ข่าวภาคเหนือตอนบน สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3
echo Out 10 กรกฎาคม 2562 / 14:13:01  
คณะกรรมการจิตอาสาพิทักษ์ศาสนสถาน ประชุมหารือแผนปฏิบัติการโครงการจิตอาสาพิทักษ์ศาสนสถานใน จ.ลำปาง
คณะกรรมการจิตอาสาพิทักษ์ศาสนสถาน ประชุมหารือแผนปฏิบัติการโครงการจิตอาสาพิทักษ์ศาสนสถานใน จ.ลำปาง
คณะกรรมการจิตอาสาพิทักษ์ศาสนสถาน ประชุมหารือถึงแผนปฏิบัติการโครงการจิตอาสาพิทักษ์ศาสนสถานในจังหวัดลำปาง

วันนี้ ( 10 กรกฎาคม 2562) ที่ห้องประชุมเวียงละกอน ชั้น 4 ศาลากลางจังหวัดลำปาง ได้มีการประชุมคณะกรรมการจิตอาสาพิทักษ์ศาสนสถานประจำจังหวัดลำปาง ครั้งที่ 1 ประจำปี 2562 โดยมีนายสมเกียรติ ตันตระกูล รองผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง เป็นประธานในการประชุม
ซึ่งมีวาระถึงเรื่องที่ศูนย์อำนวยการใหญ่จิตอาสาพระราชทาน 904 อนุมัติให้กระทรวงอุตสาหกรรมดำเนินงานโครงการจิตอาสาพิทักษ์ศาสนสถาน โดยได้กำหนดพื้นที่ในการดำเนินการใน กรุงเทพมหานคร และอีก 76 จังหวัดทั่วประเทศ ภายในกรอบระยะเวลาดำเนินการ ตั้งแต่วันที่ ๓ มิถุนายน 2562 - 31 กรกฎาคม 2563 ซึ่งโครงการดังกล่าว ได้มีการกำหนดกลุ่มเป้าหมาย จังหวัดละ ๖๙ แห่ง ได้แก่ วัดพระอารามหลวง มัสยิด โบสถ์คริสต์ และศาสนสถานที่สำคัญในพื้นที่แต่ละจังหวัด
ทั้งนี้สำหรับโครงการดังกล่าว เป็นการเฉลิมพระเกียรติเนื่องในปีมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก พ.ศ.2562 และเทิดพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี ทั้งยังเป็นการเสริมสร้างความปลอดภัย และลดความเสี่ยง ที่อาจก่อให้เกิดอัคคีภัย จากระบบไฟฟ้าและสิ่งก่อสร้าง ป้องกันการสูญเสียด้านชีวิต และทรัพย์สินของศาสนสถาน รวมถึงเป็นการสร้างความรู้ความเข้าใจ ให้กับบุคลากรในศาสนสถานต่างๆ ทั้งด้านการบำรุงรักษา การป้องกันและระงับเหตุต่างที่อาจจะเกิดขึ้น


ข่าวโดย : ธนากร ลังกาพินธุ์
บรรณาธิการ : ศศิธร สุดเจริญ
หน่วยงาน : สวท.ลำปาง
อ่าน : 287

LINE it!
Editor Login
Name :
Pass :
จัดทำและบริหารระบบ โดย ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3 จังหวัดเชียงใหม่
49 ถนนประชาสัมพันธ์ ตำบลช้างคลาน อำเภอเมือง เชียงใหม่ 50-100
โทร. 0-5328-3734 / แฟ็กซ์. 0-5328-3738