ข่าวภาคเหนือตอนบน สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3
echo Out 9 กรกฎาคม 2562 / 20:24:09  
หลายหน่วยงานใน จ.ลำปาง เร่งช่วยเหลือเกษตรกรผู้ปลูกข้าวโพด หลังพบหนอนกระทู้ข้าวโพดลายจุด ระบาดหนัก
หลายหน่วยงานใน จ.ลำปาง เร่งช่วยเหลือเกษตรกรผู้ปลูกข้าวโพด หลังพบหนอนกระทู้ข้าวโพดลายจุด ระบาดหนัก
กองกำลังรักษาความสงบจังหวัดลำปาง โดย กองร้อยรักษาความสงบเรียบร้อยที่ 1(มทบ.32) พื้นที่อำเภอเมืองลำปาง จัดกำลังพลลงพื้นที่ บูรณาการร่วมกับเจ้าหน้าที่จากหลายหน่วยงานภาครัฐ ทั้งจากกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดลำปาง, ที่ว่าการอำเภอเมืองลำปาง, สถาบันวิจัยเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา, คณะเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง, สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองลำปาง, ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอเมืองลำปาง และ องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเอื้อม จัดกิจกรรมฝึกอบรมให้ความรู้เชิงปฏิบัติการ เรื่อง “การป้องกันและกำจัดหนอนกระทู้ข้าวโพดลายจุดอย่างถูกวิธี” ให้แก่เกษตรกรผู้ปลูกข้าวโพดแปลงใหญ่อำเภอเมืองลำปาง หลังมีรายงานพบการระบาดหนักของหนอนกระทู้ข้าวโพดลายจุดภายในเขตท้องที่ โดยได้มีการจัดกิจกรรมเปิดทำการสอน เทคนิควิธีการผลิตสารชีวภัณฑ์สำหรับใช้ฉีดพ่นหนอนกระทู้ข้าวโพดลายจุด พร้อมปฏิบัติสาธิตวิธีการฉีดพ่นสารชีวภัณฑ์ให้แก่กลุ่มเกษตรกรผู้ปลูกข้าวโพด ในพื้นที่ชุมชนบ้านโป่งหลวง หมู่ที่ 15 ตำบลบ้านเอื้อม อำเภอเมืองลำปาง โดยมีเกษตรกรผู้ปลูกข้าวโพด จำนวนกว่า 150 ราย ให้ความสนใจเข้าร่วมกิจกรรมรับฟังการบรรยาย พร้อมร่วมฝึกปฏิบัติทดลองทำสารชีวภัณฑ์ และลงแปลงข้าวโพดทำการทดสอบฉีดพ่นสารชีวภัณฑ์เพื่อกำจัดหนอนกระทู้ข้าวโพดลายจุดด้วยตนเอง

