเกาะคา และอำเภอห้างฉัตร โดยมีนายศร ธีปฏิมากร ปศุสัตว์จังหวัดลำปาง เป็นประธานการประชุม ซึ่งโครงการดังกล่าวจะเป็นประโยชน์แก่ประชาชนเกษตรกรผู้เลี้ยงสัตว์ และสัตว์ที่ถูกทอดทิ้งในสถานสงเคราะห์สัตว์ วัด ชุมชน และในที่สาธารณะ ทำให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น
สำหรับรูปแบบการจัดงานดังกล่าว กำหนดจัดพิธีเปิดโครงการปศุสัตว์เคลื่อนที่เฉลิมพระเกียรติฯ ในวันที่ 23 กรกฎาคม 2562 ณ อาคารหอประชุมจังหวัดลำปาง ภายในงานมีกิจกรรม การจัดนิทรรศการด้านปศุสัตว์ การจำหน่ายสินค้าราคาถูกด้านปศุสัตว์ จากหน่วยงานภาครัฐและเอกชน เช่น จำหน่ายเนื้อโคขุน อาหารสัตว์ ไข่ไก่ สินค้าแปรรูป กิจกรรมหน่วยบริการ ผ่าตัดทำหมันสุนัข แมว การฉีดวัคซีนให้สัตว์เลี้ยง นอกจากนี้ ยังมีการออกบริการสัตว์เลี้ยง ในจุดสหกรณ์นิคมนครลำปาง จุดกลุ่มอนุรักษ์กระบือ บ้านกิ่ว อ.แม่ทะ จ.ลำปาง และจุดมหาวิทยาลัยราชมงคลล้านนาลำปาง เป็นการจัดกิจกรรมให้ความรู้เกษตรกรด้านปศุสัตว์
ส่วนกิจกรรมในวันที่ 24 กรกฎาคม 2562 มีการจัดกิจกรรมเคลื่อนที่ ณ จุดเทศบาลตำบลท่าผา จุดกลุ่มผู้เลี้ยงโคเนื้อท่าผา จุดกลุ่มวิสาหกิจชุมชนผู้เลี้ยงแพะลำปาง ทั้งสามจุดเป็นหน่วยบริการสัตว์เลี้ยง ผ่าตัดทำหมันสุนัขและแมว ซึ่งขณะนี้มีผู้มาลงทะเบียนนำสัตว์เลี้ยงมารับบริการครบจำนวนแล้ว และหน่วยบริการจุดสมาคมรถม้าจังหวัดลำปาง เป็นกิจกรรมตรวจสุขภาพของม้า
จึงขอเชิญชวนเกษตรกรและประชาชนทั่วไป ร่วมกิจกรรมโครงการปศุสัตว์เคลื่อนที่เฉลิมพระเกียรติฯ ในวันที่ 23 กรกฎาคม 2562 ณ หอประชุมจังหวัดลำปาง และกิจกรรมหน่วยบริการเคลื่อนที่ในจุดต่างๆ ในพื้นที่ อำเภอเมือง อำเภอแม่ทะ อำเภอเกาะคา และอำเภอห้างฉัตร เพื่อขอรับบริการและเข้าร่วมกิจกรรมที่เป็นประโยชน์ต่อประชาชนต่อไป

ข่าวโดย : ส.ปชส.ลำปาง/ข่าว
บรรณาธิการ :
หน่วยงาน : ส.ปชส.ลำปาง
อ่าน : 196

LINE it!
Editor Login
Name :
Pass :
จัดทำและบริหารระบบ โดย ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3 จังหวัดเชียงใหม่
49 ถนนประชาสัมพันธ์ ตำบลช้างคลาน อำเภอเมือง เชียงใหม่ 50-100
โทร. 0-5328-3734 / แฟ็กซ์. 0-5328-3738