ข่าวภาคเหนือตอนบน สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3
echo Out 11 กรกฎาคม 2562 / 14:38:20  
จ.ลำปาง เตรียมจัดโครงการปศุสัตว์เคลื่อนที่เฉลิมพระเกียรติฯ 67 พรรษา ระหว่างวันที่ 23-24 กรกฎาคม 2562
จ.ลำปาง เตรียมจัดโครงการปศุสัตว์เคลื่อนที่เฉลิมพระเกียรติฯ 67 พรรษา ระหว่างวันที่ 23-24 กรกฎาคม 2562
จ.ลำปาง ประชุมคณะกรรมการดำเนินงานโครงการปศุสัตว์เคลื่อนที่เฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว 67 พรรษา ครั้งที่ 1/2562 ณ ห้องประชุมสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดลำปาง

วันนี้ 11 กรกฎาคม 62(เวลา 09.30 น)ที่ ห้องประชุมสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดลำปาง นายสัตวแพทย์ ศร ธีปฏิมากร ปศุสัตว์จังหวัดลำปาง เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการดำเนินงาน โครงการปศุสัตว์เคลื่อนที่ เฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมชนมพรรษา พระบาทสมเด็จ พระวชิรเกล้า เจ้าอยู่หัว 67 พรรษา เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว และร่วมเทิดพระเกียรติ และน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณที่ทรงมีต่อพสกนิกรผู้เลี้ยงสัตว์ โครงการปศุสัตว์เคลื่อนที่เฉลิมพระเกียรติฯ ระหว่างวันที่ 23-24 กรกฎาคม 2562 ในพื้นที่อำเภอเมืองลำปาง อำเภอแม่ทะ อำเภอเกาะคา และอำเภอห้างฉัตร ซึ่งโครงการดังกล่าวจะเป็นประโยชน์แก่ผู้เลี้ยงสัตว์และสัตว์ที่ถูกทอดทิ้ง ในสถานสงเคราะห์สัตว์ วัด ชุมชน และในที่สาธารณะ ให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นและยั่งยืน
จังหวัดลำปาง กำหนดจัดพิธีเปิดโครงการปศุสัตว์เคลื่อนที่เฉลิมพระเกียรติฯ ในวันที่ 23 กรกฎาคม 2562 ณ อาคารหอประชุมจังหวัดลำปาง ศาลากลางจังหวัดลำปาง ภายในงานมีกิจกรรม การจัดนิทรรศการด้านปศุสัตว์ การจำหน่ายสินค้าราคาถูกด้านปศุสัตว์ จากหน่วยงานภาครัฐ เอกชน กิจกรรมหน่วยบริการ ผ่าตัดทำหมันสุนัข แมว และการฉีดวัคซีนให้สัตว์เลี้ยง
นอกจากนี้ ยังมีการออกบริการปศุสัตว์ จุดสหกรณ์โคคม นครลำปาง จุดกลุ่มอนุรักษ์กระบือ บ้านกิ่ว อ.แม่ทะ จ.ลำปาง และจุดมหาวิทยาลัยราชมงคลล้านนาลำปาง เป็นการจัดกิจกรรมให้ความรู้เกษตรกรย่อย(สุกร) และวันที่ 24 กรกฎาคม 2562 จัดกิจกรรมเคลื่อนที่ ณ จุดเทศบาลตำบลท่าผา จุดกลุ่มผู้เลี้ยง โคเนื้อ ท่าผา จุดกลุ่มวิสาหกิจชุมชนผู้เลี้ยงแพะลำปาง ทั้งสามจุด เป็นหน่วยบริการสัตว์เลี้ยง ผ่าตัดทำหมันสุนัขและแมว อบรมให้ความรู้เกษตรกร และจุดสมาคมรถม้าจังหวัดลำปาง เป็นกิจกรรม ตรวจสุขภาพม้า
จึงขอเชิญชวนเกษตรกรและประชาชนทั่วไป ร่วมกิจกรรมโครงการปศุสัตว์เคลื่อนที่เฉลิมพระเกียรติฯ ในวันที่ 23 กรกฎาคม 2562 ณ หอประชุมจังหวัดลำปาง ศาลากลางจังหวัดลำปาง

ข่าวโดย : ชุติกาญจน์ เหล่าชัย
บรรณาธิการ : ศศิธร สุดเจริญ
หน่วยงาน : สวท.ลำปาง
อ่าน : 331

LINE it!
Editor Login
Name :
Pass :
จัดทำและบริหารระบบ โดย ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3 จังหวัดเชียงใหม่
49 ถนนประชาสัมพันธ์ ตำบลช้างคลาน อำเภอเมือง เชียงใหม่ 50-100
โทร. 0-5328-3734 / แฟ็กซ์. 0-5328-3738