ข่าวภาคเหนือตอนบน สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3
echo Out 10 กรกฎาคม 2562 / 15:34:24  
กอ.รมน. จ.ลำปาง และหน่วยงานสังกัดกระทรวงเกษตรฯ ยังคงให้การช่วยเหลือเกษตรกร ที่ประสบปัญหาหนอนกระทู้ระบาดอย่างต่อเนื่อง
กอ.รมน. จ.ลำปาง และหน่วยงานสังกัดกระทรวงเกษตรฯ ยังคงให้การช่วยเหลือเกษตรกร ที่ประสบปัญหาหนอนกระทู้ระบาดอย่างต่อเนื่อง
กอ.รมน. จ.ลำปาง และหน่วยงานสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ยังคงลงพื้นที่ให้ความช่วยเหลือเกษตรกร ที่ประสบปัญหาหนอนกระทู้ระบาดอย่างต่อเนื่อง พร้อมสำรวจร้านค้า ที่จำหน่ายผลิตภัณฑ์ทางการเกษตร ขณะนี้ยังไม่พบสินค้าปลอมแปลง หรือจำหน่ายเกินราคาแต่อย่างใด

ในช่วงวันที่ 1 – 9 กรกฎาคม 2562 ที่ผ่านมา กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร หรือ กอ.รมน. จ.ลำปาง ร่วมกับสำนักงานพาณิชย์จังหวัดลำปาง หน่วยงานสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ลงพื้นที่สำรวจการระบาดของหนอนกระทู้ในข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ ทั้ง 13 อำเภอใน จ.ลำปาง พบว่า มีพื้นที่รวมในการเพาะปลูกข้าวโพดในจังหวัดลำปางรวมทั้งสิ้นกว่า 125,660 ไร่ ได้รับผลกระทบจากการระบาดของหนอนกระทู้พื้นที่กว่า 46,185 ไร่
โดยที่ผ่านมาหน่วยงานต่างๆที่เกี่ยวข้อง และประชาชน สามารถควบคุมการระบาดได้ในบางพื้นที่เท่านั้น แต่ก็ยังมีตัวเต็มวัยของหนอนกระทู้ ที่บินมาจากต่างพื้นที่ ทำการขยายพันธุ์อย่างต่อเนื่อง จึงไม่สามารถทำการกำจัดหนอนกระทู้ให้หมดไปจากพื้นที่ทางการเกษตรได้
สำหรับการลงพื้นที่ในแต่ละครั้ง นักวิชาการทางเกษตรและเกษตรอำเภอของแต่ละอำเภอ ได้ให้คำแนะนำแก่เกษตรกร ให้หมั่นสำรวจแปลงปลูก ทำการพ่นสารเคมี และสารชีวภัณฑ์ อย่างต่อเนื่อง เพื่อกำจัดวงจรของหนอนกระทู้ และให้เปลี่ยนตัวยาเคมีอย่างสม่ำเสมอ เพื่อป้องกันการดื้อยาของหนอนกระทู้ และแนะนำให้เกษตรกร ทำอุปกรณ์ดักตัวเต็มวัยของหนอนกระทู้ หรือผีเสื้อกลางคืน โดยการใช้กากน้ำตาลเป็นตัวล่อ และขอความร่วมมือเกษตรกรทำการกำจัดหนอนกระทู้พร้อมกันทุกแปลง เพื่อยับยั้งการขยายพันธุ์ของหนอนกระทู้ ซึ่งปัจจุบันจังหวัดลำปางยังไม่ได้มีการประกาศเป็นเขตภัยพิบัติ การแพร่ระบาดของหนอนศัตรูพืช
นอกจากนี้การลงพื้นที่ในแต่ละครั้ง ยังได้มีการสำรวจสถานประกอบการ การจำหน่ายปุ๋ย ยา และเมล็ดพันธุ์ทั้ง 13 อำเภอในจังหวัดลำปาง จากผลสำรวจ ไม่พบสินค้าปลอมแปลง หรือจำหน่ายเกินราคาแต่อย่างใด

ข่าวโดย : ธนากร ลังกาพินธุ์
บรรณาธิการ : ศศิธร สุดเจริญ
หน่วยงาน : สวท.ลำปาง
อ่าน : 279

LINE it!
Editor Login
Name :
Pass :
จัดทำและบริหารระบบ โดย ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3 จังหวัดเชียงใหม่
49 ถนนประชาสัมพันธ์ ตำบลช้างคลาน อำเภอเมือง เชียงใหม่ 50-100
โทร. 0-5328-3734 / แฟ็กซ์. 0-5328-3738