ข่าวภาคเหนือตอนบน สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3
echo Out 10 กรกฎาคม 2562 / 17:16:09  
จ.ลำปาง เชิญชวนเกษตรกรผู้ที่สนใจ เข้ารับการสรรหาปราชญ์เกษตรของแผ่นดิน ประจำปี 2563
จ.ลำปาง เชิญชวนเกษตรกรผู้ที่สนใจ เข้ารับการสรรหาปราชญ์เกษตรของแผ่นดิน ประจำปี 2563
จังหวัดลำปาง เชิญชวนเกษตรกรผู้สนใจเข้ารับการสรรหาปราชญ์เกษตรของแผ่นดิน ประจำปี 2563

นายทรงพล สวาสดิ์ธรรม ผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง เปิดเผยว่า จังหวัดลำปางได้รับแจ้งจากกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เห็นสมควรยกย่องเชิดชูเกียรติ แก่ผู้ทรงภูมิปัญญาด้านการเกษตรสาขาต่างๆ ซึ่งเป็นผู้มีความดี มีความรู้ความสามารถ และประสบการณ์ สมควรเป็นปราชญ์เกษตรของแผ่นดิน จึงได้กำหนดให้มีการสรรหาปราชญ์เกษตรของแผ่นดิน ประจำปี 2563 จำนวน 4 สาขา ได้แก่ สาขาปราชญ์เกษตรผู้ทรงภูมิปัญญาและมีคุณูปการต่อภาคการเกษตรไทย สาขาปราชญ์เกษตรเศรษฐกิจพอเพียง สาขาปราชญ์เกษตรดีเด่น และสาขาปราชญ์เกษตรผู้นำชุมชนและเครือข่าย โดยให้ผู้ที่สนใจ สามารถจัดส่งผลงานไปยังสำนักปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ภายในเดือนกันยายน 2562 นี้ ซึ่งหลักเกณฑ์การพิจารณาสรรหาปราชญ์เกษตรของแผ่นดินในแต่ละสาขา ประกอบไปด้วย 1.คุณลักษณะส่วนบุคคล 2.ผลงานที่สร้างคุณประโยชน์ และ3.การขยายผลงาน
ทั้งนี้ผู้ที่สนใจเข้าร่วมรับการคัดเลือกสรรหา สามารถดาวน์โหลดคู่มือการสรรหาปราชญ์เกษตรของแผ่นดินได้ที่ www.moac.go.th หรือสามารสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดลำปาง โทรศัพท์ 0 5426 5067

ข่าวโดย : ธนากร ลังกาพินธุ์
บรรณาธิการ : ศศิธร สุดเจริญ
หน่วยงาน : สวท.ลำปาง
อ่าน : 314

LINE it!
Editor Login
Name :
Pass :
จัดทำและบริหารระบบ โดย ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3 จังหวัดเชียงใหม่
49 ถนนประชาสัมพันธ์ ตำบลช้างคลาน อำเภอเมือง เชียงใหม่ 50-100
โทร. 0-5328-3734 / แฟ็กซ์. 0-5328-3738