ข่าวภาคเหนือตอนบน สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3
echo Out 9 กรกฎาคม 2562 / 16:09:45  
ผู้ว่าฯ ลำปาง ปฏิบัติภารกิจตามแผนเชิงรุก ลำปาง เดินหน้า สร้างสรรค์ ปันสุข หรือการท่องเที่ยว และเยี่ยมเยือนประชาชน พื้นที่ อ.แจ้ห่ม
ผู้ว่าฯ ลำปาง ปฏิบัติภารกิจตามแผนเชิงรุก ลำปาง เดินหน้า สร้างสรรค์ ปันสุข หรือการท่องเที่ยว และเยี่ยมเยือนประชาชน พื้นที่ อ.แจ้ห่ม
ผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง ปฏิบัติภารกิจตามแผนเชิงรุก ลำปางเดินหน้า สร้างสรรค์ ปันสุข หารือการท่องเที่ยว และลงพื้นที่พบปะเยี่ยมเยือนประชาชน ในพื้นที่ อ.แจ้ห่ม จ.ลำปาง

ที่ห้องประชุมสำนักงานผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง นายทรงพล สวาสดิ์ธรรม ผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง ร่วมหารือเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง ในการจัดงานเทศกาลท่องเที่ยวเขื่อนกิ่วลม แจ้ห่ม วังเหนือ ที่จะจัดขึ้นในระหว่างวันที่ 21 - 22 กรกฎาคม 2562 นี้ โดยการจัดงานดังกล่าว มีวัตถุประสงค์ในการประชาสัมพันธ์ส่งเสริมการตลาดการท่องเที่ยวชุมชน ในช่วง GREEN SEASON ของจังหวัดลำปาง รวมถึงผลิตภัณฑ์ OTOP ในพื้นที่ ผลผลิตทางการเกษตรต่างๆ และอาหารที่เป็นจุดเด่นในพื้นที่ ให้นักท่องเที่ยวผู้ที่สนใจได้มาสัมผัส
นอกจากนั้นผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง ยังได้ร่วมประชุมหารือ กับเจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้อง ผู้จัดการสหกรณ์สับปะรด และปราชญ์เกษตร ในการการนำวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรมมาใช้ในการแก้ไขปัญหา พัฒนาจังหวัดในด้านต่างๆ รวมทั้งหารือถึงการแก้ไขปัญหาภัยแล้ง ในระยะที่ฝนทิ้งช่วง การแก้ไขปัญหาศตรูพืช และการเพิ่มมูลค่าผลผลิตทางการเกษตร และการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์สับปะรดแบบครบวงจร
ต่อจากนั้นผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง ได้ร่วมกับปลัดอำเภอแจ้ห่ม ลงพื้นที่เยี่ยมเยือน พี่น้องชนเผ่าบ้านแม่ก๋า (กลุ่มบ้านนางาม) ต.เมืองมาย อ.แจ้ห่ม จ.ลำปาง เพื่อรับฟังปัญหาความต้องการต่างๆ โดยชุมชนแห่งนี้ เป็นชุมชนที่อยู่ห่างไกลในพื้นที่สูง การเดินทางเป็นไปด้วยความยากลำบาก ไม่มีไฟฟ้าใช้ ประชากรส่วนใหญ่ ประกอบอาชีพทางการเกษตร โดยการปลูกพืชเชิงเดี่ยวเป็นหลัก
ทางด้านผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง จึงได้สั่งการให้มีการประสานงาน กับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ทำการพิจารณา หาแนวทางการช่วยเหลือ พร้อมทั้งติดตามการปรับปรุงระบบน้ำ เพื่อการอุปโภค บริโภค ที่ดำเนินการจัดสร้างโดยใช้งบแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนเร่งด่วนของประชาชน ปี 2562 ของกระทรวงมหาดไทย พร้อมรณรงค์ การไม่ตัดไม้ทำลายป่า การปลูกไม้ผลทดแทนการปลูกพืชเชิงเดี่ยว โดยมอบหมายให้สำนักงานเกษตรจังหวัด จัดทำโครงการจัดหากล้าพันธุ์ไม้ที่เหมาะสมกับสภาพพื้นที่ มาสนับสนุนแก่ประชาชน
จากนั้นผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง ได้เดินทางต่อไปยัง บ้านแม่พร้าว ลป 8 ต.บ้านหวด อ.งาว จ.ลำปาง เพื่อพบปะเยี่ยมเยือนพี่น้องชนเผ่า รวมทั้งพูดคุยการสร้างความตระหนัก ถึงการมีส่วนร่วมในการขับเคลื่อนแผนบูรณาการ ป้องกันแก้ไขปัญหาไฟป่าหมอกควันอย่างยั่งยืน และเตือนประชาชนให้เฝ้าระวัง ป้องกันไข้เลือดออก และการระบาดของหนอนกระทู้ข้าวโพดลายจุด ที่ระบาดในหลายพื้นที่ ของ จ.ลำปาง ก่อนเสร็จสิ้นภารกิจ และเดินทางกลับ


ข่าวโดย : ธนากร ลังกาพินธุ์
บรรณาธิการ : ศศิธร สุดเจริญ
หน่วยงาน : สวท.ลำปาง
อ่าน : 255

LINE it!
Editor Login
Name :
Pass :
จัดทำและบริหารระบบ โดย ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3 จังหวัดเชียงใหม่
49 ถนนประชาสัมพันธ์ ตำบลช้างคลาน อำเภอเมือง เชียงใหม่ 50-100
โทร. 0-5328-3734 / แฟ็กซ์. 0-5328-3738