ข่าวภาคเหนือตอนบน สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3
echo Out 9 กรกฎาคม 2562 / 14:51:23  
จ.ลำปาง กำหนดจัดโครงการปศุสัตว์เคลื่อนที่ เฉลิมพระเกียรติฯ ในหลวงรัชกาลที่ 10
จ.ลำปาง กำหนดจัดโครงการปศุสัตว์เคลื่อนที่ เฉลิมพระเกียรติฯ ในหลวงรัชกาลที่ 10
จ.ลำปาง กำหนดจัดโครงการปศุสัตว์เคลื่อนที่ ในอำเภอต่างๆ เพื่อเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 10 ระหว่างวันที่ 23-24 กรกฎาคม 2562 โดย อ.เมือง จะจัดที่อาคารหอประชุม ศาลากลางจังหวัดลำปาง ในวันที่ 23 กรกฎาคม นี้

จังหวัดลำปางกำหนดจัด โครงการปศุสัตว์เคลื่อนที่ ในอำเภอต่างๆ อาทิ อำเภอเมือง อำเภอแม่ทะ อำเภอเกาะคา และอำเภอห้างฉัตร เพื่อเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 10 ระหว่างวันที่ 23-24 กรกฎาคม 2562
ด้านนายสัตวแพทย์สรวิศ ธานีโต อธิบดีกรมปศุสัตว์ ได้เปิดเผยว่า เนื่องในโอกาสอันเป็นมหามงคล ทางกรมปศุสัตว์ จึงได้กำหนดจัดโครงการดังกล่าวขึ้น ในช่วงตลอดเดือนกรกฎาคม 2562 นี้ โดยกำหนดให้มีการดำเนินการใน 10 จังหวัดทั่วประเทศ สำหรับ อ.เมือง จ.ลำปาง จะจัดขึ้นในวันที่ 23 กรกฎาคม 2562 ที่อาคารหอประชุม ศาลากลางจังหวัดลำปาง ซึ่งโครงการดังกล่าว จะเป็นประโยชน์แก่ประชาชนผู้เลี้ยงสัตว์ รวมทั้งสัตว์ที่ถูกทอดทิ้ง ในที่สาธารณะ สถานสงเคราะห์สัตว์ วัด และชุมชน ให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น
จึงขอเชิญชวนเกษตรกร และประชาชนผู้ที่สนใจ เข้ารับบริการ และร่วมกิจกรรมตามวัน และสถานที่ดังกล่าว สามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ กองสวัสดิ์ภาพสัตว์และสัตวแพทย์บริการ โทรศัพท์ 0 2653 4444 ต่อ 4191

ข่าวโดย : ธนากร ลังกาพินธุ์
บรรณาธิการ : ศศิธร สุดเจริญ
หน่วยงาน : สวท.ลำปาง
อ่าน : 255

LINE it!
Editor Login
Name :
Pass :
จัดทำและบริหารระบบ โดย ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3 จังหวัดเชียงใหม่
49 ถนนประชาสัมพันธ์ ตำบลช้างคลาน อำเภอเมือง เชียงใหม่ 50-100
โทร. 0-5328-3734 / แฟ็กซ์. 0-5328-3738