โดยการฝึกอบรมได้รับเกียรติจาก ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.มาลี ตั้งระเบียบ และทีมงานอารักขาพืช สถาบันวิจัยเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา มาเป็นวิทยากรบรรยายให้ความรู้เกี่ยวกับเรื่อง “สารชีวภัณฑ์บิวเวอร์เรีย” และ “ไตรโคเดอร์มา” พร้อมสาธิตวิธีการผลิตและการใช้ฉีดพ่นเพื่อกำจัดแมลงศัตรูพืช รวมทั้งได้รับเกียรติจาก สัตวแพทย์หญิง ดร.กุลิสรา มุรปัณฑ์ธร อาจารย์ประจำคณะวิชาเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง มาบรรยายให้ความรู้เกี่ยวกับการนำพืชชนิดต่างๆ ที่มีสารออกฤทธิ์มึนเมากับแมลงไปผลิตเป็นสารชีวภัณฑ์ อาทิเช่น ใบเชียงดา ขอบชะนางขาว และขอบชะนางแดง เป็นต้น พร้อมกันนี้ทางคณะทีมวิทยากร ยังได้ร่วมกันนำเกษตรกรที่เข้าร่วมรับการอบรม ฝึกปฏิบัติทดลองผลิตเชื้อรา "เมตาไรเซียม" เพื่อใช้เป็นสารชีวภัณฑ์กำจัดแมลงศัตรูพืช โดยเฉพาะหนอนกระทู้ข้าวโพดลายจุด ซึ่งปัจจุบันพบว่าได้เกิดการระบาดอย่างหนักในเขตพื้นที่ภาคเหนือ และได้สร้างความเสียหายให้แก่เกษตรกรผู้ปลูกข้าวโพดเป็นวงกว้าง โดยการผลิตเชื้อราครั้งนี้ ได้ใช้สูตรการผลิต เป็นข้าวสารจำนวน 90 กิโลกรัม สำหรับเป็นอาหารเลี้ยงแก่เชื้อรา ซึ่งเชื้อที่ผลิตได้จะสามารถนำไปใช้กำจัดหนอนกระทู้ข้าวโพดลายจุด ในแปลงปลูกของเกษตรกรได้ในพื้นที่ประมาณ 100 ไร่ และในโอกาสเดียวกันนี้ ทางกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดลำปาง นำโดย พ.อ.สมศักดิ์ เตชะสืบ รอง ผอ.กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดลำปาง ได้นำสารชีวภัณฑ์ที่ผลิตขึ้นจากพืชที่มีสารออกฤทธิ์มึนเมากับแมลง จำนวน 300 ถุง มาแจกจ่ายให้แก่เกษตรกรผู้เข้ารับการฝึกอบรม พร้อมได้ร่วมกันลงแปลงฝึกปฏิบัติจริง ทดลองใช้สารชีวภัณฑ์ฉีดพ่นกำจัดแมลงศัตรูพืชในไร่ข้าวโพดของเกษตรกร และทำการเก็บตัวอย่างหนอนกระทู้ข้าวโพด เพื่อนำมาทดสอบกับสารออกฤทธิ์ในพืชชนิดต่างๆ โดยการอบรมครั้งนี้มุ่งหวังที่จะให้เกษตรกรได้นำความรู้เรื่องสารชีวภัณฑ์ที่ได้รับไปใช้ให้เกิดประโยชน์ และนำเผยแพร่แจกจ่ายช่วยเหลือให้กับเกษตรกรผู้ปลูกข้าวโพดในพื้นที่ที่ได้ผลกระทบต่อไป
ทั้งนี้สำหรับพื้นที่ชุมชนบ้านโป่งหลวง หมู่ที่ 15 ตำบลบ้านเอื้อม อำเภอเมืองลำปาง เป็นพื้นที่ที่มีรายงานพบหนอนกระทู้ข้าวโพดลายจุดระบาด ซึ่งได้สร้างความเสียหายแก่ไร่ข้าวโพดของเกษตรกรเป็นพื้นที่รวมกว่า 5,000 ไร่ ขณะเดียวกันมีรายงานพบว่าในพื้นที่ปลูกข้าวโพดทั้งหมดของจังหวัดลำปาง ที่มีอยู่ประมาณ 50,227 ไร่ ขณะนี้ได้ถูกหนอนกระทู้ข้าวโพดลายจุด เข้าทำลายสร้างความเสียหายไปแล้วกว่า 35,000 ไร่ โดยมีเกษตรกรได้รับผลกระทบ 4,097 ราย และสถานการณ์ดังกล่าวยังมีแนวโน้มที่จะขยายวงกว้างสร้างความเสียหายเพิ่มขึ้นได้อีก

ข่าวโดย : นายชาญณรงค์ ปันเต
บรรณาธิการ :
หน่วยงาน : ส.ปชส.ลำปาง
อ่าน : 327

LINE it!
Editor Login
Name :
Pass :
จัดทำและบริหารระบบ โดย ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3 จังหวัดเชียงใหม่
49 ถนนประชาสัมพันธ์ ตำบลช้างคลาน อำเภอเมือง เชียงใหม่ 50-100
โทร. 0-5328-3734 / แฟ็กซ์. 0-5328-3